PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 39--43
Tytuł artykułu

Dopuszczalność umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r. (II PZP 1/13)

Autorzy
Warianty tytułu
Admissibility of Prorogation Agreement in Labour Law Cases : Judgment of the Supreme Court of 13 February 2014 (II PZP 1/13)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku uznał za niedopuszczalne zawieranie między pracodawcą a pracownikiem umów prorogacyjnych. W ocenie Sądu Najwyższego art. 461 § 1 k.p.c. zawiera kompletną regulację, która wyłącza stosowanie innych przepisów o właściwości miejscowej sądu w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym art. 46 k.p.c. Zdaniem autorki de lege lata strony stosunku pracy mogą zawierać umowę prorogacyjną. Art. 461 § 1 k.p.c. daje stronom możliwość wyboru między właściwością miejscową ogólną oraz przemienną, a jednocześnie przepis ten nie wyłącza dopuszczalności stosowania art. 46 k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the judgement the Supreme Court excluded possibility to enter into prorogation agreement between an employer and an employee. In the opinion of the Supreme Court art. 461 § 1 Code of Civil Procedure (CCP) is a complete regulation, which excludes other regulations of territorial jurisdiction of a court in labour law cases, e.g. art. 46 CCP. In the Author's point of view de lege lata parties of an employment relationship are allowed to enter into a prorogation agreement. Art. 461 §1 CCP gives parties the possibility to choose territorial jurisdiction of a court in labour law cases and, at the same time, the provisions of this article does not exclude the applicability of art. 46 CCP aforementioned. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--43
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Baran, K.W. (2012). W: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Berutowicz, W. (1974). Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bröl, J. Szymanek, T. (1989). Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Dobrzański, B. (1969). W: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Тоm II. Warszawa.
 • Eichenwald, S. (1937). Kilka uwag o prorogacji sądu. Przeglqd Sądowy, (2).
 • Fenichel, Z. (1937). Forum prorogatum. Polski Proces Cywilny, (15-16-17).
 • Gudowski, J. (2012). W: Т. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Тот II. Warszawa: LexisNexis.
 • Hajduczenia, H. (2015). Glosa do postanowienia SN z dnia 13 lutego 2014 r., II PZP 1/13. Orzecznictwo Sądów Polskich, (9).
 • Jodłowski, J. (1974) W: I Ogólnopolski integracyjny zjazd cywilistów 28-30 września 1972 roku. Rzeszów: Towarzystwo Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego.
 • Korzonek, J. (1931). Prorogatio fori według k.p.c. Głos Sądownictwa, (5).
 • Krajewski, J. (1989). W: J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • May, J. (2016). W: M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu. Warszawa.
 • Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Nawrocki, M. (2011). Proceduralne utrudnienia w dochodzeniu roszczeń pracowniczych na etapie inicjowania postępowania sądowego. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (10).
 • Piekarski, M. (1967). Ochrona uprawnień pracowniczych w postępowaniu cywilnym. Nowe Prawo, (1).
 • Prusinowski, P. (2013). Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunków pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Siedlecki, W. (1979). O tzw. umowach procesowych. W: Studia z prawa zobowiązań. Warszawa-Poznań.
 • Świeboda, Z. (1985). Rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nowe Prawo, (6).
 • Wujczyk, W. (2013). W: K.W. Baran (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism. Warszawa.
 • Zieliński, A. (1969). Ochrona roszczeń pracowników w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421008

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.