PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 66 nr 1 Współczesne wyzwania rachunkowości w globalnym otoczeniu | 77--87
Tytuł artykułu

Accounting Outsourcing in Russian Economic Practice

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Outsourcing rachunkowości w rosyjskiej praktyce gospodarczej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany, jakie zaszły w latach 90. XX w. w rosyjskiej gospodarce, umożliwiły rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez prywatne firmy, co spowodowało konieczność wprowadzenia daleko idących zmian prawa gospodarczego, w tym prawa bilansowego. Za jedną z istotniejszych należy uznać możliwość rezygnacji przez zarządzających podmiotem gospodarczym z istnienia w strukturze organizacyjnej stanowiska głównego księgowego, a nawet z zatrudniania księgowych i przekazywania prowadzenia ksiąg rachunkowych zewnętrznym podmiotom. Pomimo procesów globalizacyjnych i ich zauważalnego wpływu na rosyjskie prawo bilansowe wciąż należy się liczyć z tym, że prawo to może się różnić od rozwiązań przyjętych w innych krajach czy międzynarodowych standardach. Celem artykułu jest identyfikacja przyjętych obecnie w rosyjskiej praktyce gospodarczej rozwiązań w zakresie outsourcingu rachunkowości oraz dotyczących go rozwiązań prawnych. Jako metody badawcze zastosowano analizę opisową i dedukcję. Przedmiotem badań była rosyjskojęzyczna literatura oraz akty prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes that occurred in the Russian economy in the 1990s gave rise to the development of economic activity undertaken by private companies, which made it necessary to introduce far-reaching amendments to the economic law, including accounting law. One of the major changes is represented by the possibility for the management of a business entity, to eliminate the position of a chief accountant from its organisational structure, or even discontinuing the employment of accountants, and outsourcing the bookkeeping to third parties. Despite the processes of globalisation and their marked influence on Russian accounting law, it should still be taken into account that this law may differ from the solutions adopted in other countries or in international standards. The purpose of the article is to identify the solutions currently adopted in Russian economic practice with regard to the outsourcing of accounting and the applicable legal solutions. The applied research methods included a descriptive analysis and deduction. Russian-language literature and legislation formed the subject of the research.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 N 129-ФЗ.
 • Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
 • Федеральный закон о внесении измнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному Банку Российской Федерации пономочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков от 23.07.2013 N 251-ФЗ.
 • Федеральный закон о внесении измнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
 • Koczar J., 2012, Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena środków trwałych, in: T. Cebrowska, W. Dotkuś (eds.), Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Koczar J., 2014, Usługi z zakresu rachunkowości jako usługi dla biznesu - aspekt międzynarodowy, in: Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (eds.), Branżowe problemy rachunkowości i podatków, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Налоговый кодекс Российской Федерации, Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
 • Новикова Ю., 2010, Преимущества и недостатки бухгалтерского аутсоурцинга в России, УДК 657.01.
 • Письмо Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве от 20.08.2001 N 15-06/37967 о налогообложении доходов иностранных юридических лиц по соглашениям о предоставлении персонала.
 • Письмо Минфина России от 01.08.2007 N 03-11-04/2/193.
 • Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 N 60н.
 • Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
 • Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99.
 • Słownik języka polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl [10.05.2015].
 • Słownik poprawnej polszczyzny, 1995, Warszawa: WN PWN.
 • Тохчукова Т., Выгоден ли аутсорсинг бухгалтерских услуг, www.i-ias.ru/publikacia/outsourcing_vigoda.html [10.05.2015].
 • www.audit-it.ru/articles/account/buhaccounting/a6/44036.html [1.01.2015].
 • www.klerk.ru/buh/articles/65975 [1.01.2015].
 • www.gaap.ru/articles/Bukhgalterskiy_autsorsing_i_konsalting_2013_Reyting_kompaniy [17.10.2015].
 • www.raexpert.ru/ratings/outsourcing/2014 [17.10.2015].
 • www.otchetonline.ru/pomoshh-buxgalteru/buhuchet/40856-reyting-kompaniy-v-oblasti-autsorsinga-uchetnyh-funkciy-za-2013-god-ot-quot-ekspert-ra-quot.html [17.10.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.