PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4029--4036
Tytuł artykułu

Analysis of logistic systems of the management of the municipal waste of communes on the area chosen in the context of the sustainable development

Warianty tytułu
Analiza logistycznych systemów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie wybranych gmin w kontekście zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule sformułowano problem nagromadzenia odpadów na terenie jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zachowania zrównoważonego rozwoju. Na podstawie zgromadzonych danych o systemach logistycznych w gospodarce odpadami na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, dokonano analizy porównawczej w oparciu o wskaźniki nagromadzenia z lat 2009 - 2012 przy uwzględnieniu oszacowanych parametrów jakościowo - ilościowych odpadów. Uzyskane rezultaty, wykazały znaczące zróżnicowanie jednostkowego nagromadzenia odpadów w gminach położonych w bliskim sąsiedztwie. W pierwszej gminie zauważalny jest spadek wielkości wskaźnika nagromadzenia odpadów zbieranych jako zmieszane przy różnicy średnich pomiędzy gminami wynoszącej 13,2 kg.M-1.rok-1, a w gminie drugiej minimalny wzrost wskaźnika nagromadzenia odpadów zbieranych selektywnie przy różnicy średnich 19,4 kg.M-1.rok-1. Znaczące wystąpiły także dysproporcje pomiędzy wielkościami szacunkowymi, a rzeczywistymi nagromadzenia odpadów, których średnia wyniosła ok. 166 kg.M-1.rok-1. Ogółem w obu gminach zauważalna jest tendencja spadkowa ilości zebranych odpadów w sposób selektywny oraz nieselektywny w przeliczeniu na mieszkańca. Liczba budynków mieszkalnych objętych odbiorem odpadów w pierwszej analizowanej gminie była większa, lecz spadła o 292 gospodarstwa, a w drugiej gminie była mniejsza i wzrosła o 12. Zmienna ilość zebranych odpadów, a także zawartych umów może wynikać ze zmiennych postaw proekologicznych mieszkańców, a także może mieć związek, ze stopniem aktywności działań jednostek samorządu terytorialnego. Na tej podstawie opracowano model zorientowany na logistykę odpadów, w tym kierunki zbiórki i transportu odpadów dla zachowania zrównoważonego rozwoju, którego efektywność będzie zależna od zaangażowania mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Problem of collecting waste on the area of self-government units in the context of preserving the sustainable development was formulated in this article. Based on gathered details about logistic systems of communes in the waste disposal on the area chosen in the Mazovian province, they affected the comparative analysis based on signs of collecting between 2009 to 2012 parameters at taking into account estimated qualitatively - of quantitative waste. Get results, demonstrated significant diversifying individual collecting waste located in communes in the immediate vicinity. In the first commune a fall in the size of the indicator of collecting collected waste is noticeable as mixed at the difference of averages between communes amounting to 13.2 kg.M-1·rok-1, and in the second commune the minimal height of the indicator of collecting of waste collected selectively at the difference of averages 19.4 kg·M-1·rok-1. Significant disproportions also appeared between estimated and real sizes accumulations. With the whole in both communes a downward trend of the amount of collected waste is noticeable in the selective way and non-selective in counting per capita. The number of residential buildings provided with the receipt of waste in the first analyzed commune was larger, but fallen for 292 belongings, and in the second commune was smaller and grew about 12. The changeable number of collected waste, as well as agreements entered into can result from changeable attitudes of environment-friendly residents, as well as perhaps correlate, with the degree of the activity of functioning's of self-government units. On this base a model informed for the logistics of waste, including directions of the meeting and the transport of waste for preserving the sustainable development was drawn up, of which the effectiveness will be dependent on employing residents and self-government units. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4029--4036
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • "Voivodeship Waste Management Plan for the Mazovia Region for the years 2007 - 2015 - update". Warszawa. 2007
 • Voivodeship Waste Management Plan for the Mazovia Region for the years 2012-2017 including the years 2018 to 2023". Warszawa. 2012
 • Beigl P., Salhofer S., Wassermann G. Maćków I., Sebastian M., Szpadt R. Forecasting changes in the amount and composition of municipal waste. Mat. VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Poznań - Licheń Stary. 2005
 • Bergel T., Kaczor G. Estimated and real quantity of municipal waste collected in rural districts. Nr 3/2/2006 Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
 • Eltayeb T.K., Zailani S., Ramayah T. Green supply chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes, Resources, Conservation and Recycling, vol.55(5)/2011
 • Kistowski M., The regional model of sustainable development and environmental protection and development strategies Polish provinces. Uniwersytet Gdański Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Gdańsk - Poznań 2003
 • Kołosowski A., Jóźwiak A., Balanced supply chain. Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012. WAT. Warszawa . Korzeń Z., Ekologistcs. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. 2001
 • Leboda R., Oleszczuk P., Municipal waste and its management. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej. Lublin. 2002
 • Makoudi S., Staszczak J., An attempt to optimize the system of selective collection of municipal waste at the source in detached houses. Zeszyty Naukowe nr 84 /2013 Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk
 • Malinowski M., Woźniak A., Optimization problem of the municipal waste transport logistic system in the terms of eco-company strategy. Infrastruktura Ekologia Terenów Wiejskich Nr 10/2011, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
 • . Płaczek E., Szołtysek J., Selected methods of optimizing the transport system of municipal waste in Katowice. Logforum Nr 1/2008
 • Płaczek E., Sustainable development - a new challenge for modern logistics operators, Scientific Papers Politechnika Warszawska nr 84. Warszawa. 2012
 • Przydatek G., Assessment of the size of selective waste collection on the example of a selected settlement unit Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/III/2013, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
 • Przydatek G., Environmental programme for the Borkowice commune for the period 2013-2016 with a view to 2020 - update. Borkowice. 2013
 • . Przydatek G., Environmental programme for the Odrzywół commune for the period 2013-2016 with a view to 2020 - update. Odrzywół. 2013
 • Salamon J., Analysis of municipal waste management system in the Bochnia commune. Infrastruktura Ekologia Terenów Wiejskich Nr 13/2010, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
 • . Sbihi A., Eglese R.W., Combinatorial optimization and Green Logistics Ann Oper Res. 2010
 • . Tałałaj I., A., Analyses of changes of municipal waste quantity in Podlaskie Province. Infrastruktura Ekologia
 • Terenów Wiejskich Nr 14/2010 , Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
 • Polish Parliament Resolution of 22 May 2009. on the adoption of the document "National Environmental Policy for 2009-2012 and 2016 outlook" M.P. 2009 nr 34 poz. 501
 • http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=7133&p_token=1010349618 - access 30.12.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.