PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 3387--3394
Tytuł artykułu

Metodyka wyboru wariantów rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków

Warianty tytułu
Methodology of selection variant municipal wastewater treatment plants expansion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono próbę zastosowania analizy wielokryterialnej do wyboru optymalnego wariantu rozbudowy zbiorczej oczyszczalni ścieków. Z uwagi na zwiększenie przepustowości oczyszczalni wymagana jest budowa nowych obiektów kubaturowych z zapewnieniem układu komunikacyjnego dla dogodnego dojazdu samochodów do ich eksploatacji. Jako wariant podstawowy zaproponowano sprawdzone rozwiązanie z wykorzystaniem reaktorów o działaniu cyklicznym. Wariant ten wymagający zakupu dodatkowego terenu został porównany z wariantem z reaktorami membranowymi zapewniającym zwiększenie przepustowości bez zwiększania powierzchni terenu istniejącej oczyszczalni. Wybór wariantu rozbudowy przeprowadzono w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju metodami Bordy i sum ważonych. Zaproponowana metoda może być wykorzystana do wyboru najlepszego wariantu rozbudowy lokalnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an attempt to apply a multi - criteria analysis to choose the optimal variant cumulative expansion of the sewage treatment p lant. Due to the increase in wastewater treatment capacity is required for the construction of the new building construction and the provision of a communication system for convenient directions cars to their operation. As a base case solution proposed tested using cyclic operation of reactors. This variant requires the purchase of additional land was compared with a variant of membrane reactors providing increased throughput without increasing the surface area of the existing plant. The choice of the extension option was based on sustainability criteria by methods: Bordy and weighted sum. The proposed method can be used to choose the best variant of the expansion of local and collective wastewater treatment plant.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3387--3394
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska
Bibliografia
 • Aragonés-Beltrána P, Mendoza-Rocab J A., Bes-Piáa A et al., Application of multi-criteria decision analysis to jar-test results for chemicals selection in the physical-chemical treatment of textile wastewater. Journal of Hazardous Materials 164 (2009), 288-295.
 • Balkema, A., Weijers S., and Lambert F., On Methodologies for Comparison of Wastewater Treatment Systems with Respect to Sustainability. Konferencja WIMEK "Options for Closed Water Systems. 11-13 marca, 1998, Wageningen, Holandia.
 • Belton, V., Stewart, T., Multiple Criteria Decision Analysis. An Integrated Approach. Kluwer Academic Publishers, 2002.
 • Garfì M, Tondelli S, Bonoli A., Multi-criteria decision analysis for waste management in Saharawi refugee camps, Waste Management 29, 2729-2739, 2009
 • Generowicz A., Kulczycka J., Kowalski Z., Banach M., Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, Journal of Environmental Management, 92, 4, str. 1314 - 1320, April 2011,
 • Hokkanen J, Salminen P., Choosing a solid waste management system using multi-criteria decision analysis. European Journal of Operational Research 98 19-36, 1997,
 • Janikowski R., Wielokryterialny model decyzyjny jako narzędzie oceny oddziaływania projektowanej działalności człowieka na środowisko, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 1993
 • Judd S., Judd C. The MBR Book. Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment, Second Edition, Elsevier 2011
 • Membrane Bioreactors. WEF Manual and Practice No.36, 2011, ISBN 978-0-07-175366-1
 • Mucha Z., Generowicz A., Podejmowanie decyzji w JST, Wodociągi i Kanalizacja, 03 / 2014 ISSN 1731-724X, pp 32 - 35,
 • Mucha Z., Generowicz A., Analiza wielokryterialna - narzędzie do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich. Rynek Instalacyjny 5/2014, str 36-40
 • Mucha Z., Mikosz J., Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Czasopismo Techniczne, seria Środowisko z. 2-Ś/2009, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009.
 • Mucha Z., Wójcik W. Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków z reaktorami SBR na terenach wiejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 10/2012, str. 447 - 449
 • Mucha Z., Mikosz J. Usuwanie azotu ze ścieków w małej oczyszczalni. Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru strategii eksploatacyjnej. Rynek Instalacyjny 5/2013, str 32-35
 • Mucha Z., Mikosz J. Strategie modernizacji małych oczyszczalni ścieków pod kątem zwiększenia efektywności usuwania azotu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 6/2014, str. 226-213
 • Mucha Z. Preliminary operating experience at the sewage treatment plant with membrane biological reactors, Membranes and Membrane Processes I Environmental Protection,Monographs of the Environmental Committee Polish Academy of Science, 2014, vol.119 str 71-77, ISBN 978-83-63714-18-5
 • Mucha Z. Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań. Instal 7-8/2014, str 84-86
 • Mucha Z., Mikosz J., Generowicz A. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 1-Ś/2012r
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014, nr 0, poz.1800),
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.