PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 2647--2653
Tytuł artykułu

Prowadzenie pojazdu - aspekty prawnokarne

Warianty tytułu
Driving a vehicle - criminal and legal aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono treść językową znamienia czasownikowego ,,prowadzi". W oparciu o literaturę i orzecznictwo zwrócono uwagę, że ,,prowadzenie" odnosi się jedynie do pojazdu będącego w ruchu. Określono zakres czynności objętych znamieniem ,,prowadzi. Przedstawione tezy poparto orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zasygnalizowano również kwestie dotyczące kręgu osób mogących ponosić odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu. Zwrócono uwagę na dotyczące prowadzenia pojazdu - aspekty psychologiczne, w szczególności percepcję wzrokową, słuchową, procesy dotyczące uwagi a w konsekwencji podejmowania decyzji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses verbal content of the phrase "to drive". Based on the literature and adjudications it highlights that "driving" refers only to the vehicle in motion. The article defines the scope of activities covered by the phrase "to drive". The arguments presented have been supported by the adjudications of the Supreme Court. The article also highlights the issues related to the circle of persons that may be responsible for driving the vehicle. The psychological aspects have been pointed out concerning driving a vehicle, in particular visual and auditory perception, attention processes and as a consequence the decision-making ones.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2647--2653
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
 • Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, warszawa 1978.
 • Andrejew I., Polskie prawo karne, wyd. 1989.
 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem Wydawnictwo prawnicze Warszawa 1973.
 • Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe, J. Kulesza: Warunki orzekania kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 43 k.k., NP. 1982, nr 5-6.
 • Bąk J., Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Warszawa, ITS 2003.
 • Buchała K., Przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości, NP. 1960, nr 7-8.
 • Buchała K., Glosa do wyroku SN z dnia 3 lutego 1969.
 • Cyprian T., Alkohol a wypadki drogowe, Problemy Kryminologii 1961, nr 34, s. 770.
 • Dane według: European Road Assessment Program. Badania prowadzono już w latach 50 i 60 w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech.
 • Herzog A., Odpowiedzialność karna kierującego w stanie nietrzeźwości pojazdem holowanym, Paragraf na drodze 2003, nr 7.
 • Karney J., Bąk J.,Tokarczyk E., Psychologiczne badania kierujących pojazdami w transporcie samochodowym w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa - ITS , materiał niepublikowany.
 • Kłak C.P., Glosa do wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r.
 • Kostro E., Alkohol. Komunikacja. Skutki prawne, Warszawa 1974.
 • Kunze E., Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w: Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Ksiega pamiątkowa ofiarowana Prof. Tobisowi, Poznań 2004.
 • Marek A. Komentarz do kodeksu karnego.
 • Muszyńska A., Łucarz K., Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, Paragraf na drodze 2006, nr 6.
 • Paprzycki L., Kursant czy instruktor, Paragraf na drodze, 2010, nr 12.
 • Pawlik R., Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji, Paragraf na drodze 2004, nr 8.
 • Piórkowska-Flieger J., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kodeks karny. Komentarz pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2012 r.,
 • Skłodowski H., Psychologia kierowcy samochodowego, Toruń 2003.
 • Stefański R. A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Stefański R. A., Wykroczenia drogowe. Komentarz . Warszawa 2011.
 • Stefański R. A., Pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania, Z prawem za kierownicą 1995, nr 5.
 • Stefański R. A., Odpowiedzialność instruktora za prowadzenie nauki jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, Paragraf na drodze 2007, nr 3.
 • Stefański R. A., Wykroczenia drogowe. Komentarz. Warszawa, 2011.
 • Stefański R. A., Glosa do wyroku II KRN 110/93, OSP 1994, nr 2.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Uchwala SN z dnia 8 grudnia 1960 r., VI KO 64/60 PiP 1961, z. 4-5.
 • Ucińska M., Tokarczyk E., Odachowska E., Wpływ czynników psychicznych na sprawność kierowcy, Warszawa 2012.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 31 ust.1 pkt.1.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 31 ust.1 Art. 31 ust. 1 pkt. 3.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 31 ust.1 Art. 31 ust.1 pkt 7.
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 31 ust.1 Art. 31 ust. 1 pkt 2.
 • Waszczyński J., Prawo karne, Łódź 1979.
 • Wyrok SN z 29 stycznia 1972 r., Rw 1532/71, OSNKW 1972, nr 5, poz. 93.
 • Wyrok SN z 5 lutego 1987r., V KRN 462/86, OSPiKA 1998, nr 1 poz.12.
 • Wyrok SN z 18 marca 2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 56.
 • Wyrok SN z dnia 5 lutego 1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, z. 1, poz. 12, również aprobująca glosa R. A. Stefańskiego, NP. 1989, nr 2-3.
 • Wyrok SN z dnia18 marca 2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 56. aprobatę dla tego stanowiska SN wyraził J. Izydorczyk,: Prowadzenie holowanego pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 18 marca 2003 r., Paragraf na drodze 2004, nr 1.
 • Wyrok SO w Tarnowie z dnia 12 września 2002 r., IIAka 361/02, KZS 2002, z. 9, poz. 31.
 • Wyrok SN z dnia 11 marca 1971 r., N 9/71, OSNKW 1971, nr 6, poz. 95.
 • Wyrok SN z 22 lipca 1993 r., II KRN 110/93, OSP 1994, nr 2, poz. 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421158

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.