PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7-8 | 15--24
Tytuł artykułu

Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu

Warianty tytułu
Freedom of Bodies of Public Administration in Defining the Intended Purpose and Method of Developing a Site
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dopuszczalny sposób zagospodarowania nieruchomości jest determinowany treścią rozstrzygnięcia administracji publicznej w przedmiocie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, przy czym przy wydawaniu zezwolenia budowlanego uwzględnia się bądź ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź - jeśli na danym obszarze nie obowiązuje plan miejscowy - decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W artykule autorka przedstawia - ujęte w ustawie z 23.07.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - rozwiązania normatywne dotyczące określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, wskazując zakres swobody, jaki ustawodawca pozostawił organom administracji publicznej przy ustalaniu tego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The admissible method of developing property is determined by the content of a public administration resolution on the intended purpose and method of development of land, whereby, when issuing building permission, account is taken of the arrangements from the local land use plan or, if a given area does not have an applicable land use plan, planning permission. In the article, the authoress presents the normative solutions contained in the Act on Spatial Planning and Development of 23 July 2003 regarding the specification of the intended purpose and the method of use of the land, indicating the scope of freedom that the legislature has left to the bodies of public administration in determining this intended purpose and method of use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--24
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
Bibliografia
  • K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 46 i n.
  • K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 82 i n.
  • M. Szewczyk, W sprawie interpretacji pojęcia "działka sąsiednia" (użytego w przepisie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), "Casus" 2005/35, s. 8.
  • G. Zalas, Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - nowe rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji, "Casus" 2004/31, s. 44. Por. również wyrok WSA w Warszawie z 6.11.2006 r. (IV SA/Wa 1190/06), LEX nr 302539.
  • D.R. Kijowski, Zabudowa nieruchomości na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, "Casus" 2005/37, s. 13.
  • K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, "Casus" 2009/51, s. 7.
  • Z. Niewiadomski (red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowania przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 511.
  • L. Bielecki, Drogi publiczne, w: J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red.), L. Bielecki, R. Frey, R. Kędziora, B. Rutkowski, Prawo administracyjne - część szczegółowa, t. 2, Warszawa 2011, s. 41 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.