PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5120--5128
Tytuł artykułu

Konkurencyjność na rynku usług TSL - specjalizacja czy kompleksowość oferty

Warianty tytułu
Competitivenes on the TSL market - specialization or complexity of service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa dokonując wyboru dostawcy usług przewozowych i spedycyjnych kierują się różnymi kryteriami. Ranga poszczególnych kryteriów zależy zarówno od pozycji rynkowej danej firmy, jej strategii oraz otoczenia. Firmy działające na rynku usług TSL (transport, spedycja, logistyka) podejmują różnego rodzaju działania aby swoją ofertą: zakresem oferowanych usług, ceną, innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Celem artykułu jest próba podjęcia rozważań nad możliwością zwiększenia konkurencyjności pomiędzy firmami działających w branż TSL. W oparciu o dane z zakresu preferencji klientów, wymagań jakie determinuje funkcjonowanie w ramach gospodarki rynkowej oraz operowanie na globalnym rynku, dokonano analizy, która ze strategii działania - nastawienie na specjalizację czy kompleksowość oferty - przesądza o wyborze firmy jako partnera do obsługi przewozowej lub spedycyjnej. Analizę przeprowadzono na podstawie raportów opublikowanych przez Data Group Consulting w ramach corocznej edycji badania satysfakcji klientów firm działających na rynku usług logistycznych "Operator Logistyczny Roku" Badania wykazały, że kompleksowość oferty zwiększa konkurencyjność firmy na rynku TSL i wpływa na preferencję klientów w procesie wyboru dostawcy usług. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises making a selection in transport and shipping service providers are guided by different criteria. The importance of each criteria depends on the market position of enterprise, its strategy and economic surroundings. Enterprises, operating on the TSL (transport, forwarding, logistics) market, take different kind of decisions to make their offer: the range of service, price and innovation in IT solutions, gain the advantage over other market players. The aim of this paper is an attempt to ponder on the possibility of increasing competition among enterprises operating on the TSL market. On the basis of data on customer preferences, requirements that determine the functioning of a market economy, and operating on the global market, it was analyzed which kind of strategy, specialization or complexity of service, determines the choice of the company as a partner to cooperate in transport or forwarding. The analysis was conducted on the basis of reports published by Data Group Consulting during the annual edition of the customer satisfaction survey of ranking of Polish TSL enterprises "Operator Logistyczny Roku". The research has shown that the complexity of the offer will increase the competitiveness in the market and affects TSL customers preference in the selection of the service provider process. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5120--5128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamkiewicz H. G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa na tle procesów globalizacji konkurencji. [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Strategii Rozwojowych w Przemyśle Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz 20-30 maja 1998 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 786, Wrocław 1998.
 • Bastowska D., Opracowanie własne na podstawie ofert firm z branży TSL.
 • Bossak J. W., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne. [w:] Grabowiecki J., Wnorowski H., Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji. Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 • . Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gorynia M., Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000.
 • Jantoń-Drozdowska E., Strategia fuzji przedsiębiorstwa a konkurencja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2, 1994.
 • Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kożlak A., Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • Kubiak K., Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie badanych przedsiębiorstw handlu odzieżą). [w:] Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji. Zaszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 32, 2001.
 • Lombana J. E., Competitiveness and Trade Policy Problems in Agricultural Export. University of Gottingen, 2006.
 • . Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych , Warszawa 1995.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 • Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja. SGH, Warszawa 1993.
 • Nowakowski M. K., Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 • Pierścionek Z., Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" nr 9, 2005.
 • Płowiec U., Sprostać wyzwaniom konkurencyjności. Referat na konferencję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa 1994.
 • . Radomska E., Innowacje i ich źródła - w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacniania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Cz. I, Magazyn Biznesowy i Akademicki, Sztuka Zarządzania, Nr 11, kwiecień 2011.
 • Raport specjalny, Operator logistyczny roku 2010, Data Group Consulting, 2010.
 • Raport specjalny, Operator logistyczny roku 2011, Data Group Consulting, 2011.
 • Raport specjalny, Operator logistyczny roku 2012, Data Group Consulting, 2012.
 • Raport specjalny, Operator logistyczny roku 2013, Data Group Consulting, 2013.
 • Raport specjalny, Operator logistyczny roku 2014, Data Group Consulting, 2014.
 • Skalik J., Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja naukowa pt. Zarządzanie strategiczne, Strategie małych firm, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Poldruk, Wałbrzych 2005.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.