PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 40--51
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń wobec dyrektywy wypłacalność II I MSSF 4 faza II

Autorzy
Warianty tytułu
The Accounting Policy of Insurance Companies in the Face of the Solvency II Directive and ifrs 4 phase II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy, przed jakimi staną zakłady ubezpieczeń, opracowując swoją politykę rachunkowości w związku z planowaną zmianą Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczących bezpośrednio ubezpieczycieli (MSSF 4 faza II, MSSF 9), jak i zmianą przepisów w zakresie wypłacalności (dyrektywa Wypłacalność II). Niestety, regulacje w tym zakresie w wielu przypadkach nie są zbieżne, co spowoduje uzyskanie różnych informacji finansowych przez użytkowników sprawozdań sporządzanych na potrzeby prawa bilansowego i sprawozdań opracowywanych dla potrzeb wypłacalności. Zakłady ubezpieczeń, o ile to możliwe, powinny stosować jednolite zasady ujmowania i wyceny poszczególnych operacji finansowych dla potrzeb wy- mienionych regulacji. Jednak mogą wystąpić różnice, co zostanie zasygnalizowane w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to highlight the problems which insurance companies will face when developing their accounting policy in relation to the planned changes in the International Financial Reporting Standards affecting insurers (IFRS 4 Phase II, IFRS 9) and also changes in the Solvency II directive. Unfortunately regulations in this regard do not coincide in many cases, which will result in a variety of financial information in reports for the purpose of accounting laws and reports prepared for the purpose of solvency. Insurance companies, if possible, should apply uniform principles for recognizing and measuring individual financial operations. However, there may be differences, which will be indicated in this article. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
40--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baluta, B., 2009, Nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń , PIU, Warszawa.
 • Baluta, B., 2013, Opinia Komitetu Standardów Rachunkowości do dokumentu IASB ED Insurance Contracts, KNF, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.Urz. U.E. L. 335 z 17.12.2009 z późn. zm.
 • Dyrektywa Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, Dz.Urz. L 374 z 31.12.1991 z późn. zm.
 • Gad, J., 2013, Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, w: Zarzecki, D. (red.), Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 62 (766), s. 545-555.
 • Gąsiorkiewicz, L., 2002, Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej, w: Monkiewicz, J. (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa.
 • Karmańska, A. (red.), 2003, Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia. Problemy. Zadania, Difin, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Dz.Urz. MF z 2012 r., poz. 34.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8, Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Dz.U. UE 13/t.32 z 13.10.2003 r.z późn. zm.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej, nr 9, Instrumenty finansowe, Dz.U. L 360 z 29.12.2012 z późn. zm.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2010, 2010, Polish Insurance Market , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_polski_ry- nek_ubezpieczeniowy_2004-2010.pdf [dostęp: 10.04.2014].
 • Praktyczny przewodnik po MSSF. Zawiera porównanie MSSF z ustawą o rachunkowości, 2013, Infor Biznes, www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/ccebe7222c10e110VgnVCM- 100000ba42f00aRCRD.htm (dostęp 15.09.2013).
 • Soleniec, W., Mandela, M., 2013, Zamknięcie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz projekt MSSF 4 faza II, PIU, EY, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421578

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.