PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 72--87
Tytuł artykułu

Wykorzystanie inicjatyw samoregulacyjnych oraz rekomendacji nadzorczych na rynku bancassurance

Warianty tytułu
Self-Regulatory Initiatives and Authority Recommendations for use on the Bancassurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza skuteczności wybranych rekomendacji sektorowych wydanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich w kontekście projektu Rekomendacji U, którą przekazała do konsultacji Komisja Nadzoru Finansowego. Dokument KNF ma za zadanie wprowadzenie wyższych standardów w kanale bancassurance, które zniwelują dotychczasowe, negatywne praktyki instytucji finansowych, niejednokrotnie naruszające interes klientów. Obszary Rekomendacji U obejmą zarówno kwestie informacyjne jak i zarządcze w zakresie raportowania, nadzoru wewnętrznego oraz compliance, co daleko wykracza poza dotychczasowe ustalenia samoregulacyjne na poziomie sektora banków i ubezpieczycieli. Obowiązujące dotychczas uregulowania prawne i sektorowe okazały się w tym zakresie niewystarczające, co w opinii rodzimego nadzorcy było jednym z głównych powodów propozycji nowej rekomendacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyze the effectiveness of selected issues of sectoral recommendations issued by the Polish Chamber of Insurance (PIU) and the Association of Polish Banks (ZBP) in the context of the draft Recommendation U , which is submitted to the Financial Authority Commission. The new document introduces the highest standards in bancassurance, which cancels the existing practices of financial institutions causing conflict of interest. Existing legislation for the sector proved to be insufficient in this regard. The areas of Recommendation U will cover both management, information, reporting, internal supervision and compliance, which go far beyond the current self-regulatory arrangements. The present sectoral regulations are inadequate in this respect which was one of the main reasons behind the proposal for a new recommendation (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
72--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. - skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r. , Warszawa, 30.11.2012.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do Ministerstwa Finansów w sprawie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 17.12.2012.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 26.09.2012.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 21.02.2012.
 • List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do Prezesa Związku Banków Polskich , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 27.12.2013.
 • List Zastępcy Przewodniczącego KNF do Prezesów Zarządów Banków, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 7.03.2013.
 • List Zastępcy Przewodniczącego KNF do Prezesów Zarządów Banków ws. sprawozdań finansowych i ewidencji produktów ubezpieczeniowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 23.12.2013.
 • (Nie)jasności formalno-prawne na polskim rynku bancassurance w kontekście Rekomendacji U, 2014, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 12.02.2014, s. 16.
 • Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa, 13.12.2007.
 • Popiołek, A., 2014, Wojna ubezpieczycieli z kancelariami odszkodowawczymi na pozwy zbiorowe, Gazeta Wyborcza.biz, Warszawa, 6 lutego.
 • Pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie, Puls Biznesu, www. pb.pl/3419071,72008,pozew-zbiorowy-przeciwko-aegon-tu-na-zycie [13.11.2013].
 • Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i funduszach Powierniczych, z dnia 22 marca 1991, Dz.U., nr 35, poz. 105, zm. Dz.U., nr 103, poz. 447.
 • Prezentacja Polskiej Izby Ubezpieczeń dotycząca Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych (...) , Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 2.09.2013.
 • Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2013, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 2013.
 • Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance po 4 kw. 2013, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 14.03.2014.
 • Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, Związek Banków Polskich, Warszawa, 3.04.2009.
 • Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 10.07.2012.
 • Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 28.08.2013.
 • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie Zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2011.
 • Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, 22.12.2010.
 • Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2013 r ., Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa, 2013, s. 13.
 • Szczepańska, M., 2011, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa, 7.12.2012.
 • Unit-Linked Insurance - A general Report, 2000, Munich Re Group - Central Division, Munich, Germany.
 • Ustawa z dnia 28.07.1990 r o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn.: Dz.U 1996, nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, Dz.U. z 2013, poz. 330, 613, art. 28, ust. 8a.
 • Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU. 2012, nr 0, poz. 1376 - t.j.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn.: Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151, 2004, nr 91, poz. 870, nr 96, poz. 959, 2005, nr 48, poz. 447, nr 83, poz. 719, nr 143, poz. 1204, nr 167, poz. 1396, nr 183, poz. 1538, nr 184, poz. 1539, 2006, nr 157, poz. 1119, 3007, nr 50, poz. 331, nr 82, poz. 557, nr 102, poz. 691, nr 112, poz. 769, art. 2 ust.1, pkt.13.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrenictwie ubezpieczeniowym, Dz.U., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.