PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7-8 | 35--52
Tytuł artykułu

Problemy finansów samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej

Warianty tytułu
Problems of Territorial Self-Government Finance of Independent Healthcare Centres after the Entry into Force of the Act on Medical Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu ustawy o działalności leczniczej. Pomimo poprawy wyniku finansowego w analizowanym okresie liczba jednostek zamykających działalność stratą nie może być traktowana jako margines rzeczywistości, gdyż jest nadal niepokojąco zbyt duża. Wymiernym wyrazem tego stanu rzeczy jest utrzymujący się ujemny wynik finansowy oraz wysoki poziom zobowiązań oraz należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Autor dokonuje analizy sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ich zasobów majątkowych i struktury kapitałowej oraz przychodów i kosztów ich uzyskania, zwraca ponadto uwagę na wysoki poziomu zobowiązań oraz należności oraz ich wpływ na wynik finansowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present selected financial management problems of independent public healthcare centres after the entry into force of the Act on medical activity. Despite the improvement of the financial result in the period under review, the number of entities closing operations with a loss cannot be treated as marginal, because it is still disturbingly high. The quantifiable expression of this state of affairs is the continuing negative financial result and a high level of liabilities and receivables from the sale of healthcare benefits. The author analyses the financial standing of independent public healthcare centres, their assets and capital structure, as well as their revenues and expenses, while drawing attention to the high level of liabilities and receivables, as well as their impact on the financial result. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--52
Opis fizyczny
Twórcy
  • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Bibliografia
  • GUS, Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., Warszawa 2013, s. 5.
  • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r., Warszawa 2014.
  • Najwyższa Izba Kontroli, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, Warszawa 2014.
  • Ministerstwo Zdrowia, Komunikat w sprawie przeksięgowania z funduszu założycielskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 r., http://www.mz.gov.pl.
  • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.