PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7-8 | 53--62
Tytuł artykułu

Zasadnicze kierunki zmian regulacji prawnej koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle nowej dyrektywy 2014/13/UE

Warianty tytułu
The Basic Directions of Changes in the Legal Regulation of Concessions for Works or Services in the Light of the New Directive 2014/13/EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamówienia publiczne odgrywały i odgrywają znaczącą rolę w rozwoju poszczególnych państw, przyczyniając się do realizacji inwestycji celu publicznego. Zamówienia publiczne dzięki ich umiejętnemu wykorzystaniu mogą stać się instrumentem stymulującym przemiany środowiskowe i społeczne; bez nich nie mielibyśmy dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, kolejowej czy komunalnej. Dlatego też pojawienie się regulacji prawnych dotyczących koncesji, jako elementu szeroko rozumianego systemu zamówień publicznych, jest działaniem we właściwym kierunku. Ustawodawstwo krajowe w tym zakresie jest definiowane przez regulacje europejskie, których zmiany powodują konieczność odpowiedniej transpozycji nowych rozwiązań prawnych do tego prawa. Autor w artykule omawia wybrane kwestie związane z możliwym wpływem dyrektywy 2014/23/UE na sposób udzielania koncesji w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Public procurement played and plays a significant role in the development of individual countries, contributing to the implementation of a public purpose investment. Public procurement can become an instrument stimulating environmental and social transformations through its skilful use; without it we would not have a well-developed road, rail or municipal infrastructure. Therefore, the appearance of legal regulations on concessions, as a part of a widely-understood system of public procurement, is a step in the right direction. National legislation in this area is defined by European regulations, the changes in which result in the need for the appropriate transposition of the new legal solutions to this law. In the article, the author discusses selected issues related to the possible impact of Directive 2014/23/EU on the method of licensing in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--62
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • A. Chobodian, D. Gallear, N. OʼRegan, H. Viney, Public-Private Partnership. Policy and Experience, Londyn 2004, s. 1.
  • Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Bruksela 2003.
  • A. Panasiuk, Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 28.
  • A. Panasiuk, System zamówień publicznych. Zarys wykładu. Zamówienia klasyczne. Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2013, s. 249 i n.
  • Ministerstwo Gospodarki, Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa 2013, s. 36.
  • V. Auricchio, The problem of Discrimination and Anticompetitive behaviour In the execution phase of public contracts, "Public Procurement Law Review" 1998, s. 115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.