PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7/3 | 57--67
Tytuł artykułu

Updating, Integration and Making Available Spatial Data with the Use of the State-of-the-Art Technologies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aktualizacja, integracja i udostępnienie danych przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych technologii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Najczęściej sporządzane wyceny mają na celu określenie wartości rynkowej, co poprzedzane jest analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. Wyznacza się także te cechy rynkowe nieruchomości, które mają największy wpływ na wartość nieruchomości. Kolejnym etapem po analizie rynku nieruchomości jest wybór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami "przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość". Jednakże ustawodawca nie określił dokładnego sposobu wyboru nieruchomości podobnych. Powyższe powoduje, że rzeczoznawcy majątkowi mają pewną swobodę przy wyborze nieruchomości podobnych w procesie wyceny. W praktyce przyjmuje się, iż nieruchomości są podobne, gdy większość charakteryzujących je atrybutów jest taka sama. W artykule zaprezentowano wyniki weryfikacji i ocenę efektywności algorytmu, który umożliwia wybranie nieruchomości jak najbardziej podobnych do wycenianej. Jego działanie opiera się na wskaźnikach cenotwórczych obliczonych dla każdej nieruchomości w bazie oraz dla analizowanej nieruchomości wycenianej. Algorytm pozwala na dokonanie wyboru nieruchomości podobnych na określonym przez użytkownika poziomie ufności, co stanowi dodatkową informację o wybranej z bazy grupie nieruchomości. Działanie algorytmu oraz jego efektywność zostały przedstawione na przykładowej bazie danych.(fragment tekstu)
EN
The value usually sought through valuations is market value, and its establishing is preceded by analysis of real estate market, in particular as regards obtainable prices, rent rates and transaction conditions. Moreover, the market features of properties are defined that have the most significant influence on the properties´ value. After the analysis of a real estate market, the next stage is to select properties similar to the valued properties. According to the Land Administration Act, a "similar property shall be construed as a property comparable with the valued property in terms of location, legal status, purpose, usage and other features that influence its value." Nevertheless, the legislator has not defined specific manner for selection of similar properties. This is the reason why real estate appraisers have certain freedom with selecting similar properties in the valuation process. In practice properties are deemed similar when most of the attributes which describe them are the same. This study offers the result of a verification and efficiency analysis of algorithm designed for the selection of properties most similar to the valued property. It is based on price-determining indexes calculated for each property in the database and for the analysed and valued property. The algorithm allows for the selection of similar properties at the confidence level defined by the user, which constitutes additional information about the group of properties selected from the database. The exemplary database shows how the algorithm works. Its effectiveness has also been measured, and the results have been included in the final part of this study.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bochenek M.: Budowa i udostępnianie warstw tematycznych SIP gminy wiejskiej Dębica. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, 2013 [diploma thesis, unpublished].
 • Bryndal T.: Parametry hydrologiczne wezbrań spowodowanych krótkotrwałymi intensywnymi opadami deszczu w Polsce. Annales UMCS sec. B., vol. 65(1), 2010, pp. 43-71.
 • Donaubauer A.: A multi-vendor spatial data infrastructure for local government based on OGC Web Sewices. FIG Working Week 2005 and GSDI-8, Cairo, Egypt, April 16-21, 2005.
 • Długosz M., Gębica P.: Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Młp.). Landform Analysis, vol. 8,2008, pp. 13-20.
 • Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1.
 • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/27.
 • Gudowicz J. Metoda modelowania zasięgu wód wezbraniowych na równinie zalewowej na przykładzie doliny Parsęty. Landform Analysis, vol. 8, 2008, pp. 29-32.
 • ISO 19136:2007: Geographic information - GeographyMarkup Language (GML).
 • ISO 19142:2010: Geographic information - Web Feature Service.
 • ISO 19128:2005: Geographic information - Web map server interface.
 • Iwaniak A.: Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej. Roczniki Geomatyki, t. 3, z. 4, 2005, pp. 77-89.
 • Mendelowski S.: W gminie Dębica. Roksana, Krosno, 2003.
 • Mohammadi H., Rajabifard A., Williamson I.P.: Enabling spatial data sharing through multi-source spatial data integration. Proceedings of GSDI11 World Conference, Rotterdam, 15-19 June 2009, pp. 1-19.
 • Mohammadi H., Binns A., Rajabifard A., Williamson I.P.: Spatial data integration. 17th UNRCC-AP Conference and 12th Meeting of the PCGIAP, Bangkok, Thailand, 18-22 September 2006.
 • Montalvo U.W.: Mapping the Determinants of Spatial Data Sharing. Ashgate Publishing, 2003.
 • Kondracki J.. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1981.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590.
 • Woś A.: Klimat Polski. PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.