PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 | 23--41
Tytuł artykułu

Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Autorzy
Warianty tytułu
Environmental Impact Report as Evidence in Proceedings in an Environmental Impact Assessment Case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raport oddziaływania na środowisko jest zasadniczym dokumentem stanowiącym podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co istotne, to właśnie ten dokument staje się zarzewiem konfliktów pomiędzy inwestorem a mieszkańcami okolicy, w której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, i w odniesieniu do niego najczęściej podnoszone są zarzuty w toku całego postępowania administracyjnego i sądowego. Tymczasem, jak wskazuje autorka, analiza orzecznictwa sadów administracyjnych prowadzi do wniosku, że zarówno prawidłowe sporządzenie raportu, jak i jego prawidłowa ocena przez strony postępowania, przez właściwy organ czy nawet sąd nastręczają w praktyce trudności. (abstrakt oryginalny)
EN
The environmental impact report is the key document which constitutes the grounds for assessing the project's impact on the environment. Importantly, it is precisely this document which sparks conflicts between the investor and the residents of the area in which the given project is to be implemented, and it is with respect to this document that the most frequent allegations are raised during administrative and judicial proceedings. Meanwhile, as the authoress indicates, the analysis of the case law of the administrative courts leads to the conclusion that the correct drafting of the report, as well as its correct assessment by the parties to the proceedings, by the competent authority and even by the court creates a great deal of difficulty in practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński, doktorantka
Bibliografia
 • A. Kosieradzka-Federczyk, "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w orzeczeniach sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012/1, s. 41.
 • T. Koncewicz, M, Pchałek, Decyzja środowiskowa, czyli nieskuteczne panaceum, "Problemy Ocen Środowiskowych" 2007/4 s. 4.
 • D. Chojnacki, P. Zdrajkowski, Zmiany w ustawie środowiskowej, http://www.dzp.pl/files/Art/FS_1110_DCh.pdf.
 • E. Iwanek-Chachaj, Oceny oddziaływania na środowisko, w: J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 95.
 • M. Bar, J. Jendrośka, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie CODA a praktyka ocen oddziaływania na środowisko w Polsce, w: B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 32.
 • M. Pchałek, M. Behnke, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Warszawa 2009, s. 53.
 • R. Zacharczuk, Prawno-środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółkowska, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011, s. 432.
 • M.J. Nowak, Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa, Warszawa 2015, s. 68; wyrok WSA w Warszawie z 20.12.2005 r. (IV SA/Wa 1745/05), http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • M. Zakrzewska, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2010, s. 114.
 • G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011, s. 195.
 • K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2009, s. 181.
 • M. Behnke, Analiza wariantowa jako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej, w: B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 63-71.
 • P. Daniel, Glosa do wyroku TS z dnia 14.03.2013 r., C-420/11, "Europejski Przegląd Sądowy" 2013/11, s. 40-46.
 • E. Forkiewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 14.03.2013 r., C-420/11, LEX nr 170204.
 • D. Sześciło, Glosa do wyroku TS z dnia 14.03.2013 r., C-420/11, "Samorząd Terytorialny" 2013/5, s. 84-87.
 • B. Adamiak w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2002, s. 375.
 • B. Graczyk, Postępowanie administracyjne. Zarys systemu z dodaniem tekstów podstawowych przepisów prawnych, Warszawa 1953, s. 112.
 • Z. Wiśniewski, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w świetle orzecznictwa sądowo administracyjnego i standardów unijnych, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 95.
 • K. Gruszecki, Komentarz do art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2013, uwaga nr 4.
 • J. Bohatkiewicz (red.), Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Kraków 2007.
 • Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące OOŚ. Weryfikacja ROŚ, Luksemburg 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.