PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 Informacja i promocja w rozwoju regionalnym | 115--127
Tytuł artykułu

Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Areas, their Tourist Function and Poland's Membership in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest pracą przeglądową, prezentującą syntezę spojrzeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na zmiany dokonujące się na obszarach wiejskich Polski głównie w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a więc w czasie przynależności kraju do Unii Europejskiej. W pracy najpierw przedstawiono w świetle polskiej i zagranicznej literatury kwestię niejednoznacznego definiowania obszaru wiejskiego oraz wynikające z tego mocno zróżnicowane dystynktywne jego cechy. Następnie przeanalizowano zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich Polski, ujęte w czterech wielkich procesach, takich jak: deruralizacja, dezagraryzacja, dualizacja rolnictwa i restratyfikacja wsi. Prześledzono czynniki różnicujące funkcje turystyczne obszarów wiejskich w skali kraju i regionów. Podkreślono, że waga i oddziaływanie tych czynników jest różne, a w wielu przypadkach związane nie tylko z przynależnością do Unii Europejskiej, ale także z globalizacją, które razem przyczyniają się do upowszechniania pragnień mieszkańców wsi i ujednolicania preferencji wypoczynkowych turystów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a presentation of different approaches taken by representatives of various sciences to the changes in the rural areas of Poland, which have mostly taken place over the last decade, i.e. the time of Poland's membership in the European Union. First, in the light of Polish and foreign literature, the author presents inconclusive definitions of the rural area and the resulting discrepancies among its distinctive features. Next, she analyses the socio-economic changes taking place in the rural areas of Poland, part of four powerful processes: deruralization, deagrarization, dualization of agriculture and the restratification of the countryside. Further on, factors diversifying the national and regional scale tourist functions of rural areas are analysed. It has been pointed out that the importance and influence of these factors vary, and are often connected not only with membership in the European Union, but also with globalization, which jointly popularize the country inhabitants' dreams and standardize tourists' recreation preferences. (original abstract)
Rocznik
Strony
115--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bański J.: Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), "Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich" 2002, nr 2.
 • Bański J.: Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa 2006.
 • Bański J.: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, PAN IGiPZ, Warszawa 2008.
 • Bukraba-Rylska I.: Polska wieś w UE. Esej o (brakującej) "Wielkiej narracji", "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 2 (163).
 • Bryła P.: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 2 (139).
 • Depraz S.: Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 2 (139).
 • Drygas M.: Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 • Durydiwka M.: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2012.
 • Halamska M.: Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem integracji europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 4.
 • Halamska M.: Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 2 (143).
 • Kłodziński M.: Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 1 (162).
 • Kosmaczewska J.: Turystyk jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
 • Kościk B., Malinowski A.: Zapotrzebowanie na usługi doradcze rolników z województwa Lubelskiego, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 • Musiał W.: Drobne gospodarstwa rolne jako nowe wyzwanie dla publicznego doradztwa rolniczego, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 • Perepeczko B.: Obawy o stan rolnictwa po akcesji w świadomości społecznej Polaków, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2.
 • Przezbórska L.: Zróżnicowanie obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego a ich przydatność dla rozwoju agroturystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2004, nr 1 (298).
 • Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 • Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Wieruszewska M.: Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z UE. "Zagadnienie Doradztwa Rolniczego" 2001, nr 1.
 • Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 4 (145).
 • Zalewski M.: Wprowadzenie, [w:] Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny, Praca zbiorowa pod redakcją K. Krzyżanowskiej, MRiRW, SGGW, Warszawa 2009.
 • Zawalińska K.: Analiza procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR PAN, "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 2 (163).
 • Zegar J.S.: Refleksje nad ewolucją wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3 (140).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171421968

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.