PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4300--4309
Tytuł artykułu

Analiza problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego : transport i magazynowanie paliw lotniczych

Warianty tytułu
Analysis of the logistics problems in the base of the air force : transport and storage of the aviation fuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do transportu i magazynowania paliw. Pod uwagę autorzy wzięli paliwa lotnicze o oznaczeniach F-34 oraz H-70, które sosowane są do napędu samolotów wielozadaniowych F-16, będących na stanie Wojska Polskiego. Przeprowadzona analiza literaturowa obejmowała zagadnienia logistyki w bazach lotnictwa wojskowego (BLW), charakterystykę materiałów niebezpiecznych na przykładzie paliw lotniczych, charakterystykę logistyki systemu dystrybucji paliw na potrzeby BLW. Oprócz tego przedstawiono pojazdy - cysterny wykorzystywane do tankowania samolotów oraz śmigłowców w SP RP oraz omówiono przykładowe zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliw pływnych. Na podstawie tego sformułowano najistotniejsze problemy logistyczne, które bezpośrednio związane są z szeroko rozumianą logistyką paliw w bazach lotnictwa wojskowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article gives an analysis of the problems of logistics in military aviation of the air force in relation to the transport and storage of fuel. The analysis included aviation fuel about determinations: F-H-34 and 70, which are used to drive multi-tasking aircraft F-16, on the State of the Polish Army. Analysis of bibliography included the issue of logistics bases military aviation (BLW), the characteristics of hazardous materials in the air logistics, the characteristics of the fuels fuel distribution system for BLW. The article shows the vehicles of cisterns used for refueling aircraft and helicopters in the SP and RP discusses examples of tanks for fuel. On the basis of this is the most important logistical issues that directly relate to the widely understood fuel logistics in military aviation.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4300--4309
Opis fizyczny
Twórcy
 • 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Badiru A. B. Thomas M.A. (eds.), Handbook of military industrial engineering. Taylor & Francis Group, Boca Raton - London - New York 2009.
 • Bursztyński A., Rola i zadania wojskowego oddziału gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej RP. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, nr 1 (176)/2009, s. 21-32.
 • Ciołek Z.J., Demel S., Hydrazyna - procedury jej przechowywania, wykonywania obsług na samolotach F-16 oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych. Przegląd Sił Powietrznych listopad/ 2006, s. 42-71.
 • Dobrzyński M., Logistyka. Instytut Zarządzania i Marketingu, Białystok 1999.
 • Dzięgielewski W., Jednolite paliwo pola walki do zastosowań lądowych i morskich. Journal of KONBiN 2011, nr 1(17), s. 109-120.
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Wersja ECE/TRANS/225.
 • Gerber J., Taschenbuch fur Logistik. 7. Folge. Koblenz/Bonn 1977.
 • Gocuł M.: Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona nr 1/2014, s. 11-26.
 • Hydrazine. Exposure Data. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. http://www.iarc.fr (dostęp 20.02.2015).
 • Jałowiec T., Outsourcing usług transportowych w SZRP. Przegląd logistyczny 2010, nr 3 (011), s. 21 - 25.
 • Jiang D., Wang F., Jiang Y., An Analysis on the Structure of Military Virtual Warehouse. Journal of Logistical Engineering University 2004, No. 3.
 • Kaddoussi A., Zoghlami N., Hammadi S., Zgaya H., An agent-based distributed scheduling for military logistics. Intelligent Systems Design and Applications 2011, No. 11, pp. 59-64.
 • Kubiak P. Baza magazynowa produktów paliwowych. Przegląd logistyczny 2010, nr 3(011), s. 49 - 51.
 • Lipińska E.J., Preparations for the road transport logistics of hazardous materials on the example of Border Podkarpacki. Infrastructure And Ecology of Rural Areas nr 2/2010, PAN Oddział Kraków, s. 203-213.
 • Markiewicz T.M., Uwarunkowania działalności lotnictwa wojskowego w jednolitej europejskiej działalności powietrznej. W: Biskup K., Bukowski Z., Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 151-172.
 • Merkisz J. , Markowski J., Galant M., Karpiński D., Kubiak K., The investigation of the influence of the oxygen additive (CH3(OCH2CH2)3OCH3) to the JET A-1 fuel on the exhaust emissions from a GTM-120 turbine engine. Combustion Engines 2013, 154(3), 769-744.
 • NATO Logistics Handbook. NATO - OTAN 2012.
 • Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie. Tom II Magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 • Paliwo do turbinowych silników lotniczych NATO F-34, http://www.orlen.pl (dostęp 2015.02.28).
 • Pawlisiak M.: System logistyczny a zadania wojsk. Przegląd Wojsk Lądowych 2012, nr 03(057), s. 33-38.
 • Pfohl H.-C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 • Satkowski W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Istota wyznaczania stref bezpieczeństwa dla magazynowych obiektów wojskowych przeznaczonych do składowania niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Logistyka 2014, nr 9389-9397.
 • Smith L., Commercial Logistics Best Practices for the Revolution in Military Logistics. Army Logistician 1999, s. 33-35.
 • W: Kiedy transport i magazynowanie gazu płynnego, paliw lotniczych, materiałów promieniotwórczych staje się bezpieczne? ADR 2011 w praktyce. Materiały z seminarium UM Województwa Wielkopolskiego/KW PSP Kraków/Karpacki Oddział SG, Tęgoborze 22-23 września 2011 r.
 • Wojdat C., Bełdyga M., Tankowanie statków powietrznych - zagrożenia i praktyczne możliwości ich ograniczania. Materiały z seminarium UM Województwa Wielkopolskiego/KW PSP Kraków/Karpacki Oddział SG, Tęgoborze 22-23 września 2011 r.
 • Wojdat C., Metody zmniejszania zawartości zanieczyszczeń w paliwie lotniczym w systemie jego dystrybucji. Rozprawa doktorska. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2003.
 • Yancheng G., Vehicle scheduling problems of military logistics distribution based on improved Genetic Algorithm. Computer Application and System Modeling 2010,Vol. 11, s. 382-386.
 • Zwierzycki W., Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 • Żabicki D., Magazynowanie materiałów niebezpiecznych. Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych nr 5/2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422170

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.