PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 91--101
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym na przykładzie projektu WroVasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Project Management Research - for Example, Development of the Project WroVasc - Integrated Cardiovascular Centre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest próba analizy zarządzania projek-tem pn. "WroVasc Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej" (w dalszej części opracowania nazywany skrótowo WroVasc), który jest reali-zowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu. Celem pracy jest przedstawienie procesu formuło-wania zespołów zadaniowych wraz z doborem struktury dla Projektu oraz omówienie wybranych zagadnień zarządzania projektem, w kontekście prze-prowadzonych badań, odnoszących się do pięcioletniego okresu jego realizacji. Niniejsza praca dotyczy Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Okres re-alizacji Projektu obejmuje lata od 2008 do 2015 roku, kwota dotacji wynosi 57,5 mln złotych. Wyjściem do przedstawienia specyfiki zarządzania projek-tem jest WroVasc, jako miejsce powstawania i ewaluacji nowych technologii medycznych i metod leczenia. Projekt obejmuje dwadzieścia trzy zadania, w które zaangażowanych jest ponad dwustu badaczy z różnych ośrodków na-ukowych m.in. Uniwersytety: Medyczny, Przyrodniczy we Wrocławiu i Pozna-niu, Politechnika Wrocławska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wro-cławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytety Łódzki i Jagielloński, Collegium Medicum. Działania naukowców skupiają się na zagadnieniu chorób sercowo-naczyniowych, problemie poruszanym na forum medycyny światowej. Jest to jedna z dolegliwości określanych dziś mia-nem chorób cywilizacyjnych. Badania prowadzone w Projekcie dotyczą takich schorzeń układu krążenia, jak m.in. miażdżyca tętnic oraz przewlekła niewy-dolność krążenia, należących do głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zada-niem naukowców jest wprowadzenie w leczeniu nowatorskich rozwiązań, któ-re mają się przyczynić do poprawy życia pacjentów, a także promocji nauki polskiej w dziedzinie bio-inżynieryjno-medyczno-biochemicznej. Prace obej-mują badania skupiające się wokół nauk podstawowych, umownie określa-nych jako teoretyczne, które przenikają do praktyki klinicznej. Dzięki temu rezultaty projektu obejmują zarówno publikacje naukowe, wynalazki przed-stawiane w formie zgłoszeń patentowych, wdrożenia wyników badań do prak-tyki medycznej oraz, w przyszłości, możliwość ich komercjalizacji.(fragment tekstu)
EN
The objective of the following research work is to analyse the management of project "Wrovasc - The Integrated Cardiovascular Cen-tre", carried out by the Research and Development Centre of the Regional Specialist Hospital in Wroclaw, Poland. That is the example of R&D pro-ject which is interdisciplinary with regard to involved scientists as well as thematic areas. Project goals contribute to preparation of specified medi-cal solutions which may practically improve the situation of patients with cardiovascular disease. This way researchers can actually have an impact on quality modification in the society. The matrix structure chosen for pro-ject management maximalize the use of resources and increase the effi-ciency by triggering the mechanisms necessary to successfully pursue the plan, what is partially featured in this work.(original abstract)
Twórcy
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Gryzik A., Knapińska A. (2012), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa.
 • Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, edycja polska, Helion, Gliwice.
 • Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa.
 • Listwan T. (red) (2005), Słownik zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 • Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, One Press, Gliwice.
 • Stoner J.A.F.,Wnakel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Stewart D.M. (red) (1996), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 • Szacki J. (red) (2006), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa.
 • Turowski J. (2002), Socjologia. Małe struktury społeczne, TNK Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia o zasadach finansowania nauki.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.