PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 103--118
Tytuł artykułu

Powiązania zarządzania projektowego z sukcesami przedsiębiorstw i gospodarką opartą na wiedzy - wyniki badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relationship of Focus on Project Management with Enterprises' Successes and Knowledge-Based Economy - Study Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmienne otoczenie jest współcześnie generatorem zmian w przedsiębior-stwach ukierunkowanych na zarządzanie projektowe. Jest ono na świecie i w Polsce mocno rozpropagowane głównie poprzez instytucje szkolące i certy-fikujące. Wielu badaczy pisze na temat korzyści wynikających z zarządzania projektowego. Jednak poszukiwania badań i polemiki na temat udokumento-wanych związków zarządzania projektowego z sukcesami przedsiębiorstw i gospodarką opartą na wiedzy nie zakończyły się sukcesem. Tematyka ta jest jeszcze słabo rozpoznana, szczególnie w warunkach polskiej gospodarki, która nadal klasyfikowana jest do gospodarek tradycyjnych. Publikacja ta, jak i przeprowadzone badania empiryczne, stały się zatem próbą odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie. Dlatego też głównym cel opracowania było zidentyfikowanie istniejących związków między koncentracją kadry kierowni-czej na zarządzaniu projektowym a sukcesami przedsiębiorstw i gospodarką opartą na wiedzy. Realizacja badań służyła weryfikacji tezy, polegającej na stwierdzeniu, że współcześnie dokonujące się zmiany w otoczeniu wymagają koncentracji na zarządzaniu projektowym.(fragment tekstu)
EN
The paper presents a part of results of a questionnaire study held among more than 400 representatives of management staff. The aim of the study was to identify current changes in management at their enter-prises related to contemporary evolution of the enterprises' environment. One of the trends discussed was the focus on project management. The present article offers an in-depth analysis of this change, comparing the respondents' answers in the following groups: management staff of the best enterprises according to ratings and other enterprises; management staff of knowledge-based-economy enterprises and traditional enterprises (outside the knowledge-based economy). Statistically significant correla-tions were found between the focus on project management on one hand and the enterprises' successes and knowledge-based economy on the other. The research was held so as to allow analysis of data considering such criteria as management level and gender. Conclusions and recom-mendations are provided concerning necessity of further focus on project management to enable enterprises to achieve more success and gener-ate knowledge-based economy.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamiak Z.G. (2001), Zarządzanie międzykulturowe, "Organizacja i zarzą-dzanie", t. 2, nr 4.
 • Agresti A. (2002), Categorical data analysis, 2 Wiley - Interscience, New Jersey.
 • Baczko T. (red.) (2009), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań, INE PAN, Warszawa.
 • Brinkley I. Defining the knowledge economy, Knowledge Economy Programme Report, July 2006.
 • Chodyński A. (2007), Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach roz-woju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cleland D.I., Ireland L. R. (2004), Project manager's portable handbook, McGraw-Hill Companies Inc., New York.
 • Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M. (2009), Polskie wytyczne kompetencji IPMA, wersja 3.0, NCB, Stowarzyszenie Project Management Polska.
 • Drasgow F. (2006), Polychoric and polyserial correlations, [w:] Kotz S., Read C.B., Balakrishnan N., Vidakovic B. (eds.) Encyclopedia of statistical sciences, vol. 9, Wiley-Interscience, New York.
 • Burton C., Michael N. (1999), Zarzadzanie projektem, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 • Foray D. (2004), The Economic of knowledge, MIT Press, Cambridge.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Harris B. (2006), Tetrachoric correlation coefficient, [w]: Kotz S., Read C.B., Balakrishnan N., Vidakovic B. (eds.), Encyclopedia of statistical scienc-es, vol. 13, Wiley-Interscience, New York.
 • Katzenbach J.R., Smith K.D. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy, ABC, Kraków.
 • Kotler P., Armstrong G., Saundres J., i in. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler P. (2005), Marketing, Rebis, Poznań. Lichtarski J. M. (2011), Wprowadzenie do zarządzania projektami, niepubli-kowane materiały szkoleniowe na potrzeby studiów podyplomowych "Project Management" organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lientz B.P., Rea K.P. (2002), Project management for the 21st century, But-terworth-Heinemann, Academic Press, San Diego.
 • Listwan T. (red.) (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 • Liu L., Berger V.W., Hershberger S.L. (2005), Trend tests for counts and pro-portions, [w:] Everitt B.S., Howell D. (eds.) Encyclopedia of statistics in be-havioral science, vol. 4, Wiley, Chichester.
 • Lohr S.L. (1999), Sampling: design and analysis, Duxbury Press, Pacific Grove.
 • Międła K. (2008), Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą, [w:] Tabaszewska E. (red.) Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Olszewska B., Kubicka J. (2011), Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych zmian w otoczeniu, Difin, Warszawa.
 • Piwowar-Sulej K. (2012), Wdrożenie podejścia projektowego w organizacji. Konsekwencje dla satysfakcji pracowniczej, "Edukacja Ekonomistów i Mene-dżerów", nr 2, s. 45-58.
 • Pulmanis M., Bruna S. (2011), Regulations on the profession of project man-ager, [w:] J. Wołejszo, A. Letkiewicz (red.), Public Management 2011. Funk-cjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
 • Northern Ireland Knowledge Economy Index, Baseline Report 2011(2011), Oxford Economics for Northern Ireland Science Park, Northern Bank.
 • Rao P.S.R.S. (2000), Sampling methodologies with applications, Psychometrika, 44.
 • Simme J., Sennet J., Wood P., i in. (2002), Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities, Regional Studies, 36, 1.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Walczak W. (2009), Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, Master of Business Administration, 4 (99), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Walczak W. (2010), Znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesny-mi organizacjami, "Współczesna Ekonomia", nr 1 (13), s. 175-190.
 • Verzuch E. (2003), The portable MBA in project management, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Verzuch E. (2005), The fast forward MBA in project management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.