PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 11, cz. 2 Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami | 119--126
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska - Dolina Krzemowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Project Management in International High-Tech Environment: Poland - Silicon Valley Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie projektami międzynarodowymi zyskuje na znaczeniu w miarę postępującej globalizacji i integracji gospodarek świata [Stabryła, 2011]. Pol-skie firmy świadczą usługi i dostarczają produkty dla klientów z zagranicy, co sprawia, że do tej pory specjalistyczny obszar zarządzania projektem w kon-tekście międzynarodowym stał się integralną częścią tematyki zarządzania projektami [Keeling, 2000; Koester, 2009; Lientz i Rea, 2003]. Artykuł przedstawia fragment studium przypadku polskiej firmy IT świad-czącej usługi rozwoju oprogramowania dla klientów zagranicznych. Ilustruje on dylematy związane z zarządzaniem projektami w obszarze rozwoju opro-gramowania w kontekście międzykulturowym - przez polską firmę dla klienta z Doliny Krzemowej w USA. Tematyka współpracy polskich i amerykańskich firm w obszarze wysokich technologii zasługuje na wyodrębnienie z ogólnego obszaru zarządzania pro-jektami w kontekście międzynarodowym z uwagi na praktykę biznesową. Pol-ska była w ostatnich latach miejscem lokowania inwestycji przez amerykań-skie firmy high-tech pochodzące z Doliny Krzemowej, które otwierają tutaj swoje przedstawicielstwa a także ośrodki rozwojowe i badawcze zatrudniające polskich inżynierów: należą do nich np. centra Google w Krakowie i Warsza-wie, czy Cisco w Krakowie. Wspólna realizacja projektów z centralami uloko-wanymi w Kalifornii jest w takich ośrodkach codzienną praktyką. Ponadto, w ostatnich latach młodzi polscy informatycy, do tej pory głównie zasilający szeregi pracowników międzynarodowych potentatów high-tech, coraz częściej wybierają drogę przedsiębiorców tworząc własne firmy technologiczne [Blo-omberg BusinessWeek Polska, 2013]. Polskie firmy informatyczne, które w ostatnich latach zdobyły uznanie na rynkach międzynarodowych - przede wszystkim w Europie - coraz śmielej zaczynają także myśleć o ekspansji w USA i wybierają region Doliny Krzemowej [Bełcik, 2013], uznając, że wła-śnie tam lokuje się światowe centrum innowacyjności technologicznej [Brads-haw, 2013]. W tych przypadkach często okazuje się, że praktyki sprawdzone we współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi nie sprawdzają się lub nie są odbierane do końca pozytywnie. Wycinek studium przypadku, które opisuje ten tekst, odnosi się do takiej właśnie sytuacji współpracy. Prezentowane badania zostały przeprowadzone w Dolinie Krzemowej w USA oraz w Polsce w firmach współpracujących z podmiotami z Doliny Krzemowej. Były one oparte na metodach jakościowych. W tym artykule za-prezentowany jest fragment materiału empirycznego dotyczący studium przy-padku [Yin, 2003] firmy "Engineers World" (nazwa zgodnie z umową o za-pewnieniu poufności została zmieniona)1.(fragment tekstu)
EN
The text presents a case study of a Polish software develop-ment company attempting to access the market of Silicon Valley in the United States. Motives of internationalization, modes of operation, day-today- practices of cooperation with Silicon Valley-based clients are de-scribed and discussed in the light of contemporary theories of internation-al project management. The article concludes that management of pro-jects between high-tech technology suppliers and technological start-up clients requires new approaches on the part of theory that would encom-pass the specificity of such organizations. Key-words:project management, high-tech industry, Poland, Silicon Valley.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bloomberg BusinessWeek Polska (2013), Od olimpiad do biznesu, 27.05.
 • Chrapko, M. (2012), Scrum: o zwinnym zarządzaniu projektami, Wydawnic-two Helion, Gliwice.
 • Cieślik, J. (2010), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Cieślik, J. (2011), Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Koźmiński, A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Koźmiński, A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
 • Latusek-Jurczak, D. (2013), Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej, "Management and Business Administration: Central Europe", z. 21, nr 1.
 • Lientz, B. i Rea, K.(2003), International Project Management, Elsevier Science, San Diego.
 • Keeling, R. (2000), Project Management: An International Perspective, New York: San Martin Press.
 • Koester, K.(2009), International Project Management, Sage, Thousand Oaks.
 • Rozkwitalska, M. (2007), Zarządzanie Międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 • Rymarczyk, J. (1996), Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stabryła, A. (2011), Zarządzanie projektami organizacyjnymi i ekonomicz-nymi,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Yin, R.K. (2003), Case study research: Design and methods, Sage Publica-tions, Thousand Oaks, CA.
 • Bełcik, A. (2013), Polskie firmy śnią o Dolinie Krzemowej, Puls Biznesu [online].
 • www.pb.pl, dostęp: 22 maja 2013.
 • Bradshaw, T. (2013), Silicon Valley is still the stuff of tech dreams, Financial Times [online].
 • www. Ft.com, dostęp: 29 marca 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422188

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.