PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 5(20) | 33--41
Tytuł artykułu

Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Concentration of Production in the Polish Food Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskim przemyśle spożywczym trwają procesy koncentracji i konsolidacji przejawiające się w przejmowaniu przedsiębiorstw tego przemysłu przez krajowych i międzynarodowych inwestorów. Doprowadziły one do znacznej koncentracji w niektórych działach przemysłu spożywczego, a szczególnie w produkcji piwa, wina oraz wyrobów tytoniowych. Jednak stopień koncentracji przemysłu spożywczego jest wyraźnie mniejszy niż całego przemysłu przetwórczego. Wynika to ze specyfiki produkcji żywności charakteryzującej się między innymi relatywnie małą majątkochłonnością i dużą pracochłoonnością, silnym powiązaniem zakładów przetwórczych z rynkami lokalnymi oraz różnorodnością asortymentową i krótkimi seriami produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Concentration and consolidation processes manifesting themselves in takeovers of industry enterprises by domestic and international investors take place in the Polish food industry. These processes have led to a considerable concentration in some branches of food industry, particularly in the production of beer, wine and tobacco products. Nevertheless the degree of concentration in the food industry is substantially lower than that in the whole of processing industry. It results from the specificity of production of food being characterized, among others, by a relatively small capital intensity combined with a great labour intensity, a strong linkage of food-processing plants with local markets, a diversity of products and short series of production. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
33--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Badanie fuzji i przejść w 2006 roku. [2007]. PricewaterhouseCoopers, Warszawa.
 • Bain J. S. [1951]: Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing 1936-40. Quarterly Journal of Economics, tom 65.
 • Chechelski P. [2005]: Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym. Komunikaty, Raporty Ekspertyzy nr 506, IERiGŻ, Warszawa.
 • Chechelski P. [2006]: Zmiany zachodzące w polskim rolnictwie pod wpływem korporacji transnarodowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 4.
 • Czerwonka L., Pankau E. [2005]: Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej. [W:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. D. Kopycińska (red.). Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 • Droźdż J. [2008]: Polskie przedsięiorstwa spożywcze na rankingowej liście 2000. Przemysł Spożywczy, nr 1.
 • Gaughan P. [1999]: Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings. John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork.
 • Glais M. [1998]: Competition Policy. [W:] Markets and Organization. R. Arena i Ch. Longhi (red.). Springer, Berlin.
 • Jackowicz K., Kowalewski O. [2002]: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994- 2000. Materiały i Studia, zeszyt 143. Departament Analiz i Badań, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Jurczyk Z. [2007]: Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce. [W:] Konkurencja w gospodarce współczesnej. C. Banasiński, E. Stawicki (red.). UOKiK, Warszawa.
 • Knap-Stefaniuk A. [2008]: Przemysł spożywczy w Polsce. Polish Open Universty. Tryb dostępu: http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_spozknap&nr=11&p=. Data odczytu: 12.07.2008].
 • Pajewski P. [2004]: Ekonomiczne podstawy fuzji i przejął. Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Pawłowska M. [2007]: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Bank i Kredyt, kwiecień
 • Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003. [2004]. Urban R. (red.). IERiGŻ, Warszawa.
 • Przemysł spożywczy w Polsce. [2008]. Urban R. (red.). Bankowość Korporacyjna ING, Warszawa.
 • Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. [2006]. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007. [2007]. GUS, Warszawa.
 • Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [2006]. Raport 3, nr 45, IERiGŻ, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.