PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 29--46
Tytuł artykułu

Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityk publicznych Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The importance of public consultation in the formulation of public policies of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie formułowania polityki publicznej Unii Europejskiej istotną rolę odgrywają mechanizmy deliberatywne, które mają rekompensować niedostatek demokracji przedstawicielskiej. Jednym z nich są konsultacje społeczne prowadzone głównie przez Komisję Europejską. Artykuł zawiera analizę roli otwartych konsultacji publicznych w programowaniu i realizacji unijnej polityki sektorowej. Wyraźnie widoczny jest wzrost ich znaczenia i częstość stosowania w odniesieniu do różnych rodzajow polityki gospodarczej. Konsultacje pełnią różne funkcje, przede wszystkim służą jako instrument legitymizacji podejmowanych przez Komisję decyzji oraz jako ważne źródło informacji o opiniach i stanowiskach interesariuszy. Szczegółowo analizowany jest wypadek konsultacji społecznych dotyczących umowy transatlantyckiej TTIP ze względu na jej wagę dla wszystkich Europejczyków oraz masowe protesty społeczne, które już występowały i mogą również mieć miejsce w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Public deliberation mechanisms play an important role in the process of the EU public policy making because they are to compensate the shortage of representative democracy. One of them is social consultation carried out mainly by the European Commission. The paper consists of the analysis of open public consultation role in designing and implementing the EU sector policies. Their growing importance and frequency of use with regard to the economic policy and its kinds is clearly visible. The aims of such consultations are various. They are primarily used as an instrument of legitimacy of decisions taken by the Commission as well as an important source of information about the stakeholders' opinions and stance. The case of social consultations concerning the transatlantic agreement TTIP is analysed here in detail due to the significance of social mass protests which used to occur and owing to the importance of the agreement for all the Europeans, they may also take place in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bailey D. J., Governance or the crisis of governmentality? Applying critical state theory at the European level, "Journal of European Public Policy" 2006, vol. 13, no. 1.
 • Bouwen P., The Logic of Access to the European Parliament: Business Lobbying in the Committee on Economic and Monetary Affairs, "Journal of Common Market Studies" 2004, no. 3 (42).
 • Broscheid A., Coen D., Lobbying Activity and Fora Creation in the European Union: Empirically Exploring the Nature of the Policy Good, w: EU Lobbying: Empirical and Theoretical Studies, red. D. Coen, Routledge, New York 2007.
 • Chabanet D., The Regulation of Interest Groups in the European Union, referat wygłoszony na konferencji Connex Thematic Conference on Accountability, European University Institute, Florence, 29-30.06.2007.
 • European Governance. A White Paper, European Commission, COM(2001) 428, final.
 • Grosse T. G., Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwyciężania, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, red. U. Kurczewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t.1. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A. M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm
 • http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/sec_2010_370_en.pdf
 • http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_pl.htm
 • http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
 • http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=pl http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm dostęp 30.06.2015
 • Komunikat: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości. Zasady dotyczące stosunków z przedstawicielami grup interesu (rejestr i kodeks postępowania), Komisja Europejska, COM(2008) 323, wersja ostateczna, Bruksela, 27.05.2008.
 • Kurczewska U., Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Majkowska M., TTIP w pigułce. Kilka faktów na temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
 • Mazey S., Richardson J., Interest Groups and EU Policy-making: organizational logic and venue shopping, w: European Union Power and Policy-making, red. J. Richardson, 2006.
 • Outcome of the public consultation on the green Paper on a European Citizen's Initiative, European Commission, COM(2010) 119 final, Brussels 31.03.2010.
 • Quttkat Ch., Kotzian P., Lobbying via Consultation - Territorial and Functional Interests in the Commission's Consultaion Regime, w: Functional and Territorial Interest Representation in the EU, red. M. Knodt, Ch. Quittkat, J. Greenwood, Routledge 2012.
 • Report on the online consultation on investment protection and investor-to-state dispute settlement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3202_en.htm, dostęp 30.05.2015.
 • Risse T., Kleine M., Assessing the Legitimacy of the EU's Treaty Revision Methods, "Journal of Common Market Studies" 2007, vol. 45.
 • Sprawozdanie: Internetowe konsultacje publiczne w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów miedzy inwestorem a państwem (ISDS) w umowie o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP), Komisja Europejska, SWD(2015) 3, wersja ostateczna, Bruksela, 13.01.2015.
 • Tansaescu I., The European Commission and Interest Groups. Towards a Deliberative Interpretation of Stackeholder Involvement in UE Policy-making, VUBPress, Brussels 2009.
 • Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, European Commission, COM(202) 704, final, Brussels 2005.
 • Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz. U. 2004.90.864/30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.