PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 122--136
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilna w gminie w aspekcie ryzyka ubezpieczeniowego

Warianty tytułu
Commune's Civil Liability in the Aspect of Insurance Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej w gminach podlegają nieustannym zmianom prawnym. Właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to zabezpieczenie budżetu gminy przed partycypacją w zobowiązaniach odszkodowawczych. Z drugiej jednak strony ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadza poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli przed skutkami bezprawnego sprawowania władzy publicznej. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem władzy publicznej przez samorząd gminy. Artykuł przedstawia efekt analizy zadań własnych nałożonych na gminę Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dokumentacje przetargowe oraz przebieg szkodowości w badanych gminach w ostatnich dwóch latach. Analiza dotyczy wybranych gmin do 40 000 mieszkańców z województwa małopolskiego i lubelskiego. Rezultatem dokonanej analizy jest zestawienie rodzajów ryzyka, na które narażone są gminy z tytułu ponoszonej odpowiedzialności cywilnej. Uważamy, że właściwe ubezpieczenie ogranicza skutki finansowe ponoszonego ryzyka do minimum (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of civil liability in the municipalities is subject to constant legal fluctuation . Appropriate liability insurance is a hedge against the municipal budget's participation in indemnity obligations. On the other hand it introduces a sense of security amongst citizens from the effects of the unlawful exercise of public authority. The purpose of paper is to present the topic of liability connected with the exercise of public authority by communal self-government. The article analyzes the tasks imposed on the municipality by law concerning communal self-government, tender documentation and the burden of losses in the municipalities surveyed. The case studies refer to selected municipalities of 40 000 inhabitants of the provinces of Malopolska and Lublin . The result of the analysis is shown as a summary of the risks to which they are exposed in respect civil liability. We believe that appropriate insurance limits the financial consequences of the likely risks to a minimum. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
122--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Banaszczyk, Z., 2012, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Dybowski, T., 1981, Prawo zobowiązań - część ogólna, w: Radwański, Z. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Garlicki, S., 1971, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2013, Podział dróg krajowych, http:// www.gddkia.gov.pl/pl/a/6849/podzial-drog-publicznych [dostęp: 20.04.2014].
 • Koniuszewska, E., 2009, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Ronki-Chmielowiec, W., 1998, Analiza i metody zmniejszenia ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych, Wrocław.
 • Safjan, M., 2000, Odpowiedzialność państwa na podstawie artykułu 77 Konstytucji, w: Wyrzykowski, M. (red.), Odpowiedzialność władzy publicznej za wyrządzoną szkodę w świetle artykułu 77 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Praw Publicznych, Warszawa.
 • Serwach, M., 2009, Odpowiedzialność cywilna w teorii i w praktyce - najnowsze tendencje i kierunki zmian, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 6, s. 27-38.
 • Tomaszewska-Pestka, M., 2013, Zadania publiczne a OC gminy, cz. 1, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 856.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 101 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Więzowska, B., 2009, Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wyrok z dnia 11 października 1996 r., Sąd apelacyjny w Warszawie, Sygn.: I ACr 822/96 OSA 1998/4/13, , http://www.rzu.gov.pl/art-822-pojecie-ubezpieczenia- -oc/Wyrok_z_dnia_11_pazdziernika_1996_r_sad_apelacyjny_w_Warszawie_I_ ACr_822_96_OSA_1998_4_13__1181 [dostęp: 10.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.