PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 137--150
Tytuł artykułu

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne oraz odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych w Polsce

Warianty tytułu
Compensation and Damages for Medical Malpracticeand Civil Liability of Medical Entities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie ekonomicznych i prawnych aspektów zadośćuczynienia za błędy medyczne. Kons ekwencje błędów medycznych wiążą się z jednej strony ze skutkami zdrowotnymi dla pacjenta, który w wyniku błędu medycz- nego może wymagać długotrwałego leczenia lub rehabilitacji w ramach powrotu do zdrowia, może tego zdrowia nigdy nie odzyskać bądź stracić życie. Z drugiej strony dotyczą one osób, lekarzy i personelu medycznego, które dopuściły się tego rodzaju błędów, oraz podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, w których zdarzenie miało miejsce. Istotna jest zatem sfera zakresu i rodzaju odpowiedzialności, która nieodłącznie jest związana z rynkiem świadczeń ubezpieczeniowych oraz problemem finansowania systemu służby ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the economic and legal aspects of compensation for medical errors. Issues related to the civil liability of medical entities and their economic consequences for participants in the health care system will be addressed in the paper. Both the common phrase 'primum non nocere and a fragment of the medical oath contained in the Code of Medical Ethics 'to the best of my knowledge prevent suffering and prevent disease, and to help patients without any difference' refer to making the best efforts on the part of doctors and the medical world to exercise their profession fairly. Unfortunately, in practice, medical errors do occur and have serious consequences. On the one hand, those consequences result in health effects suffered by the patient who may require a long-term treatment or rehabilitation as part of his/her recovery due to medical arror, but it may also be the case that the patient may well never recover or may even lose his/her life. On the other hand such errors relate to doctors and medical personnel who have committed a specifi c error as well as to the entities on the premises in which the event took place. Th erefore the sphere of the scope and type of liability are essential. Th e latter is inextricably linked to the insurance benefits' market and to the problem of fi nancing a health care system. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
137--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Bibliografia
 • Barach, P., Small, SD., 2000, Reporting and Preventing Medical Mishaps: Lessons from Non-medical Near-miss Reporting Systems, BMJ, vol. 320, no. 7237.
 • Bączyk-Rozwadowska, K., 2007, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń.
 • Budzowska, J., 2012, Odpowiedzialność finansowa z tytułu błędów i zdarzeń medycznych- rozwiązania ugodowe, w: Pasowicz, M. (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali , Kraków.
 • Fiutak, A., 2010, Klasyfikacja błędów medycznych, Medycyna Rodzinna 2, s. 50-55, http://www.czytelniamedyczna.pl/3297,klasyfikacja-bledow-medycznych.html.
 • Hermer, L.D., Brody, H., 2010, Defensive Medicine, Cost Containment, and Reform, Journal of General Internal Medicine, vol. 25, no. 5, s. 470-472.
 • Hołdyńska, E., 2013, Błędy, które kosztują życie, Rzeczpospolita, 28 września.
 • IBDiG, 2013, Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2012 r. wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.
 • James, J.T., 2013, A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care, Journal of Patient Safety, 9(3), s. 122-128, doi:10.1097/PTS.0b013e3182948a69.
 • Kaczmarek, T., Marcinkowski J.T., 2011, Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze, Orzecznictwo Lekarskie, 8(2).
 • Kodeks etyki lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r, tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
 • Korytkowska, D., 2012, Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 274.
 • Mello, M.M., Kachalia, A., Studdert, D.M., 2011, Administrative Compensation for Medical Injuries: Lessons from Three Foreign Systems, Issues in International Health Policy, Commonwealth Fund, pub. 1517, vol. 14.
 • Nestorowicz, M., 2012, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U., nr 293, poz. 1729.
 • Stoyanova, R.G., Raycheva, R.D., Dimova, R.Tz, 2012, Economic Aspects of Medical Errors, Folia Medica, 54(1), s. 58-64, doi: 10.2478/v10153-011-0079-5.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U., 2012, poz. 159.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U., nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U., nr 113, poz. 660.
 • Waring, JJ., 2005, Beyond Blame: Cultural Barriers to Medical Incident Reporting, Social Science & Medicine, vol. 60, no. 9.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2011 r., sygn, akt V CSK 401/2010, Lexis- Nexis, nr 3921953.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 142/2011. II CR 2/65, LexPolonica, nr 319166.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.