PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 12 | 151--162
Tytuł artykułu

Analiza rynku ubezpieczeniowego na Białorusi i jego regulacji finansowych

Warianty tytułu
The Analysis of the Insurance Market of the Republic of Belarus and its Financial Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju białoruskiego rynku ubezpieczeń według wybranych kryteriów. W artykule dokonano analizy rozwoju białoruskiego rynku ubezpieczeniowego i określono jego miejsce na rynku światowym. Rozpatrzono dynamikę składek ubezpieczeniowych i ich tempo wzrostu w ciągu ostatnich 10 lat. Jako kryteria oceny rozwoju rynku ubezpieczeniowego wybrane zostały: udział krajowych składek ubezpieczeniowych w rynku światowym, udział s kładek w PKB, wielkość składek w przeliczeniu na jednego mieszkańca w dolarach amerykańskich, tempo wzrostu absolutnej wielkości składek. Białoruski rynek ubezpieczeniowy został oceniony według pięciu kryteriów: form własności, rodzajów ubezpieczeń, sposobów świadczenia usług ubezpieczeniowych, wartości składek ubezpieczeniowych w roku, udziału kapitału własnego w białoruskim rynku ubezpieczeniowym. Dokonano również analizy regulacji finansowych dotyczących działalności ubezpieczeniowej na Białorusi. Określono specyficzne cechy tych regulacji, takie jak: normowanie wysokości wydatków na prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, przedziały prowizji dla pośredników ubezpieczeniowych, stosowanie specjalnych kont księgowych dla świadczeń ubezpieczeniowych, reglamentację kierunków inwestowania rezerw ubezpieczeniowych, występowanie marginesu wypłacalności, określanie wielkości minimalnego kapitału zakładowego i regulacje podatkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the global insurance market and the place of the Belarusian insurance market within it is analyzed in this article. The dynamics of insurance premiums and their growth rate over the previous 10 years are considered. The criteria for assessing the development of the insurance market are: a share of insurance premiums of the national market in the world market, a share of insurance premiums in GDP , the value of insurance premiums per capita in U.S. dollars and growth rates of the absolute value of premiums. The Belarusian insurance market is judged using five criteria : ownership , type of insurance , ways of providing insurance services, the volume of premiums per year, a share of equity in the insurance market of Belarus . The features of the financial regulation of insurance activities in Belarus are also discussed. The specific features such as the standard cost of doing business, limiting the amount of remuneration to intermediaries from insurance premiums , the use of special accounts for insurance payments , the regulation of investment of insurance reserves , solvency margin , the minimum size of authorized capital and tax regulation are identified . (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
151--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk
Bibliografia
 • Анализ спроса на финансовые услуги со стороны населения Республики Беларусь. Результаты национального исследования. Совместный проект Национального банка Республики Беларусь и Альянса за финансовую доступность. - Минск : Ковчег, 2013.
 • Налоговый кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г., No 166-З; в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2013 г. No96-З / Эталон Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.
 • Республиканская программа развития страховой деятельности в Республике Беларусь на 2011-2015 годы, утв. пост. СМ РБ от 20 мая 2011 г. N 631.
 • Ринчино, Т.Ю., 2010, Методика экспресс-анализа финансового состояния страховой организации, Финансы, no. 1, s. 74-77.
 • Скамай, Л.Г., 2011, Страховое дело : учебник, Л.Н. Скамай. - М. : Юрайт, 2011.
 • Шихов, А.К. (2012), Страхование : организация, экономика, правовые аспекты: учеб. пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КУРС; ИНФРА-М.
 • Tkaczuk, M., 2002, Podstawy metodologiczne zarządzania finansami przedsiębiorstw, Olsztyn.
 • Williamson, O.E., 2002, The Theory of the Firmas Governence Structure: From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, vol. 16, no. 3, s. 171-195.
 • www.minfin.gov.by.
 • www.infobank.by.
 • www.swissre.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422410

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.