PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7-8 | 157--164
Tytuł artykułu

Organizacyjne problemy wdrażania e-usług w administracji samorządowej

Autorzy
Warianty tytułu
Organizational Problems of Implementing E-Services in Self-Government Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje dużo barier związanych z pełnym wdrożeniem e-usług, tj. takich, które w całości mogą być zrealizowane tylko drogą internetową. Są to bariery o charakterze prawnym (np. obowiązek osobistego stawiennictwa), psychologicznym (niechęć przed nowym), technicznym (brak technicznych możliwości, odpowiedniego oprogramowania itp.) czy organizacyjnym (np. organizacja pracy, kształt struktury organizacyjnej, przebieg procesów realizacji usług administracyjnych). W artykule autor omawia problemy organizacyjne związane z wdrażaniem idei e-usług w administracji publicznej. Autor dokonuje analizy istniejących struktur organizacyjnych, procesów realizacji usług; identyfikuje tym samym główne bariery wprowadzania e-usług i formułuje zalecenia praktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
There are numerous barriers related to the full implementation of e-services, namely those which can only be implemented in whole through the Internet. These are barriers of a legal (e.g. the obligation to appear in person), psychological (a resentment of new things), technical (a lack of technical possibilities, appropriate software, etc.) or organizational nature (e.g., organization of work, the shape of the organizational structure, the course of the processes of performing administrative services). In the article, the author discusses the organizational problems related to the implementation of the idea of e-services in public administration. The author analyses the existing organizational structures and processes of fulfilment of the services; he similarly identifies the main barriers to the introduction of e-services and formulates practical recommendations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--164
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • T. Żółciak, Testowaliśmy źródło. Nie jest dobrze, "Dziennik Gazeta Prawna" z 4.12.2014 r., s. 12.
 • G. Rzeczkowski, Horror i error, "Polityka" z 26.11.2014 r., s. 19.
 • Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r., https://mac.gov.pl/files/pbs_mac_cyfryzacja_11122013.pdf.
 • E. Ziemba, Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z24_23.pdf.
 • A. Dąbrowska, Rozwój e-usług jako przejaw budowania społeczeństwa informacyjnego, "Handel Wewnętrzny" 2009/2, s. 37-46.
 • A. Budziewicz-Guźlecka, Rozwój usług e-government w Polsce, http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Budziewicz-Guzlecka.pdf.
 • B. Hysa, A. Mularczyk, Rozwój e-usług w administracji publicznej w Polsce i innych krajach UE w pierwszej dekadzie XXI wieku - raport z badań, "Organizacja i Zarządzanie" 2012/61, s. 99-110.
 • K. Rybiński, Dramat w e-administracji, "Dziennik Gazeta Prawna" z 7.06.2011 r.
 • K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Katowice 2009.
 • A. Kaczorowska, E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Łódź 2013.
 • M. Bugdol, Sprawozdanie merytoryczne "Doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej", nr N 115134134, Kraków 2010, niepubl.
 • D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009.
 • M. Bugdol, Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne, Kraków 2014.
 • A. Demczuk, A. Pawłowska, Progress toward e-government in Poland: Issues and dilemmas, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2006/3-4, s. 229-240.
 • C. Goff, Public service, "New Media Age" 2006/7, s. 23-24.
 • L. Clark, Promote IT benefi ts or risk losing funding, council IT managers told, "Computer Weekly" 2004/10, s. 8.
 • B. Kasprzyk, Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011/23, s. 343-353.
 • A. Grudzińska-Kuna, J. Papińska-Kacperek, Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce - wybrane aspekty, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2012/24, s. 119-131.
 • A. Dąbrowska, W. Trawnicki, Usługi e-administracji w ocenie przedsiębiorców, "Konsumpcja i Rozwój" 2012/2, s. 127-140.
 • I.M. García-Sánchez, L. Rodríguez-Domínguez, J.V. Frias-Aceituno, Evolutions in E-governance: Evidence from Spanish Local Governments, "Environmental Policy & Governance" 2013/5, s. 323-340.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.