PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9 | 42--50
Tytuł artykułu

Kwestia łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym - uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Warianty tytułu
Problem of Combining the Post of Councillor with Employment in Managerial Positions within Territorial Self-Government - Comments in the Light of the Bill of the Parliamentary Deputies on the Amendment to the Act on Self-Government Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor koncentruje się na problemie łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Podejmowana problematyka ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim istotne znaczenie praktyczne dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na to, że stanowisko sekretarza należy do katalogu kluczowych stanowisk urzędniczych w samorządzie terytorialnym. Jako przyczynek do dyskusji w tym zakresie autorowi posłużył poselski projekt ustawy z 17.12.2014 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych proponujący wprowadzenie zakazu łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem sekretarza gminy (powiatu, województwa samorządowego). (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author focuses on the problem of the scope of operation of territorial self-government, namely on the matter of combining the position of councillor with employment in managerial positions in territorial self-government units. He used the bill of the members of parliament regarding the amendment to the Act on self-government employees as a contribution to the discussions on this, proposing the introduction of a prohibition to combine the post of councillor with the position of secretary of the municipality (county, voivodship). The author points out that the issue in question not only has a theoretical dimension, but also practical significance, because the position of secretary of the municipality is among the key official positions in territorial self-government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Bibliografia
 • M. Augustyniak, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • K. Grobicka-Madej, Kodeks wyborczy a ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - kolizja ustaw i złagodzenie sankcji na korzyść radnych, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 51.
 • A. Kisielewicz, Komentarz do art. 383 Kodeksu wyborczego, w: K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • P.A. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013.
 • G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2012.
 • M. Augustyniak, Wygaśnięcie mandatu radnego, w: M. Augustyniak, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa 2012.
 • B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 • P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007.
 • J. Stelina, Komentarz do art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, w: A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 • K. Kawecki, Kategorie stanowisk, w: K. Kawecki, S. Płażek (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 158 i n.
 • D. Dąbek, J. Zimmermann, Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym, w: Samorząd terytorialny, zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 17.
 • P. Sarnecki, Komentarz do art. 15, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do piątego tomu, Warszawa 2007, s. 1 i n.
 • P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 26.
 • B. Banaszak, Samorząd terytorialny w Polsce, w: B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 729.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 27 i n.
 • M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP (komentarz do art. 15, art. 16 oraz art. art. 163-172), "Samorząd Terytorialny" 2002/3, s. 3-30.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 53 i n.
 • B. Przywora, Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 958-960.
 • W. Skrzydło, Komentarz do art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: W. Skrzydło (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • K.W. Baran, Komentarz do art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, w: K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX/el. 2014.
 • W. Drobny, Komentarz do art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • A. Łukaszczuk, Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce, Warszawa 2014, s. 119.
 • B. Przywora, Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012, s. 104-122.
 • Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego, międzynarodowego), t. 1, Warszawa 1929, s. 185.
 • B. Przywora, Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego (incompatibilitas) a służba cywilna, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011/2, s. 207-222.
 • B. Przywora, Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka dopuszczalności ograniczenia praw i wolności osób pełniących funkcje w służbie publicznej, w: S. Biernat (red.), Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2012/1, s. 251.
 • A. Pogłódek, Niepołączalność, w: B. Szmulik, M. Paździor (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2014, s. 62-64.&& L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 233, za: B. Banaszak, Zasada niepołączalności mandatu (incompatibilitas), w: B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 418.
 • A. Szewc, Komentarz do art. 24 (a) ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012.
 • A. Jochymczyk, Komentarz do art. 24(a) ustawy o samorządzie gminnym, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 • J. Pitera, Ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego, "Samorząd Terytorialny" 2004/11, s. 49 i n.
 • M. Gurdek, Utrata mandatu radnego, "Samorząd Terytorialny" 2012/10, s. 28 i n.
 • B. Przywora, Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w procedurze obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013/12, s. 58-59.
 • J. Borowicz, Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2005/6, s. 89 i n.
 • H. Szewczyk, Zakaz tworzenia oraz uczestnictwa w partiach politycznych i zakaz pełnienia funkcji w związkach zawodowych, w: H. Szewczyk (red.), Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010, s. 214.
 • B. Przywora, Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle postanowień ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - stan obecny i postulaty zmian, w: B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. Zbiór studiów, t. 3, Sosnowiec 2013, s. 76.
 • M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 • A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.