PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 121--128
Tytuł artykułu

Spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich

Warianty tytułu
Local Change Management. A Look at the Dutch and Polish Urban Land Transformations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec problemów społeczno-ekonomicznych podejmowane są działania rewitalizacyjne. Skutkują one zmianami w przestrzeni miejskiej oraz konsekwencjami dla mieszkańców przekształcanych dzielnic. Problemy pojawiające się w skali globalnej stają się najbardziej odczuwalne na poziomie lokalnym. Artykuł prezentuje dwa przypadki: holenderski i polski. Analizowane przekształcenia w Carnisse, dzielnicy Rotterdamu, oraz na Śródce, dzielnicy Poznania, służą pokazaniu wspólnych problemów działań rewitalizacyjnych, choć prowadzonych w skrajnie różnym kontekście ekonomiczno-historycznym. W obu przypadkach podkreślana jest rola działań rewitalizacyjnych dotyczących również warstwy społeczno-kulturowej. W przypadku holenderskim przedstawiono metody aktywizacji społecznej w drodze eksperymentów. Dane były zbierane w wywiadach pogłębionych, obserwacjach uczestniczących i nieuczestniczących, a także przez analizę dokumentów. Materiał do analizy polskiego przypadku pochodzi z prac nad oceną projektu rewitalizacji Śródki, a opiera się na wywiadach ankietowych z mieszkańcami oraz wywiadach pogłębionych i badaniach fokusowych z kluczowymi interesariuszami. Artykuł pokazuje nowe rozwiązania lokalne, dające nadzieję na zmianę kulturowo-społeczną, oraz zarysowuje zakres problemów wynikających z błędów podczas prowadzenia działań rewitalizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Because of socio-economic problems there are revitalisation activities undertaken. They effects changes in the urban space and bring different consequences for the inhabitants of transformed districts. Problems that are appearing in the global scale are becoming mostly felt on the local level. This paper presents two cases - Dutch and Polish. Analysed are the transformations in Carnisse, a district of Rotterdam, and Śródka, part of Poznań. This comparison shows common problems in revitalisation activities, even though are proceeded in different economic and historic contexts. In both cases the role of revitalisation activities also in socio-cultural sphere is underlined. In the Dutch case study methods of social activation by experiments have been shown. The data were collected by in-depth interviews, participatory and non-participatory observations, and by documents analysis. The data for the analysis of the Polish case have been prepared during works on the evaluation of the Śródka revitalisation project, and base on interviews with inhabitants and in-depth interviews with key-speakers. The paper presents new local solutions giving the chance for socio-cultural change and outlines the scope of problems resulting from mistakes appearing during proceeding revitalisation activities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk, Poznań
 • Uniwersytet Erasmusa, Rotterdam, Holandia
 • Polska Akademia Nauk, Poznań
 • Polska Akademia Nauk, Poznań
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Billert A., 2008, Sens i funkcja ustawy rewitalizacyjnej, [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, red. J. J. Parysek, A. Tölle, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Dolata D., 2012, Przemiany poznańskiej Śródki: rewitalizacja czy gentryfikacja? [w:] Deklinacja odnowy miast: z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, red. K. Derejski i in., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Garmendia E., Stagl S., 2010, Public Participation for Sustainability and Social Learning: Concepts and Lesions from Three Case Studies in Europe, Ecological Economics (69).
 • Górecki J., Zębik G., 2009, Ocena zjawisk psychospołecznych i demograficznych towarzyszących dotychczas realizowanym wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie, Poznaniu i Warszawie, [w]: Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, red. A. Zborowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaźmierczak B., Nowak M., Palicki S., Pazder D., 2011, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 • Loorbach D., 2010, Transition Management for Sustainable Development: a Perspective, Complexity Based Governance Network, Governance, 23 (1).
 • Nussbaum M., 2000, Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, 2009, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Quist J., 2007, Backcasting for a Sustainable Future: the Impact after Ten Years. Delft, Eburon Publishers, ISBN 978-90-5972-175-3.
 • Reason P., Bradbury H., 2010, Action Research. Participative Inquiry and Research, Introduction, Sage, London.
 • Sen A., 1985, Commodities and Capabilities. Elsevier, Amsterdam.
 • Wójcicki M., 2010, Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania i dzielnicy Śródka - przykład uspołecznionego modelu odnowy miasta, [w]: Praktyczne aspekty badań regionalnych, Varia vol. III, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej nr 12, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Zaniewska H., 2010, Rewitalizacja wybranych obszarów śródmiejskich Poznania - cele i założenia. Problemy Rozwoju Miast, 3/2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.