PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 3 | nr 1 | 84--90
Tytuł artykułu

Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji

Warianty tytułu
The Look at the Strategic Renewal in Terms of the Organization Longevity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania są rozważania o odnowie strategicznej jako mechanizmie używanym do dopasowania organizacji do zmian otoczenia, co leży u podłoża długowieczności organizacji. Przegląd wybranych fragmentów literatury z zakresu zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości umożliwił identyfikację osadzenia odnowy strategicznej w przedsiębiorczości organizacyjnej. Zaprezentowano także naturę odnowy strategicznej organizacji wraz ze wskazaniem odpowiedniej infrastruktury menedżerskiej jako determinanty pozytywnych efektów implementacji odnowy w praktyce. W opracowaniu przedstawiono przykłady długowiecznych przedsiębiorstw, w których wielokrotnie z sukcesem dokonywano odnowy strategicznej. Wskazano również przykład przedsiębiorstwa, w którym odnowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, w efekcie czego przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the reflection on the strategic renewal as a mechanism used to align the organization to the changing environment, which underlies the longevity of the organization. The review of selected literature in the field of strategic management and entrepreneurship enabled the identification of embedding the strategic renewal within the organizational entrepreneurship. The paper also presents the nature of the strategic renewal, indicating adequate managerial infrastructure as a determinant of positive effects of the strategic renewal implementation in practice. The paper presents examples of long-lived enterprises, which repeatedly has successfully made the strategic renewal. It also points out the example of an enterprise in which the renewal did not bring the expected results, and consequently, the enterprise was liquidated.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
84--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Agarwal R., Anand J., Bercovitz J., Croson R., 2012, Spillovers across organizational architectures: The role of prior resource allocation and communication in post-acquisition coordination outcomes, Strategic Management Journal, vol. 33.
 • Agarwal R., Helfat C.E., 2009, Strategic renewal of organizations, Organization Science, vol. 20.
 • Basu S., Wadhwa A., 2013, External venturing and discontinuous strategic renewal: An options perspective, Journal Production Innovation Management, vol. 30.
 • Bełz G., 2012, Potencjał dostosowawczy w procesach odnowy przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Bełz G., Krzemiński A., 2014, Zarządcze struktury sieciowe w procesie odnowy przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Ben-Menahem S.M., Kwee Z., Volberda H.W., van den Bosch F.A.J., 2013, Strategic Renewal Over Time: The enabling role of potential absorptive capacity in aligning internal and external rates of change, Long Range Planning, vol. 46.
 • Bratnicki M., 2007, Renta przedsiębiorczości w statycznych i dynamicznych otoczeniach, [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Antoszkiewicz J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bratnicki M., 2002, Strategia przedsiębiorczości jako przestankowana ekstaza organizacyjna, [w:] Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Bratnicki M., 2009, Strategiczna rola przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju organizacji, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Bratnicki M., 2008, Zarys konceptualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Capron L., Mitchell W., 2009, Selection capability: How capability gaps and internal social frictions affect internal and external strategic renewal, Organization Science, vol. 20.
 • Covin J.G., Lumpkin G.T., 2011, Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct, Entrepreneurship. Theory and Practice, no 8.
 • Covin J.G., Miles M.P., 1999, Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 23.
 • Crossan M.M., Berdrow I., 2003, Organizational learning and strategic renewal, Strategic Management Journal, vol. 24.
 • Cyfert Sz., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014, Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy strategicznej, Organizacja i Kierowanie, nr 1A.
 • Cyfert Sz., 2012, Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy strategicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 276.
 • Dess G.G., Ireland R.D., Zahra S.A., Floyd S.W., Janney J.J., Lane P.J., 2003, Emerging issues in corporate entrepreneurship, Journal of Management, vol. 29.
 • Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • Dyduch W., 2013, Twórcza strategia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Eggers J.P., Kaplan S., 2009, Cognition and renewal: Comparing CEO and organizational effects on incumbent adaptation to technical change, Organization Science, vol. 20.
 • Eisenhardt K.M., Martin J., 2000, Dynamic capabilities: What are they?, Strategic Management Journal, vol. 21.
 • Eisenhardt K.M., Tabrizi B.N., 1995, Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry, Administrative Science Quarterly, vol. 40.
 • Floyd S.W., Lane P.J., 2000, Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal, Academy of Management Review, vol. 25.
 • Guth W.D., Ginsberg A., 1990, Guest editor's introduction: Corporate entrepreneurship, Strategic Management Journal, vol. 11.
 • Helfat C.E., Raubitschek R.S., 2000, Product sequencing: Co-evolution of knowledge, capabilities and products, Strategic Management Journal, vol. 21.
 • Huff J.O., Huff A.S., Thomas H., 1992, Strategic renewal and the interaction of cumulative stress and inertia, Strategic Management Journal, vol. 13.
 • Karpacz J., 2011, Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kim H.E., Pennings J.M., 2009, Innovation and strategic renewal in mature market: A study of the tennis racket industry, Organization Science, vol. 20.
 • Knott A.M., Posen H.E., 2009, Firm R&D behaviour and evolving technology in established industries, Organization Science, vol. 20.
 • Levinthal D.A., March J.G., 1993, The myopia of learning, Strategic Management Journal, vol. 14.
 • Lichtenstein B.B., Dooley K.J., Lumpkin G.T., 2006, Measuring emergence in the dynamic of new venture creation, Journal of Business Venturing, vol. 21.
 • Mezias S.J., Glynn M.A., 1993, The three faces of corporate renewal: Institution, revolution, and evolution, Strategic Management Journal, vol. 14.
 • Miles M.P., Covin J.G., 2002, Exploring the practice of corporate venturing: Some common forms and their organizational implications, Entrepreneurship. Theory and Practice, vol. 26, s. 21-40.
 • Pappas J.M., Wooldridge B., 2007, Middle managers' divergent strategic activity: An investigation of multiple measures of network centrality, Journal of Management Studies, vol. 44.
 • Poskela J., Martinsuo M., 2009, Management control and strategic renewal in the front end of innovation, Journal of Product Innovation Management, vol. 26.
 • Sáez-Martínez F.J., González-Moreno Á., 2011, Strategic renewal, cooperation, and performance: A contingency approach, Journal of Management and Strategy, vol. 2, no 4.
 • Sharma P., Chrisman J.J., 1999, Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship, Entrepreneurship. Theory and Practice, vol. 23.
 • Simons R., 1994, How new top managers use control systems as levers of strategic renewal, Strategic Management Journal, vol. 15.
 • Teng B-S., 2007, Corporate entrepreneurship activities through strategic alliances: A Resource-based approach toward competitive advantage, Journal of Management Studies, vol. 44.
 • Yang J., 2012, Innovation capability and corporate growth: An empirical investigation in China, Journal of Engineering and Technology Management, vol. 29.
 • Zahra S.A., 1995, Corporate entrepreneurship and company performance: The case of management leveraged buyouts, Journal of Business Venturing, vol. 10.
 • Zahra S.A., 1993, Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: A taxonomic approach, Journal of Business Venturing, vol. 8.
 • Zahra S.A., 1996, Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities, Academy of Management Journal, vol. 39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.