PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5265--5271
Tytuł artykułu

Proekologiczne rozwiązania w transporcie lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)

Warianty tytułu
PROEKOLOGICAL SOLUTIONS IN THE AIR TRANSPORT - FOCUS ON THE EUROPEAN UNION EMISSIONS TRADING SYSTEM (EU ETS)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony transport wyzwaniem XXI wieku" jest hasłem systematycznie wpisującym się w konferencyjną problematykę Katedr Transportu i Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Tematyka ta wynika ze świadomości i wagi zagrożeń w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, założeń polityki Unii Europejskiej i wieloaspektowych działań podejmowanych w tym zakresie. Proekologiczne rozwiązania w transporcie dotyczą wdrażania przyjaznych środowisku rozwiązań o charakterze legislacyjno-regulacyjnym, infrastrukturalnym i technologiczno-operacyjnym we wszystkich gałęziach transportu. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego wymaga podejmowania działań, których celem jest równoważenie, a głównie ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Wprawdzie z analiz publikowanych przez World Resources Institut (WRI) dotyczących emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wynika, że transport lotniczy ogrywa marginalną rolę, wydzielając jedynie 1,6 procenta zanieczyszczeń w porównaniu z innymi gałęziami, które łącznie emitują ok. 13 procent[18]. to w latach1990-2004 ilość emisji z tytułu operacji międzynarodowego transportu lotniczego wzrosła o 86 procent [22]. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Europejska wypracowała kompleksową strategię proekologiczną dla tej gałęzi. Określono w niej trzy obszary niezbędnych działań w zakresie badawczo-rozwojowym, legislacyjno-regulacyjnym i technoczno-technologicznym dotyczących przedstawicieli sektora (producentów taboru i sprzętu lotniczego, przewoźników, porty lotnicze). W artykule zostaną zaprezentowane przykłady innowacyjnych działań i rozwiązań w tym zakresie z uwzględnieniem unijnego systemu handlu emisjami (ETS). (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5265--5271
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie uprawnieniami (Dz. U. Nr 122 poz. 695 ze zm. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 421/2014 z dnia 1604.2014 r zmieniające dyrektywę 2003/87/WE.
 • ATM - według klasyfikacji Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zarządzanie ruchem lotniczym jest procesem, na który składają się trzy rodzaje działalności (funkcje): - zarządzanie przestrzenią powietrzną (Airspace Management - ASM) - przydzielanie użytkownikom odpowiednich części przestrzeni do wykorzystywania zgodnie z określonymi zasadami, - zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i pojemnością przestrzeni (Air Traffic Flow and Capacity Management - ATFCM) w celu jego zoptymalizowania, - zapewnienie, odpowiednio do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego, właściwych służb ruchu lotniczego (Air Traffic Services - ATS), www.ulc.pl [dostęp 5.03.2015].
 • Bondaryk P., Rok 2014 najbezpieczniejszy w lotnictwie komunikacyjnym, "Lotnictwo" 2015, nr 2.
 • CESE 1391-2011, Dz.U. C 376 z 22.12.2011, s. 38.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE zmieniającą dyrektywę 2003/83/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
 • Dzięki podejściu CDA (ang. Continuous Descend Approach) jednorazowo można ograniczyć emisje podtlenku azotu o 34 procent, zaoszczędzić od 150-300 l. paliwa, T. Cudowski, Zielone podejście do lądowania. Rozmowa z W. Anzewskim, dyrektorem ds. publicznych na Europę Centralną i Wschodnią, UPS Polska, www.ekorynek.com., [dostęp 4.03.2014].
 • Honeywell - amerykański koncern przemysłowy z siedzibą w Morristown (stan New Yersey) związany z automatyką. producent urządzeń i rozwiązań poprawiających wydajność urządzeń i oszczędność energii, chroniących środowisko i zwiększających bezpieczeństwo ludzi oraz ich majątku, Funkcjonuje od 1906 r., od 1993 r. jako spółka z o.o. w Polsce. www.Honeywell.com [dostęp 4.03.2015].
 • Emissions Trading System ETS - działalność wynikająca z polityki Unii Europejskiej.
 • http//: ec.europa.eu/clima, [dostęp 5.03.2015].
 • Komunikat nr 046/2013 z dnia 29.01.2013, Nowa Itaka sp. z o.o. wydany na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008101/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Madej K., Rynek transportu lotniczego-analiza trendów rozwojowych, praca doktorska, niepublikowana, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.
 • NAT/5991, Unijny system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w lotnictwie, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela, 1 luty 2013.
 • Procedura koncyliacyjna - działania na rzecz poprawy klimatu akustycznego dla mieszkańców obszarów ograniczonego użytkowania w obrębie lotnisk. Udział w takiej procedurze wspiera właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w tych strefach w procesach weryfikacji dochodzenia roszczeń z tego tytułu w szybki i tani sposób w zamian długotrwałych i kosztownych procedur sądowych. Jej celem jest sprawdzenie zasadności zgłoszonych roszczeń poprzez wypłatę odszkodowań z tytułu uciążliwości funkcjonowania portów lotniczych.
 • Projekty przebudowy systemu zarządzania ruchem lotniczym w tym w aspekcie wdrożenia CDA to m.in.: NexGen realizowany przez amerykańską FAA i SESAR (Eurocontrol),
 • Remarks of Tony Tyler at the IATA Fuel Forum in Paris, Paris 2011, www.iata.org [12.03.2015].
 • Rucińska D., Ruciński A., Koncepcja zrównoważonego rozwoju i gospodarowanie środowiskiem naturalnym z uwzględnieniem transportu lotniczego, w: Europejski transport i rynek usług transportowych, red. D. Rucińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 52, Wyd. UG Gdańsk 2014.
 • System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, COM 2012, 697 final-2012/328 (COD).
 • World Resources Institut (WRI), globalna, pozarządowa organizacja badawcza z siedzibą w USA, której działalność jest związana z problematyką ochrony środowiska. Funkcjonuje w ponad 50 krajach na świecie.
 • World Wildlife Fund (WWF), Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - największa na świecie organizacja pozarządowa i fundacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego z siedzibą w Szwajcarii oraz biurami na całym świecie. Funkcjonuje od 1961 r. Powstała z inicjatywy UNESCO. Działa też w Polsce.
 • www.airbus.fyi.com, [dostęp 3.03.2015].
 • www.energetyka.wnp.pl [dostęp 3.03.2015].
 • www.mos.gov.pl [dostęp 8.03.2015].
 • www.klm.com [dostęp 4.03.2015]
 • www.sas.group.com {dostęp 24.03.2015].
 • www.ulc.gov.pl [dostęp 14. 03.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422920

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.