PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4374--4381
Tytuł artykułu

Kobieta za kierownicą : stereotypy związane z rolą zawodową kobiet

Warianty tytułu
Woman behind the wheel : the stereotypes associated with the professional role of women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje istotny temat związany ze stereotypowym postrzeganiem rzeczywistości. W naszym społeczeństwie pewne stereotypy są silnie zakorzenione i. prezentują nam ograniczoną wizję, opartą na uproszczonej wiedzy i niesłusznych opiniach. Determinują one ludzkie postawy wobec grup społecznych, religijnych czy innych narodowości, formułując trwałe, często krzywdzące sądy. Jedną z wielu sytuacji społecznych, gdzie oddziaływanie stereotypów jest widoczne wiąże się z postrzeganiem ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn. Przypisywane są im określone role społeczne i zawodowe a wyjście poza ich ramy często poddawane jest krytycznej ocenie. Stereotypy dotyczące rożnych obszarów ról zawodowych kobiet, funkcjonują również w obszarze motoryzacji. Częstym stereotypem jest funkcjonujący stereotyp kobiety, jako gorzej radzącej sobie od mężczyzny za kierownicą. Negatywną konsekwencją stosowania tego typu uproszczenia jest ryzyko błędów popełnianych w takiej ocenie.. W artykule pokazano mocne i słabe strony zarówno kobiet jak i mężczyzn jako kierowców, pozwalając tym samym na uzmysławianie sobie że zbyt często ulegamy mitom i stereotypom które nie przystają do rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article takes up an important subject related to the stereotypical perception of reality. In our society, certain stereotypes are deeply rooted and present us with limited vision, based on a simplified knowledge and unfair opinions. They determine human attitudes towards social groups, religious groups or other nationalities, expressing durable, often unfair judgments. One of the many social situations, where the influence of stereotypes is evident, is associated with the perception of role fulfiling by women and men. Certain social and professional roles are attributed to them, and going beyond their framework is often subjected to critical evaluation. Stereotypes about different areas of professional roles of women also function when it comes to driving a car. A common stereotype is the functioning stereotype of women as worse drivers than men. The negative consequence of using this type of simplification is the risk of mistakes made in such an assessment. The article presents strong and weak points of both women and men as drivers, and thereby allows realizing that we often are influenced by myths and stereotypes which do not fit in reality. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4374--4381
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1997.
 • Bsoul M., Kobieta jako pracownik w grupach dyspozycyjnych (na przykładzie wojska)[w] Szajt M (red) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 15., Częstochowa 2015.
 • Hamer H., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Wyd. Difin Warszawa 2005.
 • Karczewska A., Polki w rodzinie i na rynku pracy [w] Szajt M (red) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 15., Częstochowa 2015.
 • Kenrick T., D., Neuberg S., L., Cialdini R., B., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. G.W.P Gdańsk 2002.
 • Kobiety prowadzą ostrożniej, ale gorzej parkują., http://regiomoto.pl/portal/aktualnosci/kobiety-prowadza-ostrozniej-ale-gorzej-parkuja-sondaz.
 • Kobiety jako kierowcy., http://www. gorolki.pl/Kobiety_jako_kierowcy.html
 • Kobieta za kierownicą http:// kobieta. gazeta. pl/ kobieta/1,107881,8235767, Kobieta_za_kierownica. html
 • Królikowska S., Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia Nowiny Lekarskie 2011, 80, 5, 388.
 • Lepszy kierowca: kobieta czy mężczyzna? ,http://badania.net/lepszy-kierowca-kobieta-czy-mezczyzna/
 • Mandal E., Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, [w]: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Warszawa 2004.
 • Pankowska- Wychowanie a role płciowe, GWP Gdańsk, 2005 str. 17.
 • Portal Euro - Kobieta., http://www.eurokobieta.pl/forum-kobiet/u-kobiety-wlos-dlugi-a-rozum-krotki -czyli-mity-i-stereotypy-na-temat-pracy-zawodowej-1
 • Portal Kobieta XL( red) Magdalena Gorostiza, http://www.kobietaxl.pl/styl/co-to-jest-seksizm.html
 • Starowicz L.,( 1999) Słownik Encyklopedyczny Miłość i Seks" Wydawnictwa Europa, Wrocław.
 • Waloszczyk T., Kto lepiej jeździ? Kobiety i mężczyźni kierownicą /Raport/http://www.mfind.pl/akademia/temat-miesiaca/kobiety-i-mezczyzni-za-kierownica-raport/
 • Wójcik M., ( 2008) Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych. Wydział Pedagogiki I Psychologii, Uniwersytet Śląski.
 • Za kołkiem, kobiety kontra mężczyźni. WP, moto, http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Za-kolkiem-kobiety-kontra-mezczyzni,wid,14316724,wiadomosc.html?ticaid=114866
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171422940

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.