PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5324--5333
Tytuł artykułu

Wpływ systemu zamówień publicznych na kształtowanie infrastruktury transportu drogowego w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The impact of public procurement system on the development of road transport infrastructure in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata 2011-2012 były czasem kulminacyjnym dla koniunktury budownictwa drogowego. Dzięki pokaźnym inwestycjom ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wartość zrealizowanych robót drogowych w 2011 r. przekroczyła 30 mld zł. Opóźnienia w realizacji projektów na Euro 2012, a także kontynuacja inwestycji w drogi lokalne sprawiły, że budownictwo drogowe łagodniej przyjęło niższe nakłady na budowę kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w kolejnych latach [24]. Z jednej strony, Polska uniknęła recesji w roku 2009, wzrasta eksport, powstają autostrady, cieszymy się prestiżem w Europie. Z drugiej, wzrost gospodarczy jest wolniejszy, niedokończone budowy, przedsiębiorstwa budowlane zamiast się rozwijać dzięki zamówieniom publicznym, upadają. Który obraz jest prawdziwy [6]? Celem niniejszego artykułu jest analiza systemu zamówień publicznych w procesie inwestycji na infrastrukturę transportu drogowego, która zobrazuje bieżący stan krajowych dróg i autostrad, na przykładzie zrealizowanych zamówień na drogowe roboty budowlane. Główną konkluzją jest konieczność dążenia do dalszego usprawniania procedur wydatkowania środków publicznych na infrastrukturę drogową, poprzez kolejne nowelizacje ustawy prawa zamówień publicznych, dostosowanie do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, jak i prawnego. Skrupulatny przegląd wybranej literatury polskiej oraz zagranicznej, wraz z analizą materiałów sprawozdawczości administracji państwowej, autor zastosował metodę statystyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
2011-2012 were sometimes highlight for times of road construction. Thanks to huge investment on the part of the General Directorate for national roads and motorways, the value of completed road works in 2011 exceed 30 billion PLN. Delays in the implementation of projects for Euro 2012, as well as a continuation of investments in local roads have roadworks more gently took the lower expenditure on the construction of additional sections of motorways and expressways in the following years. On the one hand, Poland avoided recession in 2009, increasing export, the highway, we look forward to prestige in Europe. On the other hand, economic growth is slower, the unfinished construction, construction companies instead develop through public procurement, fail. That picture is true? The purpose of this article is an analysis of the public procurement system in the process of investment in road transport infrastructure, which is illustrated by an extract quoted the current status of national roads and highways, for example, carried out contracts for road construction. The main conclusion is the need to strive for further improvement of the procedures of spending public funds on the road infrastructure, through subsequent amendments of the public procurement law, to adapt to a rapidly changing business environment, and law. Meticulous review of selected literature on the Polish and foreign, together with the analysis of government reporting, the author has applied a statistical metod. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5324--5333
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Art. 9 ust. 2a ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Art. 216 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • 4. Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański 2010.
 • 5. Burnewicz J., Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 49 (2013).
 • 6. Dobrowolski P., Przejrzystość sposobem ulepszenia zamówień publicznych, Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2014, www.wei.org.pl/materialy [dostęp: 18.03.2015].
 • 7. Gadomski W., Wygrywa interes urzędnika - rozmowa z J. Mordasewiczem, Gazeta Wyborcza z dnia 20.07.2013.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011, Warszawa 2013.
 • 9. Kozioł W., Łochańska D., Machniak Ł., Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Warszawa 2010.
 • 10. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, Warszawa 2014.
 • 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno - gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa 2013, https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Raport_koncowy_z_badania_autostrady_i_drogi_ekspresowe.pdf [dostęp: 13.03.2015].
 • 12. Nowicki P., Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • 13. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Wykonywanie przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych, Warszawa 2013, http://www.nik.gov.pl/plik/id,6770,vp,8594.pdf [dostęp: 13.03.2015].
 • 14. OECD, Transparency in Government Procurement: The Benefi ts of Effi cient Governance (TD/TC/WP/(2002)31/Rev2/14 April 2003).
 • 15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Infrastruktura drogowa i elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych, Warszawa 2011.
 • 16. PwC - grupa ekspertów na zlecenie GDDKiA , Raport - Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2014.
 • 17. Puls Biznesu, Niejasne prawo opóźnia budowę polskich dróg, 19 listopada 2014.
 • 18. Rafalski L., Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Warszawa 2013.
 • 19. Rolbiecki R., Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno - gospodarczy, Infrastruktura Transportu 5/2008.
 • 20. Rolbiecki R., Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno - gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • 21. Sadowy J., Dwudziestolecie systemu zamówień w Polsce, Przetargi Publiczne nr 11/2014, Presscom, Warszawa 2014.
 • 22. Sadowy J., Cele systemu zamówień publicznych i ich realizacja na przestrzeni 15 lat w świetle sprawozdań Prezesa Urzędu, (w:) XV - lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, (red.) Nowicki H., Sadowy J., Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń - Warszawa 2009.
 • 23. Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.
 • 24. Szostak R., 20 lat systemu zamówień publicznych, Konferencja jubileuszowa, Warszawa 2014.
 • 25. Urbańska K., Budownictwo Drogowe w Polsce 2011-2014, www.egospodarka.pl [dostęp: 20.11.2014].
 • 26. Urząd Zamówień Publicznych, Historia zamówień publicznych, www.uzp.gov.pl [dostęp: 09.03.2015].
 • 27. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Raport - System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w Gospodarce, Warszawa 2013.
 • 28. Wojewódzka - Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423024

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.