PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (3) | 133--143
Tytuł artykułu

Offset podstawą do utworzenia nowych relacji współdziałania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Offset as a Base for Establishment of a New Cooperation Relations of Entrepreneurs of Special Economic - Defence Significance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dobrze rozumiane współdziałanie między podmiotami, takimi jak przyszła Agencja ds. Inwestycji Obronnych, a administracją rządową może być postrzegane jako korzystne działanie dla dobra rozwoju inwestycji obronnych w kraju. Offset jest integralną częścią współpracy międzynarodowej. Dlatego też istotnym zagadnieniem wydaje się dalsze poszerzanie zagranicznej współpracy polskiego przemysłu obronnego. Offset przyczynia się do wspierania misji sektora obronnego poprzez aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w targach i przetargach międzynarodowych, zawieranie bilateralnych umów o współpracy przemysłów obronnych z wybranymi państwami, współpracę przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO. Zgodnie z zamiarem dalszego rozwoju rynku wewnętrznego UE i z podejmowaniem starań wyrównywania szans w zakresie dostaw państwa unijne z Europy Środkowo-Wschodniej powinny dokładać wszelkich wysiłków na rzecz wspierania praktyk offsetowych. W szczególności taka sytuacja powinna mobilizować przedstawicieli środowiska polityki do wspierania offsetu. Wymagania offsetowe powinny nam pozwolić na zmniejszenia istniejącej, dużej różnicy rozwojowej pomiędzy bogatymi i biednymi państwami UE. Dlatego też offset powinien być częścią wewnętrznego rynku UE, wzmacniając tym samym sektor obronności. Podtrzymując i rozwijając offsetowe zdolności w celu realizacji bieżących i przyszłych wyzwań bez względu na surowe budżetowe ograniczenia, stałyby się one tylko możliwe przy wdrożeniu polskich reform strukturalnych. To znaczy, że należy podjąć decyzję dotyczącą stworzenia systemu agencyjnego i zapoczątkowania tego zamierzenia poprzez utworzenie Agencji ds. Inwestycji Obronnych. W ten sposób można zbudować nowy fundament dla rozwoju cywilno-wojskowej współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
We should understand the meaning of cooperation between units. It means a cooperation, for instance, between the future Agency of Defence Investments and the Administration of Government. It should be noticed as a profitable activity for a development of national investments. Offset is an integral part of international cooperation and that's why offset possesses the key issue. It seems that we need further enlargement of cooperation in the sphere of foreign cooperation of the Polish Industrial Defence. We can achieve it by active participation of entrepreneurs in fairs and in international bids, enter into an agreement of cooperation in the sphere of industrial defence, EU and NATO cooperation of entrepreneurs. In order to further develop the Internal Market for defence and work towards a level playing field for all European suppliers, the Eastern and Central member-countries of European Union should make every efforts to support offset practices. It will, in particular, mobilize its policies for support offset. Offset requirements allow us to decrease a gap of development between reach and poor countries of EU. Therefore, offset should be a part of the internal market for defence. Maintaining and developing offset capabilities to meet current and future challenges in spite of severe budget constraints will only be possible if far-reaching Polish structural reforms are made. It means we should take a decision about form a system of agencies and start creating process of the Agency of Defence Investments. In this way we can build a new framework for developing civil - military coo-peration. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
133--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ministerstwo Gospodarki
Bibliografia
 • [1] Adamkiewicz M., Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2012.
 • [2] Daniluk P., Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji, AON, Warszawa 2008.
 • [3] Decyzja Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (DzU MON Warszawa 16 marca 2015 r. poz. 67).
 • [4] http://www.mg.gov.pl/node/19989 (dostęp: 20.02.2014).
 • [5] Kitler W., Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, AON, Warszawa 2011.
 • [6] Kornelius S., Pani Kanclerz Angela Merkel, wyd. I, FILIA, Termedia, Poznań 2013.
 • [7] Kustra W., Dostęp do morza zobowiązuje, "Przegląd Sił Zbrojnych" 2014/1, s. 28-30.
 • [8] Nalepa T., Sochala C., Wsparcie rozwoju przemysłowego potencjału obronnego, "Przegląd Morski" 52/10 (2011), s. 4-11.
 • [9] Sobolewski G., Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa 2011.
 • [10] Sochala C., Ligenza P., Mientkiewicz D., Szymanowski J., Nalepa T., Wyzwania i zagrożenia dotyczące systemu rezerw strategicznych oraz przemysłowego potencjału obronnego w Polsce. Dylematy Administrowania, AON, Warszawa 2010.
 • [11] Sochala C., Mientkiewicz D., Wójtowicz B., Nalepa T., Możliwości finansowego wsparcia rozwoju PPO,część II: Działania doraźne: NSIP, HNS, offset, projekty badawcze, "Kwartalnik Bellona" 668/1 (2012), s. 206-220.
 • [12] Staniszkis J., Szanse Polski. Nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie, Rectus, Warszawa 2005.
 • [13] Wójtowicz B., Nalepa T., Wizja udoskonalenia implementacji inwestycji obronnych na terytorium RP, "Kwartalnik Bellona" 677/2 (2014), s. 188-200.
 • [14] Wójtowicz B., Sochala C., Nalepa T., Realizacja przez przedsiębiorców przemysłowego potencjału obronnego zadań w zakresie wsparcia państwa-gospodarza oraz na rzecz mobilizacji gospodarki - w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Propozycja nowych rozwiązań systemowych, "Biuletyn Informacyjny (Kwartalnik TWO ZO Bydgoszcz)" 15/2 (2010), s. 14-25.
 • [15] Wójtowicz B., Nalepa T., Nowoczesne zarządzanie obronnymi inwestycjami sojuszniczymi i Unii Europejskiej, "Wiedza Obronna (Kwartalnik TWO)" 244/1 (2013), s. 45-70.
 • [16] Wójtowicz B., Nalepa T., Współdziałanie Agencji ds. Inwestycji Obronnych z administracją rządową na rzecz rozwoju inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, "Wiedza Obronna (Kwartalnik TWO)" 248/1 (2014), s. 62-72.
 • [17] Wójtowicz B., Nogal P.P., Nalepa T., Aktualne problemy i działania administracyjne w zakresie funkcjonowania i doskonalenia przemysłu obronnego w Polsce, "Modern Management Review (Politechnika Rzeszowska)" XIX/21 (2014), s. 161-177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.