PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 17 | 49--61
Tytuł artykułu

Rola funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of European Funds in Financing the Process of Revitalization of Cities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zagadnień ekonomiczno-prawnych procesu rewitalizacji miast w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie roli funduszy europejskich oraz udziału innych źródeł w finansowaniu procesu rewitalizacji obszarów zurbanizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Zakres badań artykułu odnosi się do poziomu regionalnego i lokalnego. Na poziomie regionalnym przebadano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 oraz 16 regionalnych programów operacyjnych 2007-2013. Badania na poziomie lokalnym oparto na Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015 oraz Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie na lata 2007-2015. Ponadto w artykule przedstawiono zestawienie projektów środowiskowych. W wyniku badań dowiedziono, że fundusze europejskie stanowią podstawę finansowania inwestycji rewitalizacyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
Article is about the legal and economic issues, the process of revitalization of cities in Poland. The purpose of this article is to present the role of the European funds and other sources of financing in the process of revitalizing urban areas at regional and local level. The scope of research article refers to the regional level of the local. At the regional level tested and the National Strategic Reference Framework 2007-2013 and 16 Regional Operational Programmes 2007-2013. Research at the local level based on Local Area Revitalization Program the city of Olsztyn for 2007-2015 and the regeneration of urban areas in Rzeszów for the period 2007-2015. In addition, the article gives an overview of environmental projects. The research demonstrates that European funds are the basis for the financing of investments in revitalization.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Banaszek A., Prusik M., 2012, Instrumenty finansowania rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Bleja A., 2010, Partnerstwo publiczno-prywatne w administracji publicznej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 243, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gralak K., 2010, Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 4 (53).
 • http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/ KSI_raporty. aspx (1.10.2015).
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx (20.06.2014).
 • Jadach-Sepioło A., 2010, Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, [w:] O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, red. K. Skalski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kopeć M., 2011, Finansowanie projektów rewitalizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn: Uchwała Nr XXVI/463/12 Rady Miasta Olsztyn z dn. 29 sierpnia 2012, Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast, Olsztyn 2012.
 • Lorens P., 2009, Pojęcia podstawowe, [w:] Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk- Pęczek, Wyd. "Urbanista", Gdańsk.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, IRM, Kraków.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Polko A., 2008, Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych, www.wspolnota.org.pl/ artykul/5970,finansowanie-i-realizacja-rewitalizacji-na-terenachpoprzemys% C5 owych (3.09.2011).
 • Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie: Uchwała Nr XVI/197/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 12 lipca 2005 z późn. zm., Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie na lata 2007-2015, Kraków 2010.
 • Strategia Rozwoju Olsztyna: Uchwała Nr LXVII/860/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006, Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020, Olsztyn 2006.
 • Uchwała Nr 1007/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 19 stycznia 2008 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Poznań 2014.
 • Uchwała Nr 1324/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 3 stycznia 2008 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Opole 2014.
 • Uchwała Nr 1555/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 25 listopada 2014, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Warszawa 2014.
 • Uchwała Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 13 marca 2008 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, Kraków 2014.
 • Uchwała Nr 250/2966/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dn. 1 kwietnia 2014, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013, Zielona Góra 2014.
 • Uchwała Nr 3318/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 18 grudnia 2012, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Wrocław 2012.
 • Uchwała Nr 358/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź 2014.
 • Uchwała Nr 46/56409/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20 lipca 2009 z późn. zm., Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowej "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast", Olsztyn 2013.
 • Uchwała Nr 575/356/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 29 maja 2014, Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk 2014.
 • Uchwała Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 12 sierpnia 2010 z późn. zm. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko- -Pomorskiego na lata 2007-2013, Toruń 2014.
 • Uchwała Nr 777/332/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 kwietnia 2014, Szczegółowy Opis Prioryteów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice 2014.
 • Uchwała Nr 798/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 12 marca 2008 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Kielce 2014.
 • Uchwała Nr 88/1210/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 13 maja 2008 z późn. zm., Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Białystok 2008.
 • Uchwała Nr 954/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 28 maja 2014, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin 2014.
 • Uchwała Nr CCL/5212/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dn. 10 czerwca 2014, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lublin 2014.
 • Uchwały Nr 337/8088/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dn. 15 kwietnia 2014, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów 2014.
 • Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] Rewitalizacja miast polskich, www.irm.krakow.pl/uploadUser/file/ Wstep Rewitalizacja.pdf (3.11.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.