PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 17 | 77--89
Tytuł artykułu

Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno-przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Real Estate Market as a Generator of Functional and Spatial Changes in Zablocie - a Revitalized Area in the City of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę zmian funkcjonalno-przestrzennych w dawnym przemysłowym obszarze Krakowa - Zabłociu. Jest ono obecnie coraz modniejszą lokalizacją do zamieszkania i inwestowania. W artykule zidentyfikowano nowe zagospodarowania obszaru jako rewitalizowanej przestrzeni. Celem opracowania była weryfikacja hipotezy o modelowym charakterze zmian funkcjonalno-przestrzennych w terenie posiadającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i program rewitalizacji. Stwierdzono wystąpienie dysfunkcjonalności tych zagospodarowań, mimo iż Zabłocie (co rzadkie w Polsce) posiada powyższe uregulowania. Analizowany obszar ilustruje, że prawne i planistyczne ramy są niewystarczające do kreacji w pełni funkcjonalnych w długim okresie przestrzeni miejskich(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of functional and spatial changes in the former industrial area of Krakow - Zablocie. It is now increasingly fashionable location to live and invest. The article identifies new developments and their impact on the functionality of this revitalized space. The aim of the study was to verify the hypothesis of a model functional and spatial changes in the area having a local development plan and program of revitalization. Unfortunately, as a result the occurrence of dysfunctionalities of new developments were found. They happened although Zablocie (which is rare in Poland) have adopted legal and planning framework. It is sure, that they are not sufficient for creation of spatial changes, that are fully functional in the long term space usage(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
77--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altrock U., Guntner S., Huning S., Peters D., 2006, Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States - Between Adjustment and Reinvention, [w:] Spatial Planning and Urban Development In the New EU Member States. From Adjustment to Reinvention, ed. U. Altrock i in., Urban and Regional Planning and Development Series, TU, Berlin.
 • Architektura, transakcje, inwestycje, 2012, Wyd. Serwisu E-biurowce, KRN Media, Krakow. Biuletyn informacyjny Enterprise Park, nr 2, Avestus Real Estate.
 • Bratić V., 2008, Local self-government in Central and Eastern Europe - a strong and independent local-level management tool or just a paper tiger?, "Financial Theory and Practice" 32 (2).
 • Buczek G., Gzell S., 1998, Gospodarka przestrzenna w Warszawie w okresie transformacji, [w:] Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, Warszawa.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja - odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska i in., IGPiK, Krakow.
 • Enterprise Park A. Property particular, August 2013, Avestus Real Estate.
 • Enterprise Park C. Property particular, June 2013, Avestus Real Estate.
 • Hall P., 2001, Cities in civilisation, Fromm International, New York.
 • Herrschel T., 2007, Global geographies of post-socialist transition. Geographies, societies, policies, Routledge, New York.
 • Hołuj D., 2015, Rewitalizacja czy jedynie miejska polityka inwestycyjna? Działania władz lokalnych Krakowa w obszarze poprzemysłowego Zabłocia, "Zarządzanie Publiczne" nr 1 (29).
 • Korenik S., 2005, Gentryfikacja jako zjawiska społeczno-gospodarcze występujące w procesie rozwoju dużych miast, [w:] Gospodarka przestrzenna i administracja samorządowa, red. K. Szołek, I. Potoczna, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kovacs Z., 1999, Cities from state-socialism to global capitalism: An introduction, "GeoJournal", No. 49 (1). Krakowski rynek nieruchomości, 2013, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Liszewski S., Wolaniuk A., 1998, Centra miast polskich w okresie transformacji (przykład Łodzi), [w:] Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, PAN, Warszawa.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia, Uchwała RMK nr XC/1193/10 z 13.01.2010.
 • Lorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Murzyn-Kupisz M., 2012, Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu. Przykład Starego Podgórza w Krakowie, [w:] Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, red. M. Szmytkowska, I. Sagan, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Osiński J., 2011, Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, SGH, Warszawa.
 • Parysek J.J., 2012, Współczesne miasta i problemy ich funkcjonowania oraz rozwoju, [w:] Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. J.J. Parysek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Potoczek A., Jachowicz S., 2005, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Toruń-Warszawa.
 • Rykiel Z., 2002, Przemiany przestrzenne polskiego miasta posocjalistycznego, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Stanilov K., 2007, Taking stock of post-socialist urban development: A recapitulation, [w:] The Post-socialist city. Urban form and space, ed. K. Stanilov, Springer, Dordrecht.
 • Uchwała nr CXIII/1156/06 RMK z 28.06.2006 w sprawie MPZP "Zabłocie".
 • Wetzel D. i in., 2001, Decentralization in the transition economies: Challenges and the road ahead, Poverty
 • Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia, The World Bank [b.m.].
 • www.dom.gratka.pl
 • www.dominium.pl
 • www.gardenresidence.pl
 • www.ims-budownictwo.pl
 • www.loftykrakow.pl
 • www.morizon.pl
 • www.otodom.pl
 • www.property-krakow.pl
 • www.przemysłowa15.pl
 • Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, stan: VI 2014, Wydział Skarbu Miasta UMK.
 • Zuziak Z., 2007, Rewitalizacja a policentryczność, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Wyd. "Urbanista", Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.