PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (193) | 51--69
Tytuł artykułu

Civil Dialogue in Poland in Light of EU Experiences

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article deals with the issue of civil activeness in a system of free market democracy. Participation in social and civil dialogue is a sign of citizens' engagement and is considered here in the context of Jürgen Habermas's theory of communicative action. The manifestations and consequences of the extant institutional arrangements are shown, as are the means of describing and explaining them in the Polish socio-political and economic context. The reflections presented here illustrate the weakness of the existing measures. Both the institutional structure and the theoretical tools used in Poland are imitative in nature and do not fulfil the practical expectations of either participants or researchers of civil dialogue.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University
Bibliografia
 • Cohen, J. L., and Arato, A. 1995. Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge, Mass., pp. 3-4.
 • Cohen, J. L. and Arato, A. 1997. Społeczeństwo obywatelskie a teoria społeczna, in: Jerzy Szacki (ed.), Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Cohen, J. 1995. Discourse Ethics and Civil Society, in: D. Rassmusen (ed.), Universalism vs. Communitarianism: Contemporary Debates in Ethics. Cambridge, Mass. and London: The MIT Press.
 • Eisenstadt, S. N. 2006. Civil Society and Public Spheres in a Comparative Perspective. Warszawa: University of Warsaw, Institute of Sociology.
 • Fałkowski, M., Grosse, T., and Napiontek, O. 2006. Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002- 2005. Warszawa: ISP.
 • Fazi, E., Smith, J. 2006. Civil Dialogue: Making it Work Better'. Study commissioned by the Civil Society Contact Group. Brussels. (http://act4europe.horus.be/module/FileLib/Civil dialogue, making it work better.pdf)
 • Frieske, K. 2005. Dialog społeczny i demokracja, in: D. Zalewski (ed.), Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju. Warszawa: IPiSS.
 • Gąciarz, B., and Pańków, W. 2001. Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa. Warszawa: ISP
 • Gardawski, J. 2005. Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, Trzeci Sektor Partnerstwo czy konkurencja 3.
 • Gardawski, J. 2008. Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw unijnych, in: W. Misztal, A. Zybała (eds.), Partnerstwo społeczne - model rozwoju Polski. Warszawa: CPS Dialog.
 • Gardawski, J. 2009. Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa: MPiPS and SGH.
 • Gellner, E. 1997 [ 1992], Postmodernism, Reason and Religion. London: Routledge. Polish Edition.
 • Gliński, P. 2009. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - dwadzieścia lat przemian, in: R. Glajcar & W. Wojtasik (eds.), Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Katowice: UŚ.
 • Gliński, P. 2002. Podstawowe słabości - niektóre sukcesy trzeciego sektora, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein and A. Siciński (eds.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor. Warszawa: IFiS PAN.
 • Grosse, T. G. 2006. Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, Trzeci Sektor 4.
 • Groux, G. 2003. Les nouvelles mobilisations collectives:leurs formes et leur portee, Cahiers Francais 316.
 • Habermas, J. 1981. Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1 & 2. Frankfurt am Main: Schurkampf,
 • Habermas, J. 1994. Drei normative Modelle der Demokratie: Zum Begriff deliberativer Demokratie. Polish Edition, Trzy normatywne modele demokracji, in: T. Buksiński (ed.), Filozofia w dobie przemian. Poznań: UAM.
 • Habermas, J. [1987] 1999. Teorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Polish Edition, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, vol. 1 & 2 transl. A. M. Kaniowski. Warszawa: PWN.
 • Habermas, J. [1983] 2006. Moralbewußtsein und kommunikatives Handel, Polish Edition, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, in: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (eds.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszaw Scholar, vol. 2.
 • Habermas, J. [1987] 2006a. Typen des kommunikativen Handelns, Polish Edition, Typy działania komunikacyjnego, in: : A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (eds.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszaw Scholar, vol. 2.
 • Habermas, J. [1992] 2005. Faktizität und Geltung - Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Polish Edition, Faktyczność i obowiązywanie, in: Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, transl. A. Romaniuk, R. Marszałek. Warszawa: Scholar.
 • Hausner, J., and Marody, M. (eds.). 2001. Polskie Talk show. Dialog społeczny integracja europejska Kraków: Friedrich Ebert Stiftung.
 • Ianniello, M., Fedele, P., and Brusati, L. 2012. Stakeholders' Inclusion: Measuring the Performance of Interactive Decisionmaking, in: G. Tria. G. Valotti (eds.), Reforming the Public Sector: How to Achieve Better Transparency, Service, and Leadership. Rome, Washington, D.C.: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), Brookings Institution Press, pp. 260-284.
 • Iacuzzi, S., Ianniello, M., Fedele, P., Brusati, L. 2014. Civil Dialogue: Obstacles And Solutions. A systematic review of the empirical literature, Department of Economics and Statistics, Udine University, Italy. Laboratory for Research in Economics and Management, (http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0616/145725-program-konferencji-dialog-lublin-2014.pdf).
 • Jasiecki, K. 2008. The Europeanization of Polish Democracy, Polish Sociological Review 4: 359-382.
 • Kaczocha, W. 2004. Demokracja proceduralna oraz republikańska. Poznań: Wyd. AE.
 • Kendall, J. 2005. Third Sector European Policy: Organisations between market and state, the policy process and the EU, Third Sector European Policy Working Paper 1, London, September 2003, published as TSEP Working Paper with minor amendments June 2005.
 • European Commision. 2010. Guide for Civil Dialogue on Promoting Older People's Social Inclusion. Bruksela : AGE Platform Europe.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997.
 • Leś, E. 2003. Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej. Lecture on the meeting of Executive Board of Department of Public Benefit November 27.
 • Makowski, G. 2008. Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, in: M. Rymsza (ed.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa. Warszawa: Fundacja ISP
 • Misztal, W. 2011. Dialog obywatelski we współczesnej Polsce. Lublin: UMCS.
 • Niewiadomska-Guentzel, M. 2008. Ogólny obraz współpracy międzysektorowej, in: G. Makowski (ed.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Warszawa: Fundacja ISP
 • Polskie organizacje pozarządowe. 2012. http://www.ngo.pl/FaktyNG02012/. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012. Na podstawie wyników badania stowarzyszenia Klon/Jawor.
 • Polskie organizacje pozarządowe. 2012. Badanie aktywności obywatelskiej, Stowarzyszenie Klon/Jawor. Warszawa.
 • Putnam, R. D. [2000] 2009. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Polish Edition , Samotna gra w kręgle. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Rymsza, M. 2008. Wprowadzenie, in: G. Makowski and T. Schimanek (eds.). Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa. Warszawa: ISP
 • Rymsza, M. 2007. Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora, in: M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec and Z. Wejcman, Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym . Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Salamon, L. M., Sokołowski, S. W., List. R. 2003. Global Civil Society. An Overview. Baltimore: The Johns Hopkins University.
 • Salamon, L., Hems, L.,Chinnock, K., 2000. The Nonprofit Sector: For What and for Whom? Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Studies.
 • Schimanek, T. 2007. Dialog obywatelski. Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych. Warszawa: ISP
 • Schimanek, T. 2008. Dialog Obywatelski. Polska 2008. Warszawa: ISP.
 • Schumpeter, J. A. [1942] 1995. Capitalism, Socialism and Democracy. Polish Edition, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, transl. M. Rusiński. Warszawa: PWN.
 • Świeboda, P., Zerka, P. 2009. Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, p. 52.
 • The 2012 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia 16th Edition. United States Agency for International Development Bureau for Europe and Eurasia Office of Democracy, Governance and Social Transition.
 • Weber, M. [1921] 2002, . Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Hbd. 1. Polish Edition, Gospodarka i społeczeństwo, Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 • Witkowski, J. 2015. Dialog obywatelski w polskiej polityce rozwojowej - studium uwarunkowań (dissertation manuscript).
 • Zarycki, T. 2014. Social dialogue under the supremacy of the intelligentsia. Warsaw Forum of Economic Sociology 5:2(10): 69-79.
 • www.EKES.europa.eu/?i=portal.en.civil-society www.esc.eu.int/sco/group/documents/list
 • www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=dokumenty
 • www.esc.eu.int/sco/group/documents/Reunion_constitutive_en.pdf
 • http://www.ngo.pl/FaktyNG02012/
 • http://program.counterpart.org/Armenia/wp-content/uploads/2011/02/USAID-NGO-Sustainability-Index-PDF.pdf
 • http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/FaktyNGO_broszura_full.pdf
 • http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/2012CSOSLO.pdf
 • http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0616/145725-program-konferencji-dialog-lublin-2014.pdf
 • https://drive.google.eom/file/d/0B5auPRewLSLBZ011T0ZvQklJdFk/view
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423098

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.