PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 17 | 119--132
Tytuł artykułu

Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Urban Audit in Revitalization Process of the Old Town Districts (Mysłowice Town Case Study)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena jakości zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach z zastosowaniem audytu miejskiego. Stanowi on procedurę z modułami niezależnego zbierania i przetwarzania danych celem sporządzania programów rewitalizacji oraz jej monitorowana ex post. Badany obszar posiada historyczny układ urbanistyczno-architektoniczny, a współcześnie cechuje się recesją ekonomiczną i postępującą degradacją tkanki miejskiej. Do określenia skali degradacji urbanistyczno-funkcjonalnej posłużono się formularzem zawierającym badane cechy i jednostki przestrzenne wraz z przyznanymi im odpowiednimi wagami punktowymi (0-3). Audytu dokonano wzdłuż wszystkich ulic i placów dzielnicy staromiejskiej z efektem finalnym w postaci mapy. Badania wskazują, iż najlepiej utrzymane jest centrum administracyjno-usługowe dzielnicy, z kolei najwyższy stopień degradacji cechuje jej obrzeża północno-zachodnie i południowe. Uzyskane wyniki zostały ponadto potwierdzone w aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Mysłowice.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is evaluation of the spatial organization quality of the Old Town district in Mysłowice town, with using of the urban audit. This is a procedure with independent modules for data collection and processing for the revitalization programs preparation and for revitalization monitoring ex post also. Selected study area has a historical urban and architectural pattern and contemporary it characterized by the economic recession and progressive degradation of the urban tissue. To determine the scale of urban and functional degradation was used the form with researched features and spatial units with its point rates (from 0 to 3). The urban audit was made within all of the Old Town's streets and squares and the final results was presented on map. The studies show that the district of administration and service center is the best maintained, and the highest degree of degradation is noted in north-west and south peripheries. Obtained results were also confirmed in an update of the Municipal Revitalization Program for the Mysłowice town (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
119--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Doratli N., Hoskara S.O., Falsi M., 2004, An analytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: A case study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus, "Cities" 21 (4).
 • Dragan W., 2013, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Rynku w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność, [w:]: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 5, red. S. Sitek, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec.
 • Dragan W., 2014, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, maszynopis pracy magisterskiej, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, Sosnowiec.
 • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Mysłowice na lata 2014-2018, 2014, Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowice.
 • http://www.m-ok.pl/filmowe-ozywienie-rynku/ (14.06.2015).
 • http://www.myslowice.pl/page/1038,poznaj-obiekty-zabytkowe-znajdujace-sie-w-wykazie-.html (14.06.2015).
 • http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=943 (14.06.2015).
 • http://www.mzgk.myslowice.pl/index.php/nasze-realizacje/remonty-wykonane (14.06.2015).
 • http://www.wkz.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101:rejestr-zabytkow& Itemid=98 (14.06.2015).
 • Janas K., Jarczewski W., 2010, Model procesu rewitalizacji - poziom lokalny, [w:] Modele rewitalizacji miast, t. 10, red. K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz, Instytut Rozwoju Miast, Krakow.
 • Jarczewski W., 2010a, Wskazanie obszarów kryzysowych z wykorzystaniem wyników audytu miejskiego, [w:] System monitorowania rewitalizacji, t. 11, red. W. Jarczewski, J. Jeżak, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Jarczewski W., 2010b, Blokowiska - obszary zdegradowane czy bezpieczne, dostatnie i spokojne miejsca do życia?, "Zarządzanie Publiczne", nr 1-2 (9-10).
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, [w:] XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście. Przestrzeń publiczna miast, red. I. Jażdżewska, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2008-2013, 2008, Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowice.
 • Mierzejewska L., 2009, Rozwój zrównoważony miast, Poznań.
 • MOK zaprasza na Galę Podsumowującą Projekt PDF!, 2013, "Gazeta Mysłowicka", nr 10.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe i pokolejowe, t. 4, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Parysek J.J., 2007, Współczesne funkcje geografii, [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Prace nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Mysłowice, 2014, http://www.myslowice. pl/page/1116,aktualnosci.html?id=943 (14.06.2015).
 • Program Rewitalizacji Społecznej dla Miasta Mysłowice, 2013, Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowice.
 • Runge J., Dragan W., 2014, Funkcja miejsca w kontekście rewitalizacji przestrzeni centrum miasta (na przykładzie Mysłowic), "Problemy Ekologii Krajobrazu", t. 37.
 • Spandou M., Garcia C., Macario R., 2010, Urban revitalization and Transport: local factors and driving forces form a stakeholders view, CITTA 3ed Annual Conference on Planning Research Bringing City Form Back Into Planning, 1-22.
 • System monitorowania rewitalizacji, 2010, red. W. Jarczewski, J. Jeżak, t. 11, Instytut Rozwoju Miast, Krakow.
 • Tiesdell S., Oc T., Heath T., 1996, Revitalizing historic urban quarters, Routledge, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.