PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 151--163
Tytuł artykułu

Zmiany w polskim przemyśle po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of the Polish industry since the accession of Poland to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się w polskim przemyśle, z uwzględnieniem sfery produkcji i usług oraz wymiany międzynarodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doceniając znaczenie właściwego prowadzenia polityki prorozwojowej w Polsce i Unii Europejskiej, jeden z podpunktów poświęcono analizie tendencji dotyczącej podstawowych wskaźników rozwoju przemysłu w Polsce, a ostatni strategii Europa 2020. W publikacji opis analityczny został uzupełniony zestawem danych ujętych w tabelach ilustrujących rozwój przemysłu w Polsce na tle Unii Europejskiej. W artykule wskazano, że na dynamikę produkcji w Polsce wpłynął m.in. ponaddwukrotny wzrost w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a także w produkcji wyrobów z metali. Strategia Europa 2020 to dla Polski i UE program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Efektem realizacji strategii Europa 2020 ma być gospodarka oparta na wiedzy, niskoemisyjna, promująca technologie przyjazne środowisku, oszczędzająca zasoby, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to outline changes that have been observed in Poland and to present the place of the Polish industry, including production, services and international trade, since the accession to the European Union. Rating highly the role of industry and proper conducting of a pro-growth policy in Poland and the European Union, one part of the study concerns the analysis of basic indicators of the Polish industry structure and the final part the realization of the Europe 2020 strategy. The analytical description in the publication was enriched with a wide set of tables, as well as a crosssectional collection of information on industry in Poland and on the European Union member states in rank order. The high dynamics observed in Poland resulted, among others, from an over double growth in the production of electrical equipment, computers, electronic and optical products as well as of metal products. The Strategy Europe 2020 is a socio-economic development programme for Poland and the EU growth. The goal of the Europe 2020 strategy is to create the economy - based on knowledge, low-emission policies promoting environmentally friendly technologies, making an efficient use of resources, and also aiming at social cohesion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--163
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Domański R., Kapitał zagraniczny w przemyśle polskim, Instytut Geografii i Geografii Przestrzennej UJ, Kraków 2001.
 • Eurostat, roczniki z lat 2005-2015, Bruksela.
 • Fischer Weltalmanach 2015. Zahlen - Daten - Fakten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015.
 • Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, PWE, Warszawa 2011.
 • Investment of Poland 2015, www.paiz.gov.pl
 • Kaliński J., Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, www.stat.gov.pl
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015. www.stat.gov.pl
 • Noga M., Stawicka M. K., Modele rozwoju gospodarczego dla Polski - w dobie integracji europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Piechociński J., Skutki członkostwa Polski w UE, VI Europejski Kongres Gospodarczy, 7 maja 2014, www.mg.gov.pl
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Raporty roczne za lata 2004-2015, Warszawa.
 • Polska w Unii Europejskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
 • Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, GUS, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie gospodarki. Polska 2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie przemysłu 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Roczniki Statystyczne 2004-2015, GUS, Warszawa 2004-2015.
 • Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, www.10eu.wne.sggw.pl
 • Strategia "Europa 2020", Komisja Europejska, Bruksela 2013.
 • Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Sytuacja sektora stalowego w Polsce, Biuletyn AGH, Kraków 28 maja 2014, www.biuletyn.agh.edu.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.