PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5427--5435
Tytuł artykułu

Rozwój sieci bazowej i korytarzy transportowych TEN-T w UE - podstawowe wyzwania

Warianty tytułu
The development of EU core network transport corridors on the TEN-T - main challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym przedmiotem rozważań jest analiza rozwoju infrastruktury transpotu w UE zaliczanej do układu sieci bazowej tworzącej korytarze transportowe TEN-T. Celem artykułu jest podjęcie próby dokonania oceny wdrażanej koncepcji budowy sieci bazowej TEN-T z jednoczesnym wskazaniem skutków, jakie generowaċ może dla UE i krajów członkowskich (np. dla Polski) rozwój tego typu korytarzy o silnie eksponowanych w wymiarze europejskim funkcjach integracyjnych, stymulowanych przez główne elementy węzłowe tych sieci. Skutki te postrzegaċ należy w kategoriach zarówno szans, jak i zagrożeń. Zostały one zidentyfikowane zarówno w odniesieniu do sektora transportu, jak też systemu logistycznego kraju członkowskiego. Mogą one kształtowaċ się różnie w układzie poszczególnych korytarzy między użytkownikami sieci bazowej, jak również miedzy krzyżujacymi się na terytorium krajów członkowskich korytarzami (będzie to dotyczyċ m. inn. korytarza Bałtyk - Adriatyk i M. Północne - Bałtyk). W tym kontekście, gros uwagi skoncentrowano na rozwoju węzłów transportowych oraz problemach generowania i transferu europejskiej wartości dodanej w układzie korytarzy sieci bazowej, jak też wyzwaniach dotyczacych zarządzania infrastrukturą transportu. W tym ostatnim przypadku wskazano na potrzebę wdrazania modeli zintegrowanego zarzadzania infrastrukturą transportu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main issue that has been raised in the paper is to analyze the development of the EU core network transport infrastructure creating TEN-T transport corridors. The purpose of the paper is to try to evaluate the implemented in the EU concept of TEN-T core network construction, combined with an indication of vital potential effects that might be generated to the EU and its member states by such types of corridors characterizing by heavily exposed integration functions stimulated by the key nodes constituting the core network. These effects should be viewed in terms of both opportunities and threats. They have been identified with regard to both transport and logistics system of each member states. Such effects may be dispersed differently among the users of various TEN-T corridors as well as particular corridors (e.g. Baltic - Adriatic and North Sea - Baltic). In this context the main attention has been put on the development of the TEN-T nodes as well as on European added value generating and transferring within the core network transport corridors. The challenges related to the transport infrastructure management system have been tackled, too. The author has indicated that gradually a new model of integrated management of core network infrastructure should be implemented and developed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5427--5435
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
  • Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.Urz. WE L 228, 1996.
  • Decyzje zmieniające Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1346/2001/EC, nr 884/2004/EC i nr 661/2010/EC.
  • European Transport Policy for 2010: time to decide. COM92001) 370 final, Brussels, 12.9.2001. Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe.
  • http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index (19.03.20150).
  • Roadmap to a Single European Transport Area - Towards competitive and resource efficient transport system, White Paper. COM(2011) 144 final, Brussels 2011.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. KOM (2011) 650 wersja ostateczna/2, 2011.
  • The future development of the Common Transport Policy - A global approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility, European Commission, Brussels 1992, COM(92)494.
  • Transport Infrastructure - TEN-T. Revision of TEN-T guidelines. EC. Mobility and Transport, Brussels 2011.
  • Wniosek w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Komisja Europejska, 2011/0294 (COD), Bruksela 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.