PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5409--5418
Tytuł artykułu

Elektroniczne systemy poboru opłat w drogowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Electronic toll collection systems in passenger transport in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo Unii Europejskiej od blisko dwóch dekad podejmuje problem elektronicznych systemów poboru opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej. W oficjalnych dokumentach UE podkreśla się potrzebę utworzenia spójnego i interoperacyjnego systemu ETC dla krajów członkowskich w postaci usługi EETS. Co istotne, prawo UE reguluje jedynie funkcjonowanie omawianych systemów w odniesieniu do transportu ciężarowego. Pojazdy lekkie, do których w większości zalicza się samochody osobowe, nie stanowią przedmiotu unormowań europejskich. W Polsce w roku 2011 utworzono system viaTOLL, który również przystosowany jest przede wszystkim do transportu ciężarowego. Od 2012 roku, na zasadzie dobrowolności, włączeni do niego zostali kierowcy samochodów osobowych (viaAUTO). Funkcjonowanie tej usługi nie zostało jednak uregulowane w prawie polskim. Systemy ETC działające w innych krajach członkowskich, które stanowią materiał porównawczy dla Polski wdrażane były w dużych odstępach czasu i w oparciu o różne technologie. Choć pomiędzy nimi można zidentyfikować liczne podobieństwa, nie są one ze sobą kompatybilne. W wielu krajach UE pobór opłat za użytkowanie dróg odbywa się w oparciu o inne systemy - manualne czy winietowe. (abstrakt oryginalny)
EN
For nearly two decades the European law has dealt with the problem of electronic toll collection systems. Official documents of the EU stress the need to create a coherent and interoperable ETC system for member states - EETS. However EU law only regulates the functioning of the systems concerning cargo transport. Light vehicles, which mostly include passenger cars, are not subject of European regulations. In 2011 Poland created the viaTOLL system also dedicated to cargo transport. Since 2012 also passenger car drivers have the possibility to join this system (viaAUTO), it is not however regulated in the Polish law. ETC systems operating in other EU member states, were not implemented at the same time and are based on different technologies. Although one can identify numerous similarities between them, they are not compatible. Moreover in many EU countries the use of toll roads is based on other payment methods - manual tolling or vignette. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5409--5418
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bąk. M., Opłaty użytkowników samochodów osobowych za korzystanie z infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej, "Logistyka" 6/2014;
 • Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144
 • Decyzja 2009/750/WE Komisji w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych, Dz. U. UE L Nr 268, poz. 11;
 • Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dz. U. UE L Nr 187, poz. 42;
 • Dyrektywa 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie, Dz. U. UE L Nr 166, poz. 124;
 • http://bi.gazeta.pl/im/3d/29/f9/z16329021Q.jpg;
 • http://nra.ie/;
 • http://www.autostradetech.it/;
 • http://www.etoll.ie/;
 • http://www.telepass.it/;
 • http://www.viat.es/;
 • http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/obsluga-klienta/dokumenty/dokumenty-do-pobrania
 • https://www.kapsch.net/KapschGroup/press/ktc/ktc_130527_pr
 • Italian Motorway System as for 31.12.2013. http://www.asecap.com/english/documents/AISCAT-EN_002.pdf;
 • Komunikat Komisji z dnia 14.05.2012 r. w sprawie pobierania od lekkich pojazdów prywatnych opłat za użytkowanie krajowej infrastruktury drogowej, COM (2012) 199;
 • Komunikat Komisji z dnia 30.08.2012 r. Wdrożenie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, COM (2012) 474;
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11.06.2013 r. w sprawie strategii dotyczącej elektronicznego pobierania opłat i systemu winiet dla lekkich pojazdów prywatnych w Europie, P7_TA(2013)0248;
 • Rezolucja Rady z dnia 17.06.1997 r. w sprawie rozwoju telematyki w transporcie drogowym, w szczególności w odniesieniu do elektronicznego pobierania opłat (EFC), Dz. U. UE C Nr 194, poz. 5;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1263 z późn. zm.;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej, Dz. U. Nr 77, poz. 417;
 • Strachowska R., Komentarz do art. 13 (ha) ustawy o drogach publicznych [w:] Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, ABC 2012;
 • The European Electronic Toll Service (EETS). Guide for the application of the directive on the interoperability of electronic road toll systems, http://ec.europa.eu/transport/media/publications /doc/2011-eets-european-electronic-toll-service_en.pdf;
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t. j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 260 z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, t. j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 931 z poźn. zm.;
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 562), http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/E6B9E176E5450D5DC12574580047 A7DE/$file/562.pdf;
 • Wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat Drogowych. Informacja o wynikach kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id,5574,vp,7215.pdf;
 • www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/system-viatoll/pojazdy-podlegajace-obowiazkowi-oplaty-elektronicznej;
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 czerwca 2010 r., KIO/UZP 938/10; KIO/UZP 997/10; KIO/UZP 1035/10, LEX nr 590099.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.