PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5395--5408
Tytuł artykułu

Prognozy rozwoju transportu lotniczego w Polsce do roku 2030

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono problematyce prognozowania rozwoju transportu lotniczego i jego rynku w Polsce do roku 2030. Skoncentrowano się na prezentacji i analizie najważniejszych, makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań rozwoju struktur i działalności lotniczej. Zaprezentowano główne tendencje rozwojowe transportu i rynku usług lotniczych w Polsce z uwzględnieniem procesów inwestycyjnych i modernizacji infrastruktury przestrzeni oraz procedur lotniczych, wybranych problemów funkcjonowania i rozwoju podmiotów (PLL LOT i portów lotniczych). Wreszcie zaprezentowano najważniejsze zagadnienia transportu lotniczego związane z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Niektóre rozważania udokumentowano przykładami rozwiązań które mogą mieć znaczenie dla pomyślnego rozwoju transportu lotniczego i jego rynku w Polsce do roku 2030. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to the problems of the air transport development and its market in Poland until year 2030 forecast. The Authors cencentrated on the presentation and analysis of the most important macro- and microeconomical conditions of the structures and aviation activity development. The main development tendencies of the transport and air services market have been presented as well as the investment processes, modernization of the infrastructure, the chosen problems of the activity and development of the air carriers and airports. At the end the most important problems of the air transportation connected with the sustainable development concept has been described. Some considerations are illustrated by the examples of the solutions of the probable developmental models of the air transport and its market in Poland until 2030. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5395--5408
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkola Oficerska Sił Powietrznych
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Biała Księga - plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska. Bruksela 29.03.2011.
 • Boni M., Polska 2030. Geografia i generacje rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, 13 października 2010.
 • Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański, czerwiec 2010.
 • Centralny Port Lotniczy - Czy rok 2020 jest właściwą datą na jego uruchomienie? Polski Rynek Transportu Lotniczego, www.PRTL.pl , 31 marzec 2011, http://www.prtl.pl/artykuly/3321 (27.11.2013).
 • Challenges of Growth 2035, EUROCONTROL Long Term Forecast. http://www.eurocontrol.int/articles/forecasts (03.12.2013).
 • Dane Ministerstwa Infrastruktury.
 • Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 • Fast Forward. A High -speed Strategy for Britain. Greengauge 21, Great Britain 2009.
 • Gorlewski B., Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - aspekt teoretyczny. Technika Transportu Szynowego 2010, nr 9.
 • GUS, http://www.becikowe.com/?sr=demografia/demografia.htm, (26.11.2013).
 • 11. http://www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm (26.11.2013).
 • http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1793436-p_1.htm, (13.11.2013).
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2014.
 • Malarski M., Szterk D., Analiza infrastruktury nawigacyjnej i procedur środowiskowych europejskich portów lotniczych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Prezentacja na konferencji Zarządzanie portami lotniczymi w konkurencyjnym otoczeniu.10 marca 2011 r., Kraków, http://www.transport.gov.pl/2-4b17c9935a485-1793849.htm (27.11.2013).
 • Procedura nawigacji - pozwala na loty statków powietrznych po określonym torze lotu (niezwiązanym z lokalizacją urządzeń radionawigacyjnych) pozostającym w zasięgu systemu urządzeń nawigacyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy zastosowaniu kombinacji tych urządzeń.
 • Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, sierpień 2008.
 • Prognoza popytu na lotniczy ruch pasażerski w polskich portach lotniczych do 2030. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 • Prognozy ULC z kwietnia 2012 r. dotyczące rozwoju ruchu lotniczego do roku 2030 r.
 • Raczyński J., Rządowy program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2008, nr 9.
 • Raport cząstkowy 2 - Prognoza rozwoju transportu lotniczego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury 22 marca 2010.
 • Raport Roczny za 2011 rok - Ruch Lotniczy w FIR Warszawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Dział Planowania i Analiz Strategicznych, Zespół Statystyk i Prognoz (AOAP).
 • RPK - ilość przewiezionych pasażerów pomnożonej przez odległość, jaką przebyli w kilometrach).
 • Ruciński A., Madej K., Metoda scenariuszowa w badaniach rozwoju transportu lotniczego do roku 2030. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014.
 • World in 2050 The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities. PwC Raport. January 2013, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/world-in-2050.jhtml.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.