PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5342--5349
Tytuł artykułu

Działania organizacji pozarządowych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Warianty tytułu
The actions of non-governmental organisations oriented towards improvement of the road traffic safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi poważne wyzwanie na całym świecie, co ma odzwierciedlenie w zapisach projektów oraz działaniach podejmowanych na rzecz jego poprawy. Problem zmian w tym zakresie stanowi przedmiot rozważany także w Polsce, a zakres działań, jakie należy podjąć, pokazują zapisy strategii i programów o charakterze ogólnym, dotyczącym całego kraju, oraz specjalistycznym, dotyczącym konkretnej branży. W artykule dokonano prezentacji zapisów w wybranych dokumentach dotyczących problemu poprawy stanu brd na tle syntetycznego przedstawienia istoty funkcjonowania i podziału organizacji pozarządowych. Wskazano obszary, w których działalność organizacji pozarządowych może przynieść wiele korzyści, oraz podmioty, z którymi powinny te organizacje współpracować. Ukazano także wybrane organizacje o zasięgu międzynarodowym z przykładowymi obszarami działalności specjalistycznej. Ostatnim elementem zobrazowanym w artykule były działania organizacji pozarządowych w Polsce na rzecz poprawy stanu brd z uwzględnieniem obszaru ich działania oraz wskazaniem przykładowych organizacji i ich aktywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The road traffic safety constitutes a serious challenge throughout the world, which is reflected in project records and in the actions undertaken for its improvement. The problem of changes within this scope constitutes an object under consideration also in Poland and the action scope that should be undertaken is visible in the records of the strategies or programs of a general character, referring to the whole country, and a specialised one, referring to a specific branch. In the paper, on the background of a synthetic presentation of the essence of functioning and distribution of the non-governmental organisations, the records have been presented in selected documents, referring to the road traffic safety improvement problem. The areas have been indicated where the activity of the non-governmental organisations may result in many benefits and the businesses the organisations should cooperated with. The selected organisations of the international reach with exemplary specialised activity areas have been shown. The last component depicted in the paper were the actions of non-governmental organisations in Poland aimed towards the improvement of the road traffic safety conditions, taking into account the area of their activity and indicating exemplary organisations and their activeness. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5342--5349
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, 2009, s. 117-118.
 • Kotnis-Górska E., Wysocki M., Organizacje pozarządowe, Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze, Exclusive One Press, Gliwice 2011, s. 11.
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013, Narodowy Program Zdrowia 2007-2015. Załącznik do ustawy nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • Leś E., Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 18.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r., s. 13, 18.
 • Narodowy Program Zdrowia 2007-2015. Załącznik do ustawy nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • Ocalmy miliony istnień. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, World Health Organization.
 • Ranking EU Progress on Road Safety, 8th Road Safety Performance Index Report, ETSC, Brussels 2014.
 • Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2012, s. 16.
 • Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.
 • Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 22 stycznia 2013 r.
 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. (poz. 136).
 • Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 36.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908, z późn. zm.), art. 2.
 • Yaziji M., Doh J., Organizacje pozarządowe a korporacje, PWE, Warszawa 2011, s. 27-28.
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, t. I, red. R. Krystek, WKŁ - Politechnika Gdańska, Warszawa 2009, s. 26.
 • www.obserwatoriumbrd.pl/pl/dzialania_na_rzecz_brd/programy_poprawy_brd/iv_europejski_program_dzialan_na_rzecz_bezpieczenstwa_ruchu_drogowego_na_lata_2011_2020_22.03.2015r.
 • www.cieca.be_02.09.2014
 • www.pedestrians-int.org_01.09.2014
 • www.fehrl.org _01.09.2014
 • http://www.kfv.at/_01.09.2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.