PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4626--4631
Tytuł artykułu

Problematyka transportu odpadów komunalnych

Warianty tytułu
The problems of transporting the municipal waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi obejmująca ich zbiórkę, wywóz, recykling oraz składowanie na wysypiskach śmieci jest istotna w zrównoważonym funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Odpady komunalne powstałe w gospodarstwach domowych oraz u innych wytwórców składają się głównie z odpadów pochodzenia organicznego. Te zaś ulegają przemianom biochemicznym rozkładając się na: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany itd.. Powoduje to wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Pozostałe frakcje takie jak: papier, odpady mineralne, szkło, metal, tworzywa i tekstylia powinny być poddane selekcji i recyklingowi. Powstałe odpady komunalne przemieszczane są za pomocą taboru samochodowego bezpośrednio z miejsca nagromadzenia do miejsc ich selekcji lub utylizacji. Przewóz ten wymaga spełnienia wielu różnorodnych przepisów prawnych oraz wymagań technicznych. Dotyczą one nie tylko samego środka transportu, ale także sposobu transportu. Dlatego też w celu właściwej organizacja przewozu odpadów komunalnych powstały wyspecjalizowane przedsiębiorstwa transportowe. W artykule przedstawiono i omówiono najważniejsze aspekty związane z transportem odpadów komunalnych na przykładzie jednej z firm na terenie miasta Lublin. (abstrakt oryginalny)
EN
Proper waste management including waste collection, waste, recycling, and disposal in landfills is essential for the sustainable functioning of modern society. Municipal waste generated in households and in other manufacturers consist mainly of organic waste. These in turn are transformed into biochemical decomposing carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, methane, nitrates, nitrites, sulfates, etc.. This causes a lot of environmental hazards. Other factions, such as paper, mineral waste, glass, metal, plastics and textiles should be subject to selection and recycled. The resulting municipal wastes are moved by rolling the car directly from the accumulation to the places of their selection or disposal. This carriage is subject to the wide variety of legal and technical requirements. They concern not only the means of transport, but also the mode of transport. Therefore, in order to properly carry waste organization created specialized transport companies. The paper presents and discusses the most important aspects related to the transport of municipal waste as an example of one of the companies in the city of Lublin. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4626--4631
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628.
 • Jerzmański J.: Odpady komunalne - definicje, Przegląd komunalny 8/2006.
 • Malinowski M.; Woźniak A.: Problem optymalizacji logistycznych parametrów transportu odpadów komunalnych w aspekcie strategii ekofirmy. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich; nr 10/2011 Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie; s.107-119
 • Przybycin W.: Logistyczny system gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, Recykling nr 11/2006.
 • Przybycin W.: Logistyczny system gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.[w] Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2007
 • Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Skrzypek M.: Ekologistyka stałych odpadów komunalnych. Logistyka, 5/2002
 • http://www.ecoportal.pl
 • http:// www. komunalny.pl
 • http://www.mos.gov.pl
 • http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content
 • http://ekotechnologie.org/download/3_Rozdział.pdf. Zbiórka, odbiór i transport odpadów komunalnych
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.