PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 18 | 103--118
Tytuł artykułu

Powiązania migracyjne miast średnich w konurbacji katowickiej w latach 1999-2011

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Migration Relations of Medium-size Towns in the Katowice Conurbation in the Period 1999-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach spadku popytu na pracę następuje różnicowanie się atrakcyjności poszczególnych miast, co w konsekwencji prowadzi do reorientacji kierunków migracji. Celem artykułu jest wskazanie roli miast średniej wielkości w złożonym układzie osadniczym, jakim jest konurbacja katowicka, w świetle powiązań migracyjnych. Powiązania migracyjne rozpatrzono w oparciu o dane dotyczące odpływu migracyjnego (wymeldowania na pobyt stały). Ludność odpływająca z miast średnich konurbacji katowickiej w znacznej części (65,9% odpływu) kieruje się na obszary województwa śląskiego. Następuje przy tym wzmocnienie powiązań migracyjnych miast średnich w obrębie samej konurbacji katowickiej. Miasta średnie wykazywały silne powiązania migracyjne z miastami dużymi konurbacji. Zainicjowane zostały jednak zmiany w strukturze tych powiązań. Głównym kierunkiem odpływu migracyjnego z miast średnich wciąż pozostają Katowice, jednak wobec osłabienia rynku pracy oraz nasilania procesów suburbanizacji słabnie siła przyciągania innych miast dużych, zwłaszcza Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Zabrza. W największym stopniu wzrasta odpływ migrantów z miast średnich do miast małych i na obszary wiejskie, głównie powiatów będzińskiego i mikołowskiego. Miasta średnie nie stanowią dla siebie nawzajem atrakcyjnych kierunków migracji. Zaznacza się tu jedynie istotna i rosnąca rola Będzina. Zyskują na znaczeniu także Mikołów i Łaziska Górne. Natomiast Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie oraz Czeladź tracą swój dotąd znaczny udział w przejmowaniu migrantów z innych miast średnich.(abstrakt oryginalny)
EN
In the conditions of decreasing demand for employment, a differentiation process of attractiveness of individual towns occurs which results in reorientation of migration directions. The aim of this paper is to point out the role of medium-size towns in complex settlement system of Katowice conurbation in the light of migration relations. Migration relations were considered basing on data connected with migration outflow (permanent residence check-out). Most of population (65,9%) leaving medium-size towns of Katowice conurbation heads for the areas of Silesian Province. This process increases migration relations of medium-size towns within the Katowice conurbation itself. Medium-size towns showed strong migration relations with large towns of the conurbation. Katowice remained the main direction of migration outflow from medium-size towns. As a result of job market problems and the increase of suburbanization processes, the attractiveness of other large towns especially Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza and Zabrze decreased. The increase of migration outflow is the largest in case of emigration from medium-size towns to small towns and rural areas, especially to Będzin county and Mikołów county. Medium-size towns do not represent attractive migration directions to each other. Only Będzin shows an essential and increasing role in this process. Some increase is also visible in case of Mikołów and Łaziska Górne. On the other hand such towns as Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie and Czeladź are loosing their large so far contribution in overtaking migrants from other medium-size towns.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--118
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Jończy R., 2006, Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek J., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
 • Kłosowski F., Runge J., 2010, Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006, "Gornośląskie Studia Socjologiczne. Seria nowa", t. 1.
 • Krzysztofik R., 2008, Aglomeracje miejskie, [w:] Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, red. M. Tkocz, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec (http//ibrbs.pl/mediawiki/index. php/Konurbacja_katowicka).
 • Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Runge A., 2008, Przemiany demograficzne miast GZM, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, red. R. Dulias, A. Hibszer, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec.
 • Runge A., 2010, Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] Procesy i struktury demograficzno- społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, red. J. Runge, I. Żurek, Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Runge A., 2012, Medium Size Towns in Complex Settlement Systems (Exemplified Katowice Conurbation), "Problems of Geography", No. 1-2.
 • Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Runge J., 1999, Osadnictwo, [w:] Studium wiedzy o regionie śląskim, red. A. Szajnowska-Wysocka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Runge J., 2008, Problem identyfikacji nazewnictwa centralnej części województwa śląskiego, [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, red. R. Dulias, A. Hibszer, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Sosnowiec.
 • Runge J., 2010, Rynek pracy województwa śląskiego, [w:] Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, red. J. Runge, I. Żurek, Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast w Polsce - próba analizy krytycznej, [w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Runge J., Krzysztofik R., Sporna T., 2011, Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI w., [w:] Koncepcje i problemy badawcze w geografii, red. K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Kurpanik M., Sporna T., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
 • Sporna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
 • Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.