PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 18 | 119--130
Tytuł artykułu

Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
City Rank Based on the Comprehensive Economic Stability Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu autorzy starają się zbadać wpływ kryzysu dominującego sektora na potencjał gospodarczy miasta. Do tego celu utworzono indeks stabilności, który ukazuje trwałość pozycji miasta w ujęciu globalnej hierarchii ekonomicznej miast w odniesieniu do ich zrównoważonego rozwoju sektorowego ośrodka. Założeniem konstrukcji wskaźnika było przekonanie, że ośrodki, które mają wąską specjalizację sektorową, mimo ich często wysokiej pozycji gospodarczej, są bardziej wrażliwe na zmiany koniunktury światowej niż te miasta, w których strategiczne podmioty gospodarcze reprezentują różne sektory gospodarki. W niemal połowie analizowanych miast najbardziej rozwiniętymi sektorami były finanse (financials) oraz surowcowy (materials). Najbardziej zróżnicowanym kontynentem była Azja, gdzie nie ma wyraźnej dominacji sektorowej, natomiast stwierdzono taką w Europie i Ameryce Północnej. Wykazano także, iż wysoki poziom powiązań międzynarodowych generalnie negatywnie wpływa na odporność miasta na kryzys gospodarczy(abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the authors want to explore the impact of the economic crisis of the dominant sector in the economic potential of the city. The stability index was created, to show the stability of the city's position in terms of global economic hierarchy of cities in terms of their sustainability sectoral development. The index structure was that centers that have a narrow sectoral specialization, despite their often high economic position, are more sensitive to changes in the global economy than the cities in which strategic business units represent different industry sectors. Almost half of the city's most developed sectors were financials and materials. Asia is the most diversed continent, where there is no clear main sector dominance, but this was found in Europe and North America. It was also shown that a high level of international conectivities generally has a negative impact on the resilience of the city to the economic crisis (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • AT Kearney, 2014, Global cities a present and the future, www.atkearney.com (10.01.2015).
 • Beaverstock J.V, Smith R.G., Taylor P.J., 1999, A rooster of world cities, "Cities", No. 6(6).
 • Cohen R.B., 1981, The new international division of labour, multinational corporations and urban hierarchy, [w:] Urbanization and urban planning in capitalist societies, eds. M. Dear, A. Scott, Methuen, London- New York.
 • Csomos G., 2012, Global command and control centres, 2006/2009/2012, http://www.lboro.ac.uk (1.11.2013).
 • Csomos G., 2013, The command and control centers of the United States (2006/2012): An analysis of industry sectors influencing the position of cities, "Geoforum", No. 12(50.
 • Csomos G., Derudder B., 2014, European cities as command and control centres, 2006-11, "European Urban and Regional Studies", No. 21.
 • Derudder B., Liu X., 2013, Analyzing urban networks through the lens of corporate networks: A critical review, "Cities", No. 31.
 • Dorocki S., 2010, Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 16.
 • Dorocki S., 2012, Regional differentiation in the development of French towns - Quantitative analysis, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", 3(29).
 • Dorocki S., Brzegowy P., 2014, The maquiladora effect on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization, [w:] Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization, eds. M. Wojtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakow.
 • Forbes Global 2000, www.forbes.com (15.01.2015).
 • Globalization and World Cities Research Network, www.lboro.ac.uk (16.02.2013).
 • Hall P., 1966, The World Cities, Heinemann, London.
 • Hymer S., 1972, The multinational corporation and the law of uneven development, [w:] Economics and world order from the 1970s to the 1990s, ed. J. Bhagwati, Collier-MacMillan, New York.
 • Kilar W., 2009, Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 125.
 • Liu X., Derudder B., Taylor P.J., 2014, Mapping the evolution of hierarchical and regional tendencies in the world city network 2000-2010, "Computers, Environment and Urban Systems", No. 43.
 • Liu X., Derudder B., Witlox F., Hoyler M., 2014, Cities as networks within networks of cities: The evolution of the city/firm-duality in the world city network 2000-2010, "Tijdschrift voor economische en sociale geographie", No. 105(4).
 • Luthi S., Thierstein A., Goebel V., 2010, Intra-firm and extra-firm linkages of the knowledge economy - The case of the mega-city region of Munich, "Global Networks", No. 10(1).
 • McKinsey Global Institiute, 2012, Urban World: Cities and the rise of the consuming class, www.mckinsey. com (12.01.2015).
 • Ni P., Kresl P., Li X., 2014, China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009, "Urban Studies", No. 51.
 • Płaziak, M., Szymańska A.I., 2014, Role of modern factors in the process of choosing a location of an enterprise, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 120.
 • Ravbar M., 2009, Economic geographical assessment of investments - a development factor in regional development, "Acta Geographica Slovenica", No. 49-1.
 • Raźniak P., 2014, City's position in international rankings and quality of offered tourist service, "Tourism: An International Interdisciplinary Journal", No. 62(2).
 • Raźniak P., Nowotnik D., 2015, Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 9.
 • Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., 2015, Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe?, "Acta Geographica Slovenica", No. 55(1).
 • Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., Nowotnik D., 2015, Central and Eastern European cities in globalized world, "Socio-Economic Problems and the State", No. 12(1).
 • Robinson J, 2005, Urban geography: World cities or a world of cities, "Progress in Human Geography", No. 29(6).
 • Sassen S., 1991, The global city: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton.
 • Sassen S., 2000, The global city: Strategic site/new frontier, "American Studies", No. 41(2/3).
 • Sassen S., 2009, The Specialised differences of cities matter in today's global economy, [w:] Reforming the city: Responses to the global financial crisis, ed. S. Whimster, London Metropolitan University, London.
 • Smith R.G., 2014, Beyond the Global city concept and the myth of 'command and control', "International Journal of Urban and Regional Research", 38(1).
 • Szymańska A.I., Płaziak M., 2014, Enterprise and classical factors of its location on the market, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 120.
 • Taylor P.J., Catalano G., Walker D.R.F., 2002, Measurement of the World City Network, "Urban Studies", No. 39(1).
 • Taylor P.J., Csomos G., 2012, Cities as control and command centres: Analysis and interpretation, "Cities", No. 29(6).
 • Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2014, Small towns in metropolitan Silesia region in the context of commuting to World, [w:] Small and medium towns attractiveness at the beginning of the 21st century, red. A. Kwiatek- -Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard, Presses Universitaires Blaise Pascal, Cermac.
 • Taylor P.J., Csomós G., 2012, Cities as control and command centres: Analysis and interpretation, "Cities", No. 29(6).
 • Taylor P.J., Derudder B., Faulconbridge J., Hoyler M., Ni P., 2014, Advanced producer service firms as strategic networks, global cities as strategic places, "Economic Geography", No. 90(3).
 • Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2014, Small towns in metropolitan Silesia region in the context of commuting to World, [w:] Small and medium towns attractiveness at the beginning of the 21st century, red. A. Kwiatek- -Sołtys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard, Presses Universitaires Blaise Pascal, Cermac
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.