PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 13, cz. 1 Zarządzanie organizacjami sieciowymi | 17--27
Tytuł artykułu

Transformacja, stagnacja, rezygnacja. Z problemów kierowania ludźmi we współczesnych organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Practices in Contemporary Human Resources Management. Transfor-mation, Stagnation, Resignation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nauka o zarządzaniu, w dużej mierze, składa się z porad, recept, na temat tego, jak zarządzać, by współczesne organizacje odnosiły sukcesy. Samo poję-cie sukcesu inne znaczenie ma w odniesieniu do firm podlegającym prawom rynku, inne do organizacji nienastawionych na zysk, a jeszcze inne dla orga-nów administracji publicznej. Firmy odnoszą sukces, gdy przynoszą właścicie-lom zysk, gdy zdobywają przewagę na konkurencyjnym rynku lub, co istotne w okresach gorszej koniunktury, kryzysu, gdy na tym rynku się utrzymują. Dla organizacji niedziałających dla zysku, sukcesem będzie osiąganie założonych celów ich działalności, czyli ich skuteczność. Znacznie trudniej zdefiniować sukces dla organów administracji państwowej. Nie będzie nim utrzymanie się przy życiu, bo to wiele z nich umie robić nadzwyczajnie, udowadniając często wbrew logice, konieczność swojej egzystencji. Nie będzie nim ich rozrost, bo często oznacza jedynie bezproduktywne powiększanie zautonomizowanych jednostek. Sukcesem organów administracji jest sprawne wykonywanie przez nie zadań zleconych przez Państwo - tyle, że taką prakseologicznie rozumianą sprawność bardzo trudno zmierzyć. Byłoby też sukcesem zadowolenie klien-tów (dawniej nazywanych petentami czy interesantami), którym organy admi-nistracji mają służyć. Jest jednak coś, co determinuje osiąganie sukcesów przez tak różne organizacje - wszystkie one muszą być dobrze zarządzane. W poniższym tekście interesować nas będzie tylko jeden element sprawnego zarządzania organizacją, ten mianowicie, który odnosi się do kierowania ludźmi.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the problem of discrepancy between theory and practice in Human Resources Management. In turbulent times in which many fundamental changes in the organizations ̀ environment take place, the inside vertical relations remain almost rock-like. If any changes in recent time in this field occurred, in author̀ s opinion, the things were only getting worse. The contemporary managers do crack the whip show-ing their might and power to subordinates, who, in such circumstances, feel unsafe threatened with the loss of job. Inhuman behaviour of many managers often turns into mobbing and/or other discriminating practices. Long power distance in Polish organization and the lack of balance be-tween two parts of employment relation ultimately gives rise to the dimin-ished employees' loyalty and their effectiveness as well as entails lack of trust to their superiors and lack of motivation. The final result of such pro-longed anomalous managers' behaviour can be devastating especially for organizations which have to survive in the competitive market. Unethical managerial behaviour obviously needs to be changed which is sort of challenge for future generations.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adams S. (1996), The Dilbert Principle, Harper Business, New York.
 • Aronson E. (2004), Człowiek - istota społeczna, Biblioteka psychologii współ-czesnej, Warszawa.
 • Becker G.S. (2009), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press.
 • Błaszczak A. (2013), Polscy menedżerowie szukają szans rozwoju,. Badania ICAN Institute, Rzeczpospolita, Rynki i Finanse, 22.02.
 • Buczak D. (2013), Nie zarządzamy szczurami. Wywiad z A. Blikle Poradnik Psychologiczny "Polityki", Ja, my, oni, t.11, 27.02.
 • Cappeli P. (2010), Zarządzanie talentam. Model na XXI wiek, Harvard Busi-ness Review Polska, Nr. 87, Maj.
 • Covey M. R. (2006), The Speed of Trust, New York.
 • Czapiński J., Panek T. (red) (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i ja-kość życia Polaków, Raport.
 • Elton Mayo's Hawthorne Experiments, http://www.accel-team.com [26.02.2013].
 • Fayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia W.Wilak, Poznań.
 • Fiedler E. (1964), A Contingency Model of Leadership Effectiveness; "Journal for Advances in Experimental Social Psychology", Academic Press 1, 12.
 • Finkelstein S.(2013), Co tworzy złego szefa, "Rzeczpospolita", Kariera i biz-nes, 13.02.
 • Gryga K. (2011), Mobbing nie istnieje w statystykach sądowych, Wybor-cza.biz, [10.03].
 • Harvard Business School and Pew Research Center (2002), Report.
 • Hellinger B. (2013), Nauka o temperamentach Hipokratesa-Galenusa, http://www.hellinger.pl [06.03.2013].
 • Hofstede G. (2013), What about Poland, The Hofstede Center, http://geert-hofstede.com [03.03.2013].
 • Keirsey D. (1998), Please Understand Me II. Temperament Character Intelli-gence, Prometheus Nemesis Book Company Del Mar, CA.
 • Lewis W.A. (1954), "Economic development with unlimited supplies of la-bour", May, Manchester School.
 • McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, za: www.businessballs.com [27.02.1946].
 • Measuring and Accounting of Human Capital, www.12manage.com [23.02.2013] i http://www.watsonwyatt.com [25.02.2013] Human Capital Investment: An International Comparison (1998) Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, Centre for Educational Research and Innovation.
 • Mobbing w Polsce: ofiary nie boją się krzyczeć (2008), Wiadomości, wp.pl, [01.02.2013].
 • Mobbing bardzo rzadko ma finał w polskim sądzie, (2012), "Dziennik Gazeta Prawna", 26.04.
 • Munich School of Management, http://www.zfog.bwl.uni-muenchen.de.
 • Peter L.J., R. Hull (1998), The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong, HarperCollins Publ. New York.
 • Seidl D. (2004), Luhmann's theory of autopoietic social systems, Ludwig-Maximilians-Universität München.
 • Skinner B.F. (1953), Science and Human Behavior (ISBN 0-02-929040-6) Online version.
 • Society at a Glance 2011, OECD Social Indicators, OECD library http://www.oecd-ilibrary.org [05.03.2013].
 • Szaban J. (2011), Models, Trends,challenges in Contemporary HR - A Criti-cal Approach, "Przedsiębiorstwo przyszłości", Nr 4 (9).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423616

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.