PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 3 | nr 3 | 13--19
Tytuł artykułu

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy źródłem konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Appropriate Level of Occupational Health and Safety as a Source of Competitiveness of Modern Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od dawna podkreślają, że bezpieczne i higieniczne środowisko pracy to czynnik znacząco warunkujący wyniki współczesnych przedsiębiorstw. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest pożądane z uwagi na konieczność spełnienia wymagań prawnych, oczekiwań społecznych, a także na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych. Celem artykułu jest pokazanie, że działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy opłacają się przedsiębiorstwom. Ich udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest coraz większy. Niska świadomości oraz mylne przekonania pracodawców i decydentów w tej kwestii powodują, że nie doceniają oni potencjału inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy oraz korzyści, jakie mogą uzyskać. Artykuł oparto na studiach literatury przedmiotu i badaniach prowadzonych przez autorkę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Commission and the European Agency for Safety and Health at Work for many years have emphasized that a safe and healthy work environment is a significant factor conditioning the results of today's enterprises. Ensuring a high level of health and safety is desirable not only because of the need to meet specific legal requirements, social expectations, but also because of the possibility of obtaining a positive economic impact for organizations. The purpose of this article is on the one hand to show that efforts to improve health and safety at work pay off for enterprises, because they can bring them many benefits. Their participation in building a competitive advantage is becoming more significant. On the other hand, the problem of low awareness and misconceptions of employers and policy makers on this issue will be presented. As a result, they do not notice the full potential of investment in occupational health and safety and the benefits that they can get as a result. This article is based on the studies of literature and the author's experience of working with companies in the area of occupational health and safety management and conducted research(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, 2002, Communication from the Commission. Adapting to change in work and society: A new Community strategy on health and safety at work 2002-2006, Bruksela.
 • Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J., 2008, Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2008, Korzyści przedsiębiorstw z odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, Facts 77, Belgia, https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/77 [dostęp: 10.09.2014].
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2007, Ocena ekonomiczna korzyści zapobiegania wypadkom przy pracy na szczeblu przedsiębiorstwa, Facts 28, Belgia, https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/pl_28.pdf [dostęp: 10.09.2014].
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2009, Zrozumienie kwestii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem psychospołecznym w świetle badania ESENER, Bilbao.
 • EU-OSHA, 2012, Pan-European opinion poll on occupational safety and health, https://osha.europa.eu/pl/safety-health-in-figures/index_html.
 • German Social Accident Insurance (DGUV), 2013, Calculating the International Return on Prevention for Companies: Costs and Benefits of Investments in Occupational Safety and Health. Final Report, Berlin, s. 23-24.
 • Hamrol A., 2007, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, s. 502-503.
 • Kodeks pracy, DzU 1974, nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Pawłowska Z., Rzepecki J., 1998, Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9 (326).
 • PKN, 2004, PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Warszawa.
 • PKN, 2001, PN-N-18004:2001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, Warszawa .
 • Podgórski D., Pawłowska Z. (red.), 2004, Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP - PIB, Warszawa.
 • Rydlewska-Liszkowska I., 2006, Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce, Medycyna Pracy, 57 (4), s. 318.
 • Rzepecki J., 2006, Koszty i korzyści wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy, nr 12.
 • Rzepecki J., 2012, Społeczne koszty wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 5.
 • Takala J., 2011, Challenges, Trends and Solutions in Europe and Beyond, XIX World Congress on Safety and Health at Work, September 11-15, Istanbul.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013, Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poradnik, Warszawa.
 • Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., 2013, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423628

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.