PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 3 | nr 3 | 20--27
Tytuł artykułu

Potrzeba rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań

Autorzy
Warianty tytułu
The Need for the Development of Employees in Small Enterprises - Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podnosi problem potrzeb rozwoju pracowników rozpatrywany z perspektywy głównych interesariuszy: przedsiębiorstwa oraz pracowników. W literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele zalet inwestowania w rozwój pracowników. Autorzy sugerują, że jest to nie tylko właściwe podejście, lecz konieczność z punktu widzenia kraju, regionu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak również organizacji. Podkreśla się także, iż pracownicy oczekują korzystnych warunków rozwoju zawodowego. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wskazują, że nie tak oczywista jest jednak potrzeba rozwoju pracowników z perspektywy przedsiębiorcy oraz pracownika małej firmy. Przedsiębiorcy niezbyt zdecydowanie wskazują, że taka potrzeba w ich firmie występuje. Także część pracowników takiej potrzeby nie przejawia, nie wykazuje zainteresowania podejmowaniem dodatkowych działań poza godzinami pracy i bez dodatkowej zachęty finansowe(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of the needs for the employees' development considered from the perspective of the main stakeholders: enterprise and employees. The subject literature indicates a lot of advantages of investment in the development of employees. The authors suggest that it is not only an appropriate approach, but also a necessity from the point of view of a country, a region in which an enterprise operates as well as an organization. It is also stressed that employees expect favorable conditions of professional development. The results of the author's research show that from the perspective of an entrepreneur and an employee of a small company the need for the development of employees is not so obvious. Entrepreneurs indicate not strongly enough that there is such a need in their entreprise. Also a part of employees does not show such a need. They do not demonstrate interest in taking additional actions outside working hours and without extra financial incentive. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Bielski I., 2007, Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz.
 • Cannon J.A., McGee R., 2012, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Determinanty innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstwa, raport z badania "Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw" zrealizowanego na zlecenie PARP, http://www.parp.gov.pl/index/more/18781 [dostęp: 17.03.2011].
 • Drucker P.F., 1998, From capitalism to knowledge society, [w:] D. Neefa, M.A. Woburn (red.), The Knowledge Economy, Butterworth-Heinemann, Boston - Oxford - Johannesburg.
 • Fitzenz J., 2001, Rentowność inwestycji vs kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gutteridge T.G., Leibowitz Z.B., Shore J.E., Organizational Career Development, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1993.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2006), Demograficzna przyszłość Europy - przekształcić wyzwania w nowe możliwości, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 01.09.2010].
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • Kozłowski M., 2012, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kunasz M., 2007, Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, [w:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, rozdz. 12, s. 116-126.
 • Listwan T., 2006, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Matusiak M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] E. Kryńska (red.), Kapitał ludzki w małych iśrednich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych wyniki badań empirycznych, Studia i Materiały, tom 2, Wydawnictwo IPISS, Warszawa.
 • Piasecki B., 1999, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pocztowski A., 2008, Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pocztowski A. (red), 2001, Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Strategie i zarządzanie w przedsiębiorstwie, raport z badania "Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw" zrealizowanego na zlecenie PARP, http://www.parp.gov.pl/ index/more/18787 [dostęp: 17.03.2011].
 • Walton J., 1999, Strategic Human Resources Development, Prentice Hall, London.
 • Zając Cz., 2011, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423630

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.