PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 3 | nr 3 | 28--34
Tytuł artykułu

Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Identification of Professional Motivations of Generation Y as a Significant Factor Contributing to the Permanent Competitive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Motywowanie do pracy pracowników pokolenia Y stawia przed pracodawcami poważne wyzwania. Niejednokrotnie zawodzą formy i narzędzia stosowane w tym obszarze wobec starszych pokoleń. Celem referatu jest prezentacja i analiza wyników badań dotyczących kluczowych motywacji zawodowych pokolenia Y. Badanie zostało przeprowadzone wśród 491 respondentów. Dobór próby badawczej był celowy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy wg Phillipa Harrisa, obejmujący 27 różnych motywatorów, bezpośrednio nawiązujących do hierarchii potrzeb (motywacji) Maslowa. W tym też kontekście, jak również na bazie kryterium częstości wyborów dokonywanych przez respondentów, przeprowadzono analizę motywów oraz ich podział na pięć grup. Ankietowani za najważniejsze dla nich motywy uznali: potrzebę otrzymywania godziwej płacy, pewność stałego zatrudnienia, dobrą atmosferę w pracy oraz możliwość awansu. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz netografię(abstrakt oryginalny)
EN
Motivating workers from generation Y is a serious challenge for employers. The tools used in this field to older generations often fail. The purpose of a research paper is the presentation and the analysis of the results of studies on the key professional motivations of generation Y. The study was conducted among 491 respondents. The selection of the sample was intentional. The study used a questionnaire survey by Phillip Harris covering 27 different professional motivators, directly relating to the needs of Maslow's motivation. In the same context, as well as on the basis of the criterion of the frequency made by respondents, an analysis of the motives and their division into five groups were conducted. The most important motives for respondents turned out to be: the need for fair wage, certainty of steady employment, a good atmosphere at work and the possibility of promotion. Literature and Internet sources were used in the paper.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
28--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blanchard K., 2011, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 • Fazlagić J., 2008, Edukacja dla modernizacji i rozwoju, III Kongres Obywatelski, Warszawa.
 • Gkorezis P., Hatzithomas L., Petridou E., 2011, Impact of leader's humor on emploees' psychological empowerment: The moderating role of tenure, Journal of Managerial Issues, vol. XXIII.
 • Harris Philip R., 1996, Testy menedżerskie, tłum. z ang., Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów, s. 23-24.
 • Nauman S., Khan A.M., 2009, Patterns of empowerment and leadership style in project environment, International Journal of Project Management, 28.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., 2011, Kierowanie, przekł. Andrzej Erlich, wyd. 2 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 89-91, 362, 365-366.
 • Story M.R.,1995, The secrets of successful empowermentational, Productivity Review, Summer.
 • Zahrani A., 2012, Psychological empowerment and workplace learning: An empirical study of saudi telecom company, Advances in Management, vol. 5 (2) (February).
 • Zeffane R., Al Zarooni M.H., 2012, Empowerment, trust and commitment: The moderating role of work-unit centrality, International Journal of Management, vol. 29.
 • http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read [dostęp: 4.09.2014].
 • http://natemat.pl/105337,pobozne-zyczenia-pokolenia-y [dostęp: 4.09.2014].
 • http://natemat.pl/97975,grywalizacja-podstawa-motywowania-millenialsow-najmlodszego-pokolenia-pracownikow [dostęp: 6.09. 2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.