PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5544--5552
Tytuł artykułu

Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu zrównoważonego w regionie śląskim

Warianty tytułu
Problems and conditions for the development of sustainable transport in the Silesia region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor transportu odgrywa ważną rolę w gospodarce województwa śląskiego, a jego dynamiczny wzrost w ostatnich latach powoduje liczne problemy środowiskowe. Dlatego też preferowanym kierunkiem rozwoju transportu w woj. powinien być transport zrównoważony. Transport zrównoważony ze środowiskiem jest rozumiany jako taki, który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub ekosystemom i spełnia potrzeby przemieszczania osób i towarów. W artykule zidentyfikowano podstawowe uwarunkowania dotyczące rozwoju transportu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa śląskiego oraz oceniono działania podejmowane w tym zakresie przez władze regionalne. Zapisy dotyczące wdrażania takich rozwiązań od lat znajdują się w dokumentach strategicznych województwa lecz w praktyce rozmijają się z rzeczywistością. Istotną barierą rozwoju zrównoważonego transportu jest również niski stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz brak zachęt ze strony władz publicznych stymulujących zmianę postaw obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
The transport sector plays an important role in the economy of the Silesia province, and its rapid growth in recent years, causing numerous environmental problems. Therefore, the preferred direction of transport development in the province should be sustainable transport. Environmentally sustainable transport is understood as one that does not endanger human health or ecosystems and meets the needs of people and goods movement. The main aim of this article is to identify the basic conditions for the development of transport in accordance with the principles of sustainable development on the example of the Silesia province and the evaluation of the actions taken by local governments in this regard. Records relating to the implementation of such solutions for years can be found in the region strategic documents, but in practice fail to match reality. A significant barrier to the development of sustainable transport is also a low level of environmental awareness and a lack of incentives from public authorities to stimulate change in the attitudes of citizens. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5544--5552
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Environmentally Sustainable Transport in the CEI Countries in Transition, Final Report. OECD, Paris, 27 Jun 2000.
 • Starowicz W.: Koncepcja rozwoju transport publicznego w miastach, http://rzecznik.dlalodzi.info/pliki/rzecznik/pisma/starowicz.pdf, [data wejścia 16.05.2015]
 • Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r,
 • Śląskie miasta chcą usprawnić transport publiczny, http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/slaskie-miasta-chca-usprawnic-transport-publiczny,67200.html, [data wejścia 22.03.2015]
 • Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, Monitor Polski poz. 828 z dnia 25 września 2014
 • Węglorz M.: Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020, Katowice, 8 maja 2013, http://www.pkd.org.pl/I_SFD/transport_2013_Urzad_Marszalkowski_MWeglorz.pdf, [data wejścia 22.03.2015]
 • Wstępna wersja Projektu Planu Transportowego Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2014
 • Transport w województwie śląskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, październik 2014.
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej, "ŁAD" Pracowania Projektowa Urbanistyki i Architektury w Katowicach, Katowice, lipiec 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.