PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 1 | nr 4 | 415--440
Tytuł artykułu

Niektóre czynniki wzrostu gospodarczego RFN w okresie "cudu gospodarczego" po II wojnie światowej (1950-1970)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Factors of Economic Growth in the Federal Republic of Germany in the Period of the Post-war "Economic Miracle" (1950-1970)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie dwudziestolecia 1950-1970 wpływ na wzrost gospodarczy Republiki Federalnej Niemiec miało szereg czynników. Oddziaływały w różnym stopniu i z różnym nasileniem. Rola ich ulegała zmianie. Jednak niezmiennie dominującą rolę w całym omawianym okresie odegrały dwa: inwestycje oraz handel zagraniczny. Wykazywały one, poczynając od 1950 r., największe tempo wzrostu. RFN posiadała w grupie państw wysoko rozwiniętych najwyższy udział inwestycji w dochodzie narodowym, kształtujący się na poziomie 24-28%, podczas gdy inne kraje (USA, Wielka Brytania, Francja) przeznaczyły na inwestycje 14-22% swojego dochodu narodowego. Wielkość realizowanych inwestycji, wprowadzenie najnowszych maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii, pozwoliły Niemcom Zachodnim osiągnąć wśród państw wysoko rozwiniętych jednen z najwyższych poziomów wydajności pracy. Drugim, poza inwestycjami, najważniejszym czynnikiem wzrostu w gospodarce zachodnioniemieckiej był handel zagraniczny, a właściwie eksport. Poczynając od 1951 r., eksport wykazywał największą dynamikę wzrostu. Jego średnioroczne tempo kształtowało się na poziomie 14-15%, znacznie przewyższając średnioroczne tempo wzrostu eksportu w Stanach Zjednoczonych - 9,4%, Francji - 12,2% i Wielkiej Brytanii - 7,1%1. Niemcy Zachodnie jako jeden z nielicznych krajów na przestrzeni omawianych dwudziestu lat posiadały znaczną nadwyżkę eksportową, której osiąganie stało się trwałą tendencją w handlu zagranicznym. (fragment tekstu)
EN
In the first decades of its existence, West Germany experienced impressive economic performance. Powered by export-led growth and close collaboration among business, government and labor, the Federal Republic of Germany (FRG) was hailed as an "economic miracle" (Wirtschaftswunder), as it averaged 8.2% growth rates during the 1950s, 4.4% in the 1960s, and 2.8% in the 1970s. Various data illustrate the growing role of exports in Germany's economy. In 1950, exports represented 9.3% of GDP. Once the postwar economic boom got under way, exports rose to 17.2% of GDP in 1960. The rise continued to 23.8% in 1970. The article deals with the relationships between economic growth in the FRG in the period of post-war "economic miracle" on the one hand and the economic policy of this country's government on the other. The author attempts to prove the thesis that West Germany's rate of economic growth was fundamentally influenced by both the economic policy in the espoused framework of social market economy and by the external - mainly US founded - financial and technological assistance. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
415--440
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Bibliografia
 • Bottiger H, Die Finanzpolitik während des Deutschen "Wirtschaftswunders", EIRNA-Studie, Oktober 1992.
 • Chmielnickaja E., Niemcy Zachodnie a monopole międzynarodowe, "Mieżdunarodnaja Żyzń" 1958, nr 12.
 • Denison E.P., Why growth rates differ?, Washington 1967.
 • "Der Spiegel" 1965, nr 41.
 • Deutsche Finanzwirtschaft" 1961, nr 5.
 • DM-Bilanzgesetz z 21 sierpnia 1948 r.
 • Dworak E., Kasperkiewicz W., Społeczna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja, zasady działania, polityka gospodarcza i społeczna, Omega-Praksis, Łódź 1995.
 • Erhard L., Wohlstand für Alle, Düsseldorf 1957.
 • Fünf Milliarden DM für Entwicklungshilfe, "Die Welt" z 6 maja 1961 r.
 • Gedymin O., Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, WSFiZ, Białystok 2002.
 • Gedymin O., Strategie gospodarcze i drogi rozwoju. II Rzeczypospolita, powojenne Niemcy, Tajwan i Chile, WSFiZ, Białystok 1999.
 • "General Statistics OEEC. Statistical Bulletin", Paris, VII 1958.
 • Giersch H., Paque K., Schmieding H., The fading miracle. Four decades of market economy in Germany, Cambridge University Press, 1992.
 • Golinowska S., Liberalna reforma w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej - wzór dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr 12.
 • Grimm K., Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja, rozwój, problematyka, FFE w Polsce, Warszawa 1992.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, WSPiZ, Warszawa 2000.
 • Łukaszuk W., Państwo a gospodarka w NRF, Poznań 1973.
 • "Monatsberichte der Deutschen Bundesbank" 1960, nr 6.
 • Neumark F., Grundsätze der Besteuerung in Vergangenheit and Gegenwart, Wiesbaden 1965.
 • Nowak Z., Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich, Instytut Zachodni, Poznań 1960.
 • Osthues H., Einkommensverhaltnisse und private Geldkapitalbildung in Westdeutschland 1925-1953, Berlin 1957.
 • Reichel R., Germany\'s postwar growth: Economic miracle or reconstruction boom?, "Cato Journal" 2002, vol. 21, nr 3.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1970 r.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1972 r.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1976 r.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 1978 r.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1970-1976.
 • Röpke W., Ein Jahrzehnt sozialer Marktwirtschaft in Deutschland und seine Lehren, Kolonia 1958.
 • Stułow A., Rola kapitału zagranicznego w powojennym rozwoju gospodarki Niemiec Zachodnich, "Ekonomiczeskije Nauki" 1960, nr 3.
 • Thieme, Hans Jorg, Społeczna gospodarka rynkowa, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Tomala M., Ekspansja NRF na rynki świata, PISM, Warszawa 1970.
 • Tomala M., Gospodarka RFN - wczoraj, dziś i jutro, PWE, Warszawa 1979.
 • "Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung" 1956, z. 2.
 • Wallich H.C., Mainsprings of the German Revival, Yale University Press, New Heaven 1955.
 • Wellich H., Friebkraefte des Deutschen Wiederaufstiegs, Frankfurt/Main 1956.
 • Wirtschaftspolitische Wirkungen des Kartellgesetzes, "Wirtschaftsdienst", August 1958.
 • Zabielski K., Nowe formy eksportu kapitału NRF, "Handel Zagraniczny" 1961.
 • "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen", 1061, nr 10.
 • "Zeitschrift für Kreditwesen" 1961, nr 7.
 • "Zeitschrift für Kreditwesen" 1962, nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423760

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.