PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 4740--4749
Tytuł artykułu

Hałas drogowy jako czynnik wpływający na atrakcyjność miejskich terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

Warianty tytułu
Traffic noise as factor affecting the attractiveness of the city's recreation and relaxation areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przypadku pojawienia się w otoczeniu niepożądanych, nieprzyjemnych, dokuczliwych lub szkodliwych dźwięków zwanych hałasem może powstać uciążliwość akustyczna, która w negatywny sposób wpływa na jakość życia ludzi. Uciążliwość ta może doprowadzić do zmniejszenia atrakcyjności terenów będących w zasięgu jej oddziaływania. Do najbardziej uciążliwego rodzaju hałasu należy hałas pochodzenia drogowego. Wśród obiektów znajdujących się w przestrzeni można wyróżnić nieruchomości, które ze względu na swoje przeznaczenie i pełnione funkcje zwane są obiektami wrażliwości akustycznej. Zaliczamy do nich nieruchomości zlokalizowane na terenach, dla których zgodnie z zapisami prawa określono akustyczne standardy jakości środowiska. Szczególnie wrażliwe na negatywne oddziaływanie hałasu są tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Stąd w pracy zaprezentowano metody oceny uciążliwości hałasu drogowego, które zweryfikowano na przykładzie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego położonego w Polsce w mieście Bydgoszcz. Do oceny uciążliwości akustycznej otoczenia wybranego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy użyciu metody obiektywnej wykorzystano zasoby strategicznej mapy akustycznej (SMA) miasta Bydgoszczy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the case undesired, unpleasant, bothersome or harmful noises appear in the vicinity, acoustic nuisance may appear with detrimental impact upon human life quality. The nuisance may reduce attractiveness of areas located within its reach. The most onerous type of noise is that of traffic origin. Among facilities within a space there exist properties called acoustic sensitive properties due to their designation and functions. These include properties located in areas which are lawfully subject to determination of environment quality acoustic standards. The properties which are particularly sensitive to negative noise impact are recreation and relaxation areas. Therefore, the paper presents methods of assessment of the traffic noise nuisance, which have been verified by means of the recreation and relaxation area situated in Bydgoszcz, Poland (The Park Balaton). The said methods may be used as a basis to assess attractiveness of the property's neighbourhood with consideration given to acoustic aspects. In order to assess the surrounding acoustic nuisance of the recreation and relaxation area with the objective method, strategic noise map (SNM) resources in Bydgoszcz were used. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4740--4749
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise - Official Journal of the European Communities L 189 of 18 July 2002
 • Green Paper on Future Noise Policy COM(96) 540 final, 1996
 • Health and environment in Europe: progress assessment. WHO Regional Office for Europe ISBN 978 92 890 4198 0, 2010
 • Jóźwiak Z., Analiza porównawcza poziomu hałasu w wybranych punktach Szczecina. Logistyka 2014, nr 6
 • Krajewska M., Szopińska K., Hałas środowiskowy jako element oceny lokalizacji nieruchomości mieszkaniowych. Biuletyn SRMWW 2014, nr 3(41), s. 23-29
 • Kwiecień J., Szopińska K., Wykorzystanie zasobów strategicznej mapy akustycznej do oceny wpływu hałasu antropogenicznego na tereny leśne. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach 2013, T. VII, Tuchola, s. 325-335.
 • Mapa Akustyczna miasta Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015
 • Noise Observation and Information Service for Europe (on-line). Copenhagen, European Environment Agency, http://noise.eionet.europa.eu, (dostęp: 19.10.2014)
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Coincil, On the implementation of the Environmental Noise Directive in accordance with Article 11 of Directive 2002/49/EC, 2011
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. Nr 38/2001, poz. 45
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji, Dz. U. Nr 187/2007, poz. 1340
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. Nr 0/2012, poz. 1109
 • Senetra A., Szczepańska A., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Traffic Noise as a Factor Driving Apartment Prices - a Case Study of a Large European Urban Agglomeration. Acoustics Australia 2014, 42.1 s. 47
 • Szopińska K., GIS jako narzędzie wykorzystywane przy definiowaniu klimatu akustycznego przestrzeni zurbanizowanej. Ekologia i Technika 2011, Vol. XIX, nr 6, s. 293-299
 • Szopińska K., Krajewska M., Bełej M., Apartment Market Analysis Considering Environmental Noise Level in Poland. European Real Estate Society 19th Annual Conference, Edinburgh, Scotland 2012
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Tekst jedn. Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171423794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.